Woestijne, ds. Chr. van de (1911-1988)

Ds. Chr. van de Woestijne 1 Koningen 17:1-6
Ds. Chr. van de Woestijne 1 Koningen 17:13-16
Ds. Chr. van de Woestijne 2 Samuël 9:13 Heilig Avondmaal
Ds. Chr. van de Woestijne Efeze 2:4-5
Ds. Chr. van de Woestijne Hebreeën 9:24
Ds. Chr. van de Woestijne Hebreeën 13:7 Rouwdienst Ds. T. Dorresteijn + toespraken
Ds. Chr. van de Woestijne Johannes 18:4-9 Lijdenstijd
Ds. Chr. van de Woestijne Jona 1:3-5
Ds. Chr. van de Woestijne Lukas 2:7-15 Kerst
Ds. Chr. van de Woestijne Psalm 78:52-54
Ds. Chr. van de Woestijne Ruth 4:11-17