Roon, M. van (1926-2013)

Ds. M. van Roon Handelingen 10:36 Heilige Doop
Ds. M. van Roon Maleachi 3:6 Dankdag