Mijnders, ds. J. (1921-2021)

Ds. J. Mijnders 1 Petrus 2:21
Ds. J. Mijnders 2 Koningen 4:1-7
Ds. J. Mijnders Bezet en bevrijd Ervaringen uit 2e Wereldoorlog
J. Mijnders Handelingen 27:44
J. Mijnders Jozua 5:14b