Schot, ds. A.

Ds. A. Schot 1 Korinthe 9:24-27
Ds. A. Schot Filippenzen 1:6
Ds. A. Schot Handelingen 10:1-8 Heilige Doop
Ds. A. Schot Hooglied 1:4m Bevestiging ds. C. Hogchem te Genemuiden
Ds. A. Schot Hooglied 8:13-14
A. Schot Jesaja 14:32
Ds. A. Schot Jesaja 50:10
Ds. A. Schot Mattheüs 7:7-8
Ds. A. Schot Prediker 7:16-18
Ds. A. Schot Richteren 13:18 Heilige Doop