Mol, ds. J. (1922-2015)

Ds. J. Mol 1 Korinthe 2:2 Intrede te Elspeet
Ds. J. Mol Amos 7:7-9
Ds. J. Mol Efeze 2:14-15
Ds. J. Mol Exodus 15:13
Ds. J. Mol Hooglied 4:16
Ds. J. Mol Hosea 2:13 Alleen predicatie
Ds. J. Mol Jesaja 40:29-30
Ds. J. Mol Jesaja 42:3
Ds. J. Mol Jesaja 55:1
Ds. J. Mol Jesaja 64:1
Ds. J. Mol Job 19:25-27
Ds. J. Mol Johannes 5:6-8
Ds. J. Mol Johannes 10:16
J. Mol Lukas 15:20
Ds. J. Mol Markus 5:30-31
Ds. J. Mol Mattheüs 24:37-41
Ds. J. Mol Psalm 84:5 Ingebruikname verbouwde kerk Oud-Beijerland (1971)
Ds. J. Mol Zacharia 13:1 Voorbereiding Heilig Avondmaal