Mouw jr, ds. G. (1942-2022)

Ds. G. Mouw Jr. 1 Samuël 7:12 25 jaar predikant
Ds. G. Mouw Jr. 2 Koningen 4:40-41
Ds. G. Mouw Jr. 2 Koningen 4:41
Ds. G. Mouw Jr. Ezechiël 16:6a en 8a
Ds. G. Mouw Jr. Filémon:8
Ds. G. Mouw Jr. Genesis 4:3-5
Ds. G. Mouw Jr. Handelingen 8:30b
G. Mouw Jr. Jesaja 29:18-19
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 40:31 Nieuwjaarsdienst
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 40:6-8 Aanslag VS 2001
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 50:10 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 53:10
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 1:49
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 3:14-15
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 17:18-20 Bevestiging ds. J. Koster te Urk
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 21:5-6
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 10:42a
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 13:6-9
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 13:11-12 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 5:27-28
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 7:6-7
G. Mouw Jr. Maleachi 4:2
G. Mouw Jr. Markus 2:12
Ds. G. Mouw Jr. Mattheüs 6:33 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Jr. Mattheüs 16:16-18
Ds. G. Mouw Jr. Mattheüs 25:6
G. Mouw Jr. Numeri 27:1a
Ds. G. Mouw Jr. Numeri 35:11-12
Ds. G. Mouw Jr. Openbaring 5:4
Ds. G. Mouw Jr. Openbaring 14:13 Rouwdienst ds. J. Koster in Urk
Ds. G. Mouw Jr. Openbaring 20:12 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Jr. Zacharia 8:3-5
Ds. G. Mouw Jr. Zacharia 13:7