Beens sr., J. (GG)

Ds. J. Beens Sr. 1 Korinthe 15:26
Ds. J. Beens Sr. 1 Thessalonicenzen 5:18a Dankdag
Ds. J. Beens Sr. Genesis 24:58L
Ds. J. Beens Sr. Genesis 42:25m
Ds. J. Beens Sr. Jesaja 66:2b
Ds. J. Beens Sr. Jozua 3:11
Ds. J. Beens Sr. Kolossenzen 1:13 Advent
Ds. J. Beens Sr. Lukas 2:8-12 2e Kerstdag
Ds. J. Beens Sr. Lukas 17:32 Openbare Belijdenis
Ds. J. Beens Sr. Lukas 9:22a
Ds. J. Beens Sr. Mattheüs 2:23
Ds. J. Beens Sr. Mattheüs 13:47-50 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. Beens Sr. Psalm 56:9
J. Beens Sr. Handelingen 3:6