Gier, ds. K. de (1915-1999)

Ds. K. de Gier Markus 16:7m Pasen
Ds. K. de Gier Mattheüs 7:13-14 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. K. de Gier Psalm 2:6 Bevestiging kandidaat G. Clements als zendingspredikant