Moerkerken, ds. A.

Ds. A. Moerkerken De Heilige Schrift (1) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De Heilige Schrift (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De heiligmaking (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De Kerk (1) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De Kerk (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De orde des heils Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De rechtvaardigmaking (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken Exodus 16:14-15 Bijbellezing Woestijnreis nr. 4
Ds. A. Moerkerken 1 Korinthe 10:12 Bijbellezing Woestijnreis nr. 5
Ds. A. Moerkerken Exodus 17:12b Bijbellezing Woestijnreis nr. 6
Ds. A. Moerkerken Exodus 19:18 Bijbellezing Woestijnreis nr. 7
Ds. A. Moerkerken Exodus 24:10-11 Bijbellezing Woestijnreis nr. 8
Ds. A. Moerkerken Exodus 32:4b Bijbellezing Woestijnreis nr. 9
Ds. A. Moerkerken Leviticus 16:17 Bijbellezing Woestijnreis nr. 10
Ds. A. Moerkerken Leviticus 25:8-10 Bijbellezing Woestijnreis nr. 11
Ds. A. Moerkerken Numeri 20:27-28 Bijbellezing Woestijnreis nr. 13
Ds. A. Moerkerken Numeri 23:7-10 Bijbellezing Woestijnreis nr. 14
Ds. A. Moerkerken Jozua 3:17 Bijbellezing Woestijnreis nr. 16
Ds. A. Moerkerken 1 Koningen 17:17
A. Moerkerken 1 Korinthe 2:9-10
Ds. A. Moerkerken 1 Samuël 4:21 Dankdag
Ds. A. Moerkerken 1 Samuël 7:12 Biddag en 12 1/2 jaar predikant
Ds. A. Moerkerken 1 Timotheüs 6:13-14 Openbare Belijdenis
Ds. A. Moerkerken 2 Koningen 2:14b Biddag
Ds. A. Moerkerken 2 Koningen 4:3-4 Biddag
Ds. A. Moerkerken 2 Kronieken 12:14
Ds. A. Moerkerken 2 Samuël 6:20-23 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Begrafenis van de Heere Jezus Verteld aan kinderen die een beperking hebben
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Inleiding
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 1-3
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 4-6
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 7-8
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 9-11
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 12-14
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 15-16
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 17
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 18 en H. 2, artikel 1
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, artikel 3-4
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, artikel 5-7
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, artikel 8-9
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 1-3
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 4-6
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 6-8
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 9-10
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 11
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 12-13
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 14-15
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 16-17
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 1-3
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 4-6
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 6-7
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 8-10
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 11-13
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 14-15
Ds. A. Moerkerken Esther 4:14b Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Exodus 12:5a
Ds. A. Moerkerken Exodus 33:11b Bijbellezing Jozua (2)
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 9:4-6
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 16:6
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 36:26-27
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 37:9
Ds. A. Moerkerken Genesis 5:24 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Genesis 7:16L
Ds. A. Moerkerken Genesis 18:22b Dankdag
Ds. A. Moerkerken Genesis 32:30
Ds. A. Moerkerken Genesis 37:3 Bijbellezing Jozef (1)
Ds. A. Moerkerken Genesis 37:12-28 Bijbellezing Jozef (2)
Ds. A. Moerkerken Genesis 37:29-36 Bijbellezing Jozef (3)
Ds. A. Moerkerken Genesis 39:9b Bijbellezing Jozef (4)
Ds. A. Moerkerken Genesis 39:20 Bijbellezing Jozef (5)
Ds. A. Moerkerken Genesis 41:1-36 Bijbellezing Jozef (6)
Ds. A. Moerkerken Genesis 41:49 Bijbellezing Jozef (7)
Ds. A. Moerkerken Genesis 42:8 Bijbellezing Jozef (8)
Ds. A. Moerkerken Genesis 42:35 Bijbellezing Jozef (9)
Ds. A. Moerkerken Genesis 43:9 Bijbellezing Jozef (10)
Ds. A. Moerkerken Genesis 43:26 Bijbellezing Jozef (11)
Ds. A. Moerkerken Genesis 44:16 Bijbellezing Jozef (12)
Ds. A. Moerkerken Genesis 45:1b Bijbellezing Jozef (13)
Ds. A. Moerkerken Genesis 45:26b
Ds. A. Moerkerken Genesis 46:2a
Ds. A. Moerkerken Genesis 41:38
Ds. A. Moerkerken Genesis 49:18
Ds. A. Moerkerken Handelingen 2:1-4a Pinksteren
Ds. A. Moerkerken Handelingen 2:4 Pinksteren
Ds. A. Moerkerken Handelingen 5:4b
Ds. A. Moerkerken Handelingen 16:14-15
Ds. A. Moerkerken Hebreeën 11:31
Ds. A. Moerkerken Hosea 2:14m
Ds. A. Moerkerken Jeremia 4:3b
Ds. A. Moerkerken Jeremia 13:16
Ds. A. Moerkerken Jeremia 23:5-6
Ds. A. Moerkerken Jeremia 35:14 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Jesaja 5:4 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Jesaja 9:5
Ds. A. Moerkerken Jesaja 59:21 Afscheid Nieuw-Beijerland 1987
Ds. A. Moerkerken Jesaja 63:1-3a
Ds. A. Moerkerken Jesaja 64:1 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Johannes 3:30
Ds. A. Moerkerken Johannes 4:13-14 Pinksteren, alleen predicatie
Ds. A. Moerkerken Johannes 5:1-14
Ds. A. Moerkerken Johannes 6:37 Voorbereiding Heilig Avondmaal
A. Moerkerken Johannes 6:44
Ds. A. Moerkerken Johannes 9:9b (1 van 3) Bijbellezing blindgeborene
Ds. A. Moerkerken Johannes 9:25 (2 van 3) Bijbellezing blindgeborene
Ds. A. Moerkerken Johannes 9:38 (3 van 3) Bijbellezing blindgeborene
Ds. A. Moerkerken Johannes 14:2-3
Ds. A. Moerkerken Johannes 14:16-17
Ds. A. Moerkerken Johannes 15:1-5
Ds. A. Moerkerken Johannes 19:28-29
Ds. A. Moerkerken Johannes 20:24-29 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Jona 1:7b (1 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 1:15b (2 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 2:1 (3 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 3:1-2 (4 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 4:4 (5 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 4:10-11 (6 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jozua 9:27
Ds. A. Moerkerken Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. A. Moerkerken Lukas 7:47
Ds. A. Moerkerken Lukas 8:30
Ds. A. Moerkerken Lukas 15:17a Voorbereiding HA
Ds. A. Moerkerken Lukas 15:28 Nabetrachting HA
Ds. A. Moerkerken Lukas 16:22-23
Ds. A. Moerkerken Lukas 23:8-9
Ds. A. Moerkerken Markus 9:25
Ds. A. Moerkerken Mattheüs 6:33 Biddag
Ds. A. Moerkerken Mattheüs 15:28b
Ds. A. Moerkerken Mattheüs 16:15-17
Ds. A. Moerkerken Micha 6:3-5 Herdenking Bevrijding, alleen predicatie
Ds. A. Moerkerken Numeri 11:29b
Ds. A. Moerkerken Openbaring 3:3a Herdenking Reformatie
Ds. A. Moerkerken Openbaring 4:3b Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Openbaring 9:13-21 Aanslag VS
Ds. A. Moerkerken Openbaring 11:3 Bidstond PS Noord West
Ds. A. Moerkerken Openbaring 14:14-20 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Openbaring 20:11-12
Ds. A. Moerkerken Openbaring 22:14-15 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Prediker 7:16-18
Ds. A. Moerkerken Psalm 2:6
Ds. A. Moerkerken Psalm 4:8 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Psalm 33:6 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Psalm 68:19 Hemelvaartsdag
Ds. A. Moerkerken Psalm 80:15-16 Herdenking Reformatie
Ds. A. Moerkerken Psalm 91:1 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Moerkerken Richteren 6:24 Biddag
Ds. A. Moerkerken Richteren 13:18 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Romeinen 2:4 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Romeinen 7:9
Ds. A. Moerkerken Romeinen 8:26-27 Pinksteren
Ds. A. Moerkerken Ruth 1:16 Alleen predicatie
Ds. A. Moerkerken Ruth 2:1-10
Ds. A. Moerkerken Zacharia 1:8 (1 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 1:18-21 (2 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 2:4-5 (3 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 3:1-3 (4 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 4:10 (5 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 5:1 (6 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 5:6a (7 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 6:1 (8 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 13:8-9 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Zondag 1, vraag 2
Ds. A. Moerkerken Zondag 7
Ds. A. Moerkerken Zondag 37
Ds. A. Moerkerken Zondag 38
Ds. A. Moerkerken Zondag 44
Ds. A. Moerkerken Zondag 45
Ds. A. Moerkerken Zondag 46
Ds. A. Moerkerken Zondag 47