Berg, ds. A. van den (1916-2004)

Ds. A. van den Berg Handelingen 9:20-22
Ds. A. van den Berg Jesaja 38:17