Wijnmaalen, ds. A.J. (1914-2009)

Ds. A.J. Wijnmaalen Handelingen 8:21
Ds. A.J. Wijnmaalen Jesaja 63:14
Ds. A.J. Wijnmaalen Kolossenzen 3:1-2
Ds. A.J. Wijnmaalen Lukas 13:24