Smits, ds. C. (1898-1994)

Ds. C. Smits 1 Petrus 1:17-19
Ds. C. Smits 2 Korinthe 12:7-9
Ds. C. Smits Filippenzen 3:20-21 Heilige Doop
Ds. C. Smits Handelingen 9:6M
Ds. C. Smits Hebreeën 11:5
Ds. C. Smits Hooglied 2:8 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C. Smits Jeremia 31:20
Ds. C. Smits Jesaja 45:18-19
Ds. C. Smits Jesaja 54:10 Afscheid van Sliedrecht
Ds. C. Smits Jesaja 66:2b
Ds. C. Smits Jesaja 64:6
Ds. C. Smits Johannes 14:16-17 Alleen predicatie
Ds. C. Smits Klaagliederen 5:16 en 21 Dankdag (alleen predicatie)
Ds. C. Smits Lukas 13:23-25
Ds. C. Smits Mattheüs 25:1-2
Ds. C. Smits Psalm 17:15
Ds. C. Smits Psalm 74:9a Alleen predicatie
Ds. C. Smits Romeinen 8:26-27
Ds. C. Smits Romeinen 8:28
Ds. C. Smits Zacharia 2:1-5
Ds. C. Smits Zacharia 12:10 Alleen predicatie
Ds. C. Smits Zefanja 3:17
Ds. C. Smits Zondag 21
Ds. C. Smits Zondag 22
Ds. C. Smits Zondag 23
Ds. C. Smits Zondag 24
Ds. C. Smits Zondag 52