Geluk, ouderling J.L. (Tholen)

Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 1:13-16 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 2:8-13 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 2:14-17 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) De zonde tegen de Heilige Geest Ziekenhalfuurtje nr. 16 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 4:6a Ziekenhalfuurtje nr. 17 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 4:6-11 Ziekenhalfuurtje nr. 18 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:1-2 Ziekenhalfuurtje nr. 19 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:3-4 Ziekenhalfuurtje nr. 20 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:5-6 Ziekenhalfuurtje nr. 21 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:7-8 Ziekenhalfuurtje nr. 22 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 16:19-31 (1) Ziekenhalfuurtje nr. 23 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 16:19-31 (2) Ziekenhalfuurtje nr. 24 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Job 14:1-10 (1) Ziekenhalfuurtje nr. 25 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:9-11 Ziekenhalfuurtje nr. 26 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:12-16 Ziekenhalfuurtje nr. 27 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 7:1-8 Ziekenhalfuurtje nr. 28 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 7:1-8 en 14:1-5 Ziekenhalfuurtje nr. 29 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 49:1-12 en 16-18 Ziekenhalfuurtje nr. 30 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Psalm 42 Ziekenhalfuurtje nr. 31 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 49:22-33 Ziekenhalfuurtje nr. 32 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 50:15-26 Ziekenhalfuurtje nr. 33 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 1:1-8 Ziekenhalfuurtje nr. 34 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 37:1-11 Ziekenhalfuurtje nr. 35 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Job 14:1-10 (2) Ziekenhalfuurtje nr. 36 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 39 Ziekenhalfuurtje nr. 37 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Richteren 19:1-14 Ziekenhalfuurtje nr. 38 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Richteren 3:12-30 Ziekenhalfuurtje nr. 39 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) 1 Samuël 18:1-9 Ziekenhalfuurtje nr. 40 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) 2 Samuël 9:1-9 Ziekenhalfuurtje nr. 41 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Handelingen 9:1-19 Ziekenhalfuurtje nr. 42 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 26:17-30 Ziekenhalfuurtje nr. 43 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 26:36-46 Ziekenhalfuurtje nr. 44 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 23:23-32 Ziekenhalfuurtje nr. 45 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Jesaja 53 Ziekenhalfuurtje nr. 46 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 27:33-44 Ziekenhalfuurtje nr. 47 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 23:33-43 Ziekenhalfuurtje nr. 48 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Markus 15:22-34 Ziekenhalfuurtje nr. 49 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 27:45-56 Ziekenhalfuurtje nr. 50 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Johannes 19:30-42 Ziekenhalfuurtje nr. 51 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Johannes 19:38-42 en 20:1-10 Ziekenhalfuurtje nr. 52 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 28:1-10 Ziekenhalfuurtje nr. 53 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Markus 16:1-8 Ziekenhalfuurtje nr. 54 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 24:1-12 Ziekenhalfuurtje nr. 55 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 17:32 Meditatie (ca. 30 minuten)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 7 Meditatie (ca. 75 minuten)