Meer, ds. A.P. van der

Ds. A.P. van der Meer Hebreeën 4:14-16 Bevestiging Ds. T. Klok (alleen predicatie)
Ds. A.P. van der Meer Maleachi 3:18
Ds. A.P. van der Meer Openbaring 3:7+12a Bevestiging Dhr. T. Klok
Dhr. A.P. van der Meer Ruth 4:10a Alleen predicatie