Belzen, ds. J. van (1964-2017)

J. van Belzen 1 Johannes 1:7b
Ds. J. van Belzen Efeze 3:17-19
Ds. J. van Belzen Hebreeën 12:1-2
Ds. J. van Belzen Hooglied 2:1
J. van Belzen Hooglied 2:3 Voorbereiding Heilig Avondmaal
J. van Belzen Hooglied 4:16
Ds. J. van Belzen Hooglied 5:15
Ds. J. van Belzen Hosea 13:12-14
Ds. J. van Belzen Johannes 10:9a
Ds. J. van Belzen Johannes 11:25-27 Openbare Belijdenis + Heilige Doop
J. van Belzen Johannes 14:6a
Ds. J. van Belzen Johannes 19:1-5
Ds. J. van Belzen Lukas 4:18-19 Intrede te Veenendaal
J. van Belzen Numeri 27:1-7
Ds. J. van Belzen Zacharia 13:7
Ds. J. van Belzen Zefanja 3:12