Heer, ds. J.M.D. de

Ds. J.M.D. de Heer 2 Kronieken 34:3b Bijbellezing Josia (2)
Ds. J.M.D. de Heer 2 Kronieken 34:22-28 Bijbellezing Josia (3)
Ds. J.M.D. de Heer 2 Kronieken 34:29-33 Bijbellezing Josia (4)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 1:8 Bijbellezing Daniël (1)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 2:44 Bijbellezing Daniël (3)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 3:16-18 Bijbellezing Daniël (4)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 3:25 Bijbellezing Daniël (5)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 4:27 Bijbellezing Daniël (6)
Ds. J.M.D. de Heer Efeze 2:1
Ds. J.M.D. de Heer Efeze 2:19-20
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 1:31a Bijbellezing Schepping en zondeval (1)
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 2:16-17 Bijbellezing Schepping en zondeval (2)
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 3:6b Bijbellezing Schepping en zondeval (3)
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 3:24 Bijbellezing Schepping en zondeval (4)
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 4:1-2a Bijbellezing Schepping en zondeval (5)
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 28:10-15
Ds. J.M.D. de Heer Hooglied 4:16
Ds. J.M.D. de Heer Mattheüs 28:18
Ds. J.M.D. de Heer Mattheüs 28:19
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:13a Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:14 Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:17 Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:18-20 Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Zondag 46 Heilige Doop