Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Dhr. R. Bakker Jeremia 31:35-36 Herdenking Watersnood 1953
Ds. R. Bakker Efeze 2:1
Ds. R. Bakker Filippenzen 2:12-13
Ds. R. Bakker Handelingen 7:55
Ds. R. Bakker Lukas 1:46-47
Ds. R. Bakker Lukas 24:29
(Ds. W.H. Blaak) Grafrede Toespraken bij de begrafenis van deze predikant
Ds. L. Gebraad Handelingen 5:29 Tijdrede SGP
Dhr. G. Gerritsen Jesaja 63:1
Ds. G. Gerritsen Exodus 12:5-8 Alleen predicatie
Ds. G. Gerritsen Johannes 6:37
Ds. G. Gerritsen Mattheüs 3:16-17
Ds. G. Gerritsen Prediker 3:11 Alleen predicatie
Ds. G. Gerritsen Psalm 130:5
Ds. W. Kamp 2 Samuël 23:5 Alleen predicatie
Ds. W. Kamp Openbaring 1:3 Alleen predicatie
Ds. M. van de Ketterij Handelingen 16:25 Alleen predicatie
Ds. M. van de Ketterij Jesaja 54:7-10 Alleen predicatie
Ds. M. van de Ketterij Johannes 20:24-29 Alleen predicatie
Dhr. T. Klok 1 Korinthe 3:11 Alleen predicatie
Dhr. T. Klok Hooglied 5:16 Alleen predicatie
Dhr. T. Klok Jeremia 3:22a Alleen predicatie
Dhr. T. Klok Johannes 21:14
Dhr. T. Klok Kolossenzen 4:2-4 Intrede te Kinderdijk
Dhr. T. Klok Psalm 91:1
Dhr. T. Klok Hooglied 4:16a
Dhr. T. Klok Zondag 12, vraag 32
Ds. T. Klok 1 Korinthe 2:2 Intrede te Kinderdijk, alleen predicatie en toespraken
Ds. T. Klok 2 Samuel 9
Ds. T. Klok 2 Petrus 1:1
Ds. T. Klok Amos 3:12a Alleen predicatie
Ds. T. Klok Hooglied 2:8 Alleen predicatie
Ds. T. Klok Hooglied 5:1b Heilig Avondmaal
Ds. T. Klok Hooglied 5:10a
Ds. T. Klok Jesaja 4:2-6
Ds. T. Klok Jesaja 35:3-4 Alleen predicatie
Ds. T. Klok Jesaja 53:1-3
Ds. T. Klok Johannes 18:1-8
Ds. T. Klok Lukas 2:12-15 Kerst
Ds. T. Klok Lukas 16:15-19
Ds. T. Klok Lukas 24:47-48 Alleen predicatie
Ds. T. Klok Mattheüs 15:21-23
Ds. T. Klok Mattheüs 27:26
Ds. T. Klok Micha 6:1-5 Dankstond, alleen predikatie
Ds. T. Klok Openbaring 16:15-16 Alleen predicatie
Ds. T. Klok Richteren 16:1-3
Ds. T. Klok Romeinen 7:24 Alleen predicatie
Ds. T. Klok Spreuken 8:35
Ds. T. Klok Zondag 41
Ds. A. Kort 1 Thessalonicenzen 5:8
Ds. A. Kort Hebreeën 4:1
Ds. A. Kort Hebreeën 9:27-28
Ds. E. du Marchie van Voorthuijsen 1 Samuël 4:10+18+22 Alleen predicatie
Ds. E. du Marchie van Voorthuijsen e.a. 2 Korinthe 13:12-13 Rouwdienst en begrafenis ds. P.J. Dorsman
Ds. E. du Marchie van Voorthuijsen Lukas 23:42-43 Alleen predicatie
Ds. M.A. Mieras 1 Johannes 4:19 Alleen predicatie
Ds. M.A. Mieras 1 Korinthe 13:13
Ds. M.A. Mieras 1 Korinthe 16:22b
Ds. M.A. Mieras 1 Timotheüs 1:2
Ds. M.A. Mieras 2 Koningen 1:3 Dankdag
Ds. M.A. Mieras 2 Korinthe 5:1
Ds. M.A. Mieras 2 Korinthe 7:10
Ds. M.A. Mieras 2 Samuël 9:7 Dankdag
Ds. M.A. Mieras 2 Timotheüs 4:13
Ds. M.A. Mieras Esther 2:7
Ds. M.A. Mieras Esther 3:10
Ds. M.A. Mieras Esther 4:16L
Ds. M.A. Mieras Ezra 8:21
Ds. M.A. Mieras Genesis 35:7 Dankdag, alleen predicatie
Ds. M.A. Mieras Handelingen 16:14 Alleen predicatie
Ds. M.A. Mieras Handelingen 17:31
Ds. M.A. Mieras Handelingen 2:1 Pinksteren
Ds. M.A. Mieras Jakobus 4:7
Ds. M.A. Mieras Johannes 21:12
Ds. M.A. Mieras Jona 4:5
Ds. M.A. Mieras Jozua 5:14
Ds. M.A. Mieras Lukas 2:28-30 Kerst
Ds. M.A. Mieras Lukas 15:9 Alleen predicatie
Ds. M.A. Mieras Markus 8:29
Ds. M.A. Mieras Mattheüs 22:42
Ds. M.A. Mieras Openbaring 8:1
Ds. M.A. Mieras Prediker 12:14 Oudejaarsdienst
Ds. M.A. Mieras Prediker 12:5L Oudejaarsdienst
Ds. M.A. Mieras Psalm 111:2-3 Biddag
Ds. M.A. Mieras Psalm 68:19 Hemelvaart
Ds. M.A. Mieras Psalm 77:12
Ds. M.A. Mieras Ruth 1:16L
Ds. M.A. Mieras Ruth 1:6-7
Ds. M.A. Mieras Ruth 2:10
Ds. M.A. Mieras Ruth 3:9
Ds. M.A. Mieras Ruth 4:10
Ds. M.A. Mieras Zacharia 13:7
Ds. M.A. Mieras Zondag 10
Ds. M.A. Mieras Zondag 16
Ds. M.A. Mieras Zondag 20
Ds. M.A. Mieras Zondag 22
Ds. H. Molendijk Hebreeën 13:20-21
Ds. H. Molendijk Lukas 24:17, 27, 30-31
Dhr. D. Monster Mattheüs 8:8 Intrede te Barneveld (alleen predicatie)
Dhr. D. Monster Psalm 130:1-4 Alleen predicatie
Dhr. D. Monster 1 Timotheüs 2:5
Ds. D. Monster 2 Samuël 9:8 Alleen predicatie
Ds. D. Monster Handelingen 4:12
Ds. D. Monster Handelingen 16:25
Ds. D. Monster Johannes 11:35 Rouwdienst Ds. A.D. Muilwijk, toespraak Ds. T. Klok
Ds. D. Monster Johannes 13:8b
Ds. D. Monster Mattheüs 3:12 Dankdag
Ds. D. Monster Mattheüs 8:27 Dankdag
Ds. D. Monster Mattheüs 25:1-13 Alleen predicatie
Ds. D. Monster Psalm 25:4
Ds. A.D. Muilwijk 1 Thessalonicenzen 5:18 Laatste preek
Ds. A.D. Muilwijk 1 Timotheüs 1:15
Ds. A.D. Muilwijk 2 Samuël 9:13 Heilig Avondmaal
Ds. A.D. Muilwijk Daniël 6:11 Biddag
Ds. A.D. Muilwijk Exodus 33:18-19
Ds. A.D. Muilwijk Genesis 22:9-10 Herdenking 25 jaar gemeente Oud-Beijerland
Ds. A.D. Muilwijk Handelingen 1:4
Ds. A.D. Muilwijk Hooglied 2:7 Alleen predicatie
Ds. A.D. Muilwijk Hooglied 3:9-10
Ds. A.D. Muilwijk Jeremia 3:22a
Ds. A.D. Muilwijk Jeremia 45:4b Alleen predicatie
Ds. A.D. Muilwijk Jesaja 35:8-10 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A.D. Muilwijk Job 19:25-27
Ds. A.D. Muilwijk Johannes 6:22
Ds. A.D. Muilwijk Johannes 16:7-11 Alleen predicatie
Ds. A.D. Muilwijk Johannes 17:15-16 Bidstond (alleen predicatie)
Ds. A.D. Muilwijk Johannes 20:19-20 Pasen (alleen predicatie)
Ds. A.D. Muilwijk Johannes 21:15-17 Alleen predicatie
Ds. A.D. Muilwijk Leviticus 10:3 Alleen predicatie
Ds. A.D. Muilwijk Lukas 3:7-9
Ds. A.D. Muilwijk Lukas 22:54-62 Alleen predicatie
Ds. A.D. Muilwijk Mattheüs 5:4
Ds. A.D. Muilwijk Mattheüs 28:20
Ds. A.D. Muilwijk Prediker 12:13-14 Oudejaarsdienst 1987
Ds. A.D. Muilwijk Psalm 103:13 Biddag
Ds. A.D. Muilwijk Psalm 143:10a
Ds. A.D. Muilwijk Spreuken 30:26
Ds. A.D. Muilwijk Zondag 8
Ds. Joh. van der Poel 2 Koningen 2:21-22
Ds. Joh. van der Poel 2 Samuël 23:5
Ds. Joh. van der Poel Genesis 32:9-10 Dankdag
Ds. Joh. van der Poel Handelingen 3:9 Alleen predicatie
Ds. Joh. van der Poel Johannes 13:10 Alleen predicatie
Ds. Joh. van der Poel Johannes 21:12
Ds. Joh. van der Poel Lukas 1:45-47
Ds. Joh. van der Poel Lukas 2:28-29 Oudejaar (alleen predicatie)
Ds. Joh. van der Poel Lukas 22:31-34 Alleen predicatie
Ds. Joh. van der Poel Markus 16:15 Bevestiging Ds. J.W. Slager te Rijssen (alleen predicatie)
Ds. Joh. van der Poel Markus 16:15-18
Ds. Joh. van der Poel Openbaring 7:13-15 Alleen predicatie
Ds. Joh. van der Poel Psalm 51:13-14
Ds. J. van Prooijen Sr. 1 Korinthe 7:29a
Ds. J. van Prooijen Sr. 1 Petrus 2:2 Alleen predicatie
Ds. J. van Prooijen Sr. 1 Petrus 5:5b
Ds. J. van Prooijen Sr. Genesis 45:26-28
Ds. J. van Prooijen Sr. Handelingen 2:42
Ds. J. van Prooijen Sr. Hebreeën 11:13
Ds. J. van Prooijen Sr. Hooglied 3:1-4
Ds. J. van Prooijen Sr. Johannes 21:18-19
Ds. J. van Prooijen Sr. Mattheüs 5:14-16 Alleen predicatie
Ds. J. van Prooijen Sr. Psalm 56:9 Alleen predicatie
Ds. J. van Prooijen Sr. Ruth 1:19-22
Dhr. H.H. Romkes Johannes 12:23-25
Dhr. H.H. Romkes Zondag 11
Ds. J. Schinkelshoek Lukas 24:24L
Ds. J. Schinkelshoek Markus 15:34 Alleen predicatie
Ds. J.W. Slager Ezechiël 16:6 en 8
Ds. J.W. Slager Genesis 15:6 Alleen predicatie
Ds. J.W. Slager Jesaja 61:5 Intrede te Rijssen (alleen predicatie en toespraken)
Ds. J.W. Slager Job 33:26b Alleen predicatie
Ds. J.W. Slager Psalm 21:5-6
Ds. J.W. Slager Zacharia 11
Ds. C. Smits 1 Petrus 1:17-19
Ds. C. Smits 2 Korinthe 12:7-9
Ds. C. Smits Handelingen 9:6M
Ds. C. Smits Hebreeën 11:5
Ds. C. Smits Hooglied 2:8 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C. Smits Jeremia 31:20
Ds. C. Smits Jesaja 45:18-19
Ds. C. Smits Jesaja 64:6
Ds. C. Smits Klaagliederen 5:16 en 21 Dankdag (alleen predicatie)
Ds. C. Smits Lukas 13:23-25
Ds. C. Smits Mattheüs 25:1-2
Ds. C. Smits Psalm 74:9a Alleen predicatie
Ds. C. Smits Romeinen 8:26-27
Ds. C. Smits Romeinen 8:28
Ds. C. Smits Zacharia 2:1-5
Ds. C. Smits Zacharia 12:10 Alleen predicatie
Ds. C. Smits Zefanja 3:17
Ds. C. Smits Zondag 21
Ds. C. Smits Zondag 22
Ds. C. Smits Zondag 23
Ds. C. Smits Zondag 24
Ds. C. Smits Zondag 52
Dhr. P. van Veen Handelingen 8:5
Dhr. P. van Veen Mattheüs 26:6-13
Dhr. P. van Veen Zacharia 13:7
Ds. P. van Veen 1 Kronieken 28:9
Ds. P. van Veen Hebreeën 4:12
Ds. P. van Veen Romeinen 8:23
Ds. A.F.R. van de Veen 1 Timotheüs 1:15
Ds. A.F.R. van de Veen Markus 1:1
Ds. A.F.R. van de Veen Markus 16:15-16
Ds. A.F.R. van de Veen Handelingen 4:12
Ds. H. Wiltink Exodus 2:2-3 Alleen predicatie
Dhr. Th.L. Zwartbol 1 Samuël 22:1-2 Alleen predicatie
Dhr. Th.L. Zwartbol Handelingen 4:12 Alleen predicatie
Dhr. Th.L. Zwartbol Jakobus 5:17-18 Alleen predicatie
Dhr. Th.L. Zwartbol Spreuken 12:25 Alleen predicatie
Ds. Th.L. Zwartbol 1 Kronieken 4:10b Alleen predicatie
Ds. Th.L. Zwartbol 2 Koningen 2:19-22
Ds. Th.L. Zwartbol 2 Samuël 23:15
Ds. Th.L. Zwartbol 2 Thessalonicenzen 3:5
Ds. Th.L. Zwartbol Hooglied 2:11-12
Ds. Th.L. Zwartbol Johannes 20:28
Ds. Th.L. Zwartbol Lukas 18:9-14
Ds. Th.L. Zwartbol Lukas 22:61a+62
Ds. Th.L. Zwartbol Openbaring 10:5-6
Ds. Th.L. Zwartbol Richteren 6:14a+14c