Hof, ds. W.J. op ’t

Ds. W.J. op ’t Hof Filippenzen 4:6a Biddag
Ds. W.J. op ’t Hof Hosea 2:1-3
Ds. W.J. op ’t Hof Hosea 2:4-6
Ds. W.J. op ’t Hof Hosea 2:7-12
Ds. W.J. op ’t Hof Hosea 4:16-19
Ds. W.J. op ’t Hof Jeremia 13:11
Ds. W.J. op ’t Hof Jesaja 55:1
Ds. W.J. op ’t Hof Lukas 15:1
Ds. W.J. op ’t Hof Markus 1:40-45
Ds. W.J. op ’t Hof Mattheüs 5:9
Ds. W.J. op ’t Hof Mattheüs 20:25-28
Ds. W.J. op ’t Hof Mattheüs 21:5
Ds. W.J. op ’t Hof Mattheüs 26:30 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. W.J. op ’t Hof Prediker 12:1
Ds. W.J. op ’t Hof Psalm 127:1 en 3 Biddag
Ds. W.J. op ’t Hof Psalm 127:2 Biddag
Ds. W.J. op ’t Hof Zondag 11