Vrije gemeenten

Ds. G. BredewegMattheüs 17:1-8
G. BredewegGenesis 13:10a en 14
Ds. G. van de BreevaartDaniël 9:17 (2)
Ds. G. van de BreevaartEzechiël 47:8
Ds. G. van de BreevaartHandelingen 3:6-8
Ds. G. van de BreevaartHooglied 2:14Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. van de BreevaartHooglied 3:9-10
Ds. G. van de BreevaartHooglied 5:10
Ds. G. van de BreevaartHooglied 8:13-14
Ds. G. van de BreevaartPsalm 84:12
Ds. T. CabaretGenesis 22:8
Ds. T. CabaretGenesis 32:28
Ds. T. CabaretHandelingen 26:28-29
Ds. T. CabaretHebreeën 12:5-6
Ds. T. CabaretHooglied 2:14
Ds. T. CabaretHooglied 7:5-6
Ds. T. CabaretLukas 7:14m
Ds. T. CabaretMarkus 3:5
Ds. T. CabaretMattheüs 26:3-4
Ds. T. CabaretNumeri 33:31-32
Ds. T. CabaretNumeri 33:33-34
Ds. T. CabaretOpenbaring 5:5
Ds. T. CabaretOpenbaring 12:16-17
Ds. T. CabaretOpenbaring 17:14
Ds. T. CabaretOpenbaring 19:9
Ds. T. CabaretSpreuken 6:6-9
Ds. T. CabaretZacharia 4:6-7
Ds. T. CabaretZondag 29
Ds. T. CabaretZondag 32
Ds. T. CabaretZondag 35
Ds. T. CabaretZondag 36
Ds. T. CabaretZondag 43
Ds. T. CabaretZondag 45
Ds. T. CabaretZondag 52
Ds. J. Goudriaan2 Koningen 2:12
Ds. J. GoudriaanJeremia 5:22-24a
Ds. J. GoudriaanLukas 16:22-23
Ds. J. GoudriaanRomeinen 10:9-10
Ds. J. GoudriaanRuth 1:6-10
Ds. B. HennephofJesaja 45:22Nieuwjaarsdienst
Ds. B. HennephofMattheüs 6:19-21Nabetrachting H.A. en Heilige Doop
Ds. H. HofmanGalaten 5:22-23Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanJeremia 31:33-34Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanJohannes 19:16b-18Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanJohannes 19:19-24Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanJohannes 19:25-27Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanLukas 23:39-43Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanPsalm 45:1-3Plantagekerk Schiedam
Ds. H. HofmanRomeinen 8:2-4Plantagekerk Schiedam
Ds. A.P. van der MeerHebreeën 4:14-16Bevestiging Ds. T. Klok (alleen predicatie)
Ds. A.P. van der MeerMaleachi 3:18
Ds. A.P. van der MeerOpenbaring 3:7+12aBevestiging Dhr. T. Klok
Dhr. A.P. van der MeerRuth 4:10aAlleen predicatie
Ds. D.Chr. Overduin Jr.Filippenzen 2:12-13
Ds. M. van RoonHandelingen 10:36Heilige Doop
Ds. M. van RoonMaleachi 3:6Dankdag
Ds. H.J.C.H. ZwijnenburgPrediker 11:3L
Ds. H.J.C.H. ZwijnenburgPsalm 25:18Alleen predicatie