Vrije gemeenten

Ds. G. Bredeweg Mattheüs 17:1-8
G. Bredeweg Genesis 13:10a en 14
Ds. G. van de Breevaart Ezechiël 47:8
Ds. G. van de Breevaart Handelingen 3:6-8
Ds. G. van de Breevaart Hooglied 2:14 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. van de Breevaart Hooglied 3:9-10
Ds. G. van de Breevaart Hooglied 5:10
Ds. G. van de Breevaart Hooglied 8:13-14
Ds. T. Cabaret Genesis 22:8
Ds. T. Cabaret Genesis 32:28
Ds. T. Cabaret Handelingen 26:28-29
Ds. T. Cabaret Hebreeën 12:5-6
Ds. T. Cabaret Hooglied 2:14
Ds. T. Cabaret Hooglied 7:5-6
Ds. T. Cabaret Lukas 7:14m
Ds. T. Cabaret Markus 3:5
Ds. T. Cabaret Mattheüs 26:3-4
Ds. T. Cabaret Numeri 33:31-32
Ds. T. Cabaret Numeri 33:33-34
Ds. T. Cabaret Openbaring 5:5
Ds. T. Cabaret Openbaring 12:16-17
Ds. T. Cabaret Openbaring 17:14
Ds. T. Cabaret Openbaring 19:9
Ds. T. Cabaret Spreuken 6:6-9
Ds. T. Cabaret Zacharia 4:6-7
Ds. T. Cabaret Zondag 29
Ds. T. Cabaret Zondag 32
Ds. T. Cabaret Zondag 35
Ds. T. Cabaret Zondag 36
Ds. T. Cabaret Zondag 43
Ds. T. Cabaret Zondag 45
Ds. T. Cabaret Zondag 52
Ds. J. Goudriaan 2 Koningen 2:12
Ds. J. Goudriaan Jeremia 5:22-24a
Ds. J. Goudriaan Lukas 16:22-23
Ds. J. Goudriaan Romeinen 10:9-10
Ds. J. Goudriaan Ruth 1:6-10
Ds. H. Hofman Galaten 5:22-23 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Jeremia 31:33-34 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Johannes 19:16b-18 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Johannes 19:19-24 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Johannes 19:25-27 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Lukas 23:39-43 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Psalm 45:1-3 Plantagekerk Schiedam
Ds. H. Hofman Romeinen 8:2-4 Plantagekerk Schiedam
Ds. A.P. van der Meer Hebreeën 4:14-16 Bevestiging Ds. T. Klok (alleen predicatie)
Ds. A.P. van der Meer Maleachi 3:18
Ds. A.P. van der Meer Openbaring 3:7+12a Bevestiging Dhr. T. Klok
Ds. A.P. van der Meer Ruth 4:10a Alleen predicatie
Ds. D.Chr. Overduin Jr. Filippenzen 2:12-13
Ds. M. van Roon Handelingen 10:36
Ds. M. van Roon Maleachi 3:6 Dankdag
Ds. H.J.C.H. Zwijnenburg Prediker 11:3L
Ds. H.J.C.H. Zwijnenburg Psalm 25:18 Alleen predicatie