Prekenseries

Bijbellezingen & prekenseries

De onderstaande Bijbellezingen / prekenseries zijn geschikt om te gebruiken voor periodieke uitzendingen via de kerktelefoon:

Ds. P. Blok:

3 preken over de laatste woorden van Jakob tot Ruben, Simeon, Levi en Juda (Genesis 49)

3 preken over de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)

3 preken over de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15)

10 preken over de Zaligsprekingen (Mattheüs 5)

11 lidmatencatechisaties over David (1 Samuël 16 en 17)

13 preken over de hoofdman Cornelius  (Handelingen 10)

17 preken over de zegeningen van Jakob (Genesis 49)

18 lidmatencatechisaties over de zegeningen van Jakob (Genesis 49)

53 preken over de Heidelbergse Catechismus (Zondag 1 t/m 52)

Ds. C.A. van Dieren:

5 preken over de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13)

Ds. J.M.D. de Heer:

5 preken over de schepping en zondeval (Genesis 1 t/m 4)

Ds. H. Hofman Sr.:

4 preken over de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)

17 meditaties, ca. 40 minuten per meditatie (Psalm 4,5,6,7,25,26,27,28,45,46,47,48,61,62,63,64 en 65)

Ds. A. Hoogerland:

3 preken over de gelijkenis van het zaad (Markus 4:26-29)

30 lidmatencatechisaties over Jozef (Genesis 37 t/m 50)

Ds. M. Karens:

10 preken over Daniël (Daniël 1 t/m 6)

18 preken over Esther (Esther 1 t/m 10)

8 preken over Jeftha en 1 preek over Samgar (Richteren 10 t/m 12 en Richteren 3:31)

8 preken over Jona (Jona 1 t/m 4)

24 preken over Jozef (Genesis 37 t/m 50)

8 preken over Noach (Genesis 5 t/m 9)

10 preken over Simson (Richteren 13 t/m 16)

Ds. J. Koster:

16 preken over de profeet Elia (1 Koningen 17 t/m 2 Koningen 2)

4 preken over de zielenstand van de bruid (Hooglied 5:2-10)

Ds. P. Melis:

9 preken over Simson (Richteren 13 t/m 16)

Ds. A. Moerkerken:

13 preken over Jozef (Genesis 37 t/m 45)

3 preken over de blindgeborene (Johannes 9)

6 preken over de profeet Jona (Jona 1 t/m 4)

8 preken over de 8 nachtgezichten (Zacharia 1 t/m 6)

Ds. Chr. van der Poel:

15 preken over Jozef (Genesis 37 t/m 50)

12 preken over de zonen van Jacob (Genesis 49 en Openbaring 7:4)

6 preken over Johannes de Doper (Mattheüs, Markus en Lukas)

Ds. A.C. Rijken:

14 preken over Esther (Esther 1 t/m 10)

Ds. K. Veldman:

7 preken over Simson (Richteren 13 t/m 16)