Prekenseries

Bijbellezingen & prekenseries

De onderstaande Bijbellezingen / prekenseries zijn geschikt om te gebruiken voor periodieke uitzendingen via de kerktelefoon:

Ds. P. Blok:

3 preken over de laatste woorden van Jakob tot Ruben, Simeon, Levi en Juda (Genesis 49:1-12)

3 preken over de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)

13 preken over Cornelius de hoofdman (Handelingen 10)

53 preken over de Heidelbergse Catechismus (Zondag 1 t/m 52) DV binnenkort leverbaar.

Ds. C.A. van Dieren:

5 preken over de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13)

Ds. H. Hofman Sr.:

4 preken over de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)

17 meditaties, ca. 40 minuten per meditatie (Psalm 4,5,6,7,25,26,27,28,45,46,47,48,61,62,63,64 en 65)

Ds. J. Koster:

16 preken over de profeet Elia (1 Koningen 17 t/m 2 Koningen 2)

4 preken over de zielenstand van de bruid (Hooglied 5:2-10)

Ds. P. Melis:

9 preken over Simson (Richteren 13 t/m 16)

Ds. A. Moerkerken:

13 preken over Jozef (Genesis 37 t/m 45)

3 preken over de blindgeborene (Johannes 9)

6 preken over de profeet Jona (Jona 1 t/m 4)

8 preken over de 8 nachtgezichten (Zacharia 1 t/m 6)

Ds. Chr. van der Poel:

15 preken over Jozef (Genesis 37 t/m 50)

12 preken over de zonen van Jacob (Genesis 49 en Openbaring 7:4)

6 preken over Johannes de Doper (Mattheüs, Markus en Lukas)

Ds. A.C. Rijken:

14 preken over Esther (Esther 1 t/m 10)

Ds. K. Veldman:

7 preken over Simson (Richteren 13 t/m 16)