Hulp gevraagd

Geluidsopnames gezocht: 

  • Ds. A. Moerkerken, overdenkingen van de Dordtse Leerregels (nummer 9 van in totaal 26 opnames), in 1988 gehouden te Gouda. Vermoedelijk wordt het volgende behandeld: hoofdstuk 1 – artikel 18 en/of hoofdstuk 2 – artikelen 1 en 2. 

Wie kan ons helpen aan namen van (voor ons onbekende) voorgangers?

We hebben enkele preken waarvan informatie ontbreekt zoals de naam van de voorganger. In de meeste gevallen komen we er wel uit maar soms niet. Zoals in onderstaande gevallen:

De tekst is Mattheüs 25:1-13, waarschijnlijk is deze predikant (zijdelings) familie van wijlen ds. J. van Sliedregt:

 

De tekst is Genesis 13:18, op de band stond “waarschijnlijk ds. De Graaf”. Mogelijk werd de preek gehouden in Nijkerk of was hij daar predikant:

 

De tekst is Hebreeën 6:19-20, op de band stond “waarschijnlijk ds. Schuurman”:

 

De tekst is Lukas 2:12 (1e Kerstdag). Deze doopdienst werd vermoedelijk in de Sionskerk (Krimpen aan den IJssel??) gehouden en op de band stond een naam vermeld “Glijn” of “Vlijm”:

 

Wilt u a.u.b. contact met ons opnemen als u één of meerdere predikantsnamen weet?

Inmiddels hebben we enkele reacties gehad en konden we namen van voorgangers aan preken toevoegen. Bedankt voor uw hulp!