Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ds. D.L. Aangeenbrug Jeremia 2:13 Biddag
Ds. D.L. Aangeenbrug Jesaja 44:4 2e Pinksterdag
Ds. D.L. Aangeenbrug Job 23:10
Ds. D.L. Aangeenbrug Lukas 18:6-8
Ds. D.L. Aangeenbrug Psalm 90:10
Ds. D.L. Aangeenbrug Zefanja 3:12
Ds. M. van Beek Jesaja 41:14
Ds. M. van Beek Jesaja 54:13
Ds. M. van Beek Johannes 1:48-51 Alleen predicatie
Ds. M. van Beek Mattheüs 27:29-31 Lijdenstijd
Ds. M. van Beek Prediker 3:2 Laatste preek
Ds. A. van den Berg Handelingen 9:20-22
Ds. A. van den Berg Jesaja 38:17
Ds. J. de Groot 2 Samuël 6:15
Ds. J. de Groot Jesaja 45:22
Ds. H. Ligtenberg Sr. Galaten 4:29
Ds. H. Ligtenberg Sr. Jeremia 17:8 Alleen predicatie
Ds. H. Ligtenberg Sr. Markus 5:41-43
Ds. J. Pannekoek 1 Korinthe 6:20
Ds. J. Pannekoek 1 Petrus 3:18 Heilig Avondmaal
Ds. J. Pannekoek 2 Koningen 4:7 Dankdag
Ds. J. Pannekoek Filippenzen 4:6-7
Ds. J. Pannekoek Filippenzen 4:19 Dankdag
Ds. J. Pannekoek Galaten 4:4-5 Kerst
Ds. J. Pannekoek Genesis 49:13
Ds. J. Pannekoek Jeremia 5:1-3 Biddag
Ds. J. Pannekoek Jeremia 8:19-20
Ds. J. Pannekoek Jeremia 17:16 Biddag
Ds. J. Pannekoek Johannes 14:1-3
Ds. J. Pannekoek Johannes 19:12-16 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Pannekoek Johannes 21:18-19 Afscheid te Gouda
Ds. J. Pannekoek Judas:24-25 Afscheid te Terneuzen
Ds. J. Pannekoek Lukas 2:6 Kerst
Ds. J. Pannekoek Lukas 2:14 Kerst
Ds. J. Pannekoek Mattheüs 5:8
Ds. J. Pannekoek Openbaring 5:5 Dankdag
Ds. J. Pannekoek Psalm 137:1-6 Biddag
Ds. J. Pannekoek Richteren 14:10
Ds. J. Pannekoek Richteren 20:26b Dankdag
Ds. J. Pannekoek Zondag 13 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Steenblok Hebreeën 2:3a
Ds. C. Steenblok Jesaja 38:14-16
Ds. A. van Straalen 1 Petrus 1:17
Ds. A. van Straalen 1 Petrus 2:6
Ds. A. van Straalen Efeze 2:14-15
Ds. A. van Straalen Ezechiël 37:3-4
Ds. A. van Straalen Genesis 46:1-4
Ds. A. van Straalen Hooglied 1:5
Ds. A. van Straalen Hooglied 2:14
Ds. A. van Straalen Hooglied 2:17
Ds. A. van Straalen Hooglied 4:16
Ds. A. van Straalen Jesaja 11:1 Advent
Ds. A. van Straalen Jesaja 62:11
Ds. A. van Straalen Johannes 12:24
Ds. A. van Straalen Johannes 16:6-7 Weeszondag
Ds. A. van Straalen Lukas 23:45-47 Goede Vrijdag
Ds. A. van Straalen Lukas 23:46 Goede Vrijdag
Ds. A. van Straalen Lukas 24:45 Pasen
Ds. A. van Straalen Mattheüs 2:23
Ds. A. van Straalen Mattheüs 14:24-27
Ds. A. van Straalen Openbaring 1:17-18
Ds. A. van Straalen Psalm 84:7-8
Ds. A. van Straalen Psalm 91:1
Ds. A. van Straalen Zondag 9
Ds. A. van Straalen Zondag 10
Ds. A. van Straalen Zondag 11
Kand A. van Straalen Handelingen 4:12
Kand A. van Straalen Zondag 20
Stud / Kand W. Verhoeks 1 Johannes 2:15-17 Alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks 1 Johannes 4:9
Ds. W. Verhoeks 1 Korinthe 15:8-10
Ds. W. Verhoeks 1 Kronieken 7:2
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 1:18-19
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 1:18-21
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 2:9 Dankdag
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 4:7 Oudejaarsdienst 1985
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 4:18
Ds. W. Verhoeks 2 Koningen 4:41 Dankdag
Ds. W. Verhoeks 2 Samuël 7:18
Ds. W. Verhoeks Amos 8:1-2 Tijdrede
Ds. W. Verhoeks Deuteronomium 33:12 Biddag
Ds. W. Verhoeks Deuteronomium 34:5-6
Ds. W. Verhoeks Exodus 33:14-15 Nieuwjaarsdienst 1985
Ds. W. Verhoeks Ezechiël 34:29-31
Ds. W. Verhoeks Ezechiël 37:12
Ds. W. Verhoeks Genesis 22:8
Ds. W. Verhoeks Habakuk 3:17-19
Ds. W. Verhoeks Handelingen 8:37
Ds. W. Verhoeks Handelingen 26:22-23
Ds. W. Verhoeks Hebreeën 13:8 Oudejaarsdienst 1986
Ds. W. Verhoeks Hooglied 1:4b
Ds. W. Verhoeks Hooglied 3:1-4
Ds. W. Verhoeks Hosea 10:11-12
Ds. W. Verhoeks Jeremia 8:19 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jeremia 14:7-9 Bidstond Synode
Ds. W. Verhoeks Jeremia 31:9
Ds. W. Verhoeks Jeremia 37:21 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jeremia 45:5 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 1:19-20 Biddag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 9:5
Ds. W. Verhoeks Jesaja 42:6-7 Mbuma, alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks Jesaja 55:1 Heilig Avondmaal
Ds. W. Verhoeks Jesaja 57:18 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 63:9
Ds. W. Verhoeks Job 19:25-27 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Joël 2:17 Herdenking 40 jaar bevrijding
Ds. W. Verhoeks Johannes 1:40
Ds. W. Verhoeks Johannes 16:13-14
Stud / Kand W. Verhoeks Johannes 18:4 Lijdenstijd
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:5
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:25-30
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:35 Goede Vrijdag
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:38-42 Goede Vrijdag
Ds. W. Verhoeks Johannes 20:18 Pasen
Ds. W. Verhoeks Johannes 20:28 Pasen
Ds. W. Verhoeks Johannes 21:18
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:6-7 Kerst
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:14 Kerst
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:38
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:49
Ds. W. Verhoeks Lukas 6:20-21
Ds. W. Verhoeks Lukas 8:25b
Ds. W. Verhoeks Lukas 12:31-32 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Lukas 24:26
Ds. W. Verhoeks Markus 10:32-34
Ds. W. Verhoeks Markus 10:52
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 1:23
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 11:28-30
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 15:28
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 16:16
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 25:8 Oudejaarsdienst 1983
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 26:39 Lijdenstijd
Ds. W. Verhoeks Nehemia 2:15
Ds. W. Verhoeks Numeri 33:5
Ds. W. Verhoeks Numeri 33:7-8
Ds. W. Verhoeks Openbaring 14:6-7 Oudejaarsdienst 1989
Ds. W. Verhoeks Psalm 9:10-11
Ds. W. Verhoeks Psalm 24:9-10
Ds. W. Verhoeks Psalm 25:5
Ds. W. Verhoeks Psalm 27:4 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Psalm 80:15-16 Bidstond Synode
Ds. W. Verhoeks Psalm 90:16-17
Ds. W. Verhoeks Psalm 102:13-14
Ds. W. Verhoeks Psalm 119:89-90
Ds. W. Verhoeks Richteren 1:15
Ds. W. Verhoeks Richteren 14:4
Stud / Kand W. Verhoeks Romeinen 8:23
Ds. W. Verhoeks Spreuken 9:13 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. W. Verhoeks Spreuken 30:26
Ds. W. Verhoeks Zacharia 1:16 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Zacharia 9:11-12
Ds. W. Verhoeks Zacharia 13:7
Ds. W. Verhoeks Zacharia 14:4-5
Ds. W. Verhoeks Zefanja 3:12
Ds. W. Verhoeks Zondag 6
Ds. W. Verhoeks Zondag 12
Ds. W. Verhoeks Zondag 14
Ds. W. Verhoeks Zondag 15
Ds. W. Verhoeks Zondag 16
Ds. W. Verhoeks Zondag 18
Ds. W. Verhoeks Zondag 30
Ds. W. Verhoeks Zondag 33
Ds. W. Verhoeks Zondag 35
Ds. W. Verhoeks Zondag 42
Ds. A. Wink Filippenzen 4:6-7
Ds. A. Wink Hooglied 8:8-9
Ds. A. Wink Lukas 2:13-14 Kerst
Ds. A. Wink Psalm 118:19-20
Ds. Chr. van de Woestijne 2 Samuël 9:13 Heilig Avondmaal
Ds. Chr. van de Woestijne Hebreeën 9:24
Ds. Chr. van de Woestijne Hebreeën 13:7 Rouwdienst Ds. T. Dorresteijn + toespraken
Ds. Chr. van de Woestijne Jona 1:3-5
Ds. Chr. van de Woestijne Psalm 78:52-54