Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ds. D.L. Aangeenbrug Jeremia 2:13 Biddag
Ds. D.L. Aangeenbrug Jesaja 44:4 2e Pinksterdag
Ds. D.L. Aangeenbrug Job 23:10 Heilige Doop
Ds. D.L. Aangeenbrug Lukas 18:6-8
Ds. D.L. Aangeenbrug Psalm 90:10
Ds. D.L. Aangeenbrug Zefanja 3:12
Ds. M. van Beek Jesaja 41:14
Ds. M. van Beek Jesaja 54:13 Heilige Doop
Ds. M. van Beek Johannes 1:48-51 Alleen predicatie
Ds. M. van Beek Mattheüs 27:29-31 Lijdenstijd
Ds. M. van Beek Prediker 3:2 Laatste preek
Ds. A. van den Berg Handelingen 9:20-22
Ds. A. van den Berg Jesaja 38:17
Ds. J. de Groot 2 Samuël 6:15
Ds. J. de Groot Jesaja 45:22
Ds. H. Ligtenberg Sr. Galaten 4:29
Ds. H. Ligtenberg Sr. Jeremia 17:8 Alleen predicatie
Ds. H. Ligtenberg Sr. Markus 5:41-43
Ds. J. Pannekoek 1 Korinthe 6:20
Ds. J. Pannekoek 1 Petrus 3:18 Heilig Avondmaal
Ds. J. Pannekoek 2 Koningen 4:7 Dankdag
Ds. J. Pannekoek Filippenzen 4:6-7
Ds. J. Pannekoek Filippenzen 4:19 Dankdag
Ds. J. Pannekoek Galaten 4:4-5 Kerst
Ds. J. Pannekoek Genesis 49:13
Ds. J. Pannekoek Jeremia 5:1-3 Biddag
Ds. J. Pannekoek Jeremia 8:19-20
Ds. J. Pannekoek Jeremia 17:16 Biddag
Ds. J. Pannekoek Johannes 14:1-3
Ds. J. Pannekoek Johannes 19:12-16 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Pannekoek Johannes 21:18-19 Afscheid te Gouda
Ds. J. Pannekoek Judas:24-25 Afscheid te Terneuzen
Ds. J. Pannekoek Lukas 2:6 Kerst
Ds. J. Pannekoek Lukas 2:14 Kerst
Ds. J. Pannekoek Mattheüs 5:8
Ds. J. Pannekoek Openbaring 5:5 Dankdag
Ds. J. Pannekoek Psalm 137:1-6 Biddag
Ds. J. Pannekoek Richteren 14:10
Ds. J. Pannekoek Richteren 20:26b Dankdag
Ds. J. Pannekoek Zondag 13 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Steenblok Hebreeën 2:3a Heilige Doop
Ds. C. Steenblok Jesaja 38:14-16
Ds. A. van Straalen 1 Petrus 1:17
Ds. A. van Straalen 1 Petrus 2:6
Ds. A. van Straalen Efeze 2:14-15
Ds. A. van Straalen Ezechiël 37:3-4
Ds. A. van Straalen Genesis 46:1-4
Ds. A. van Straalen Hooglied 1:5
Ds. A. van Straalen Hooglied 2:14
Ds. A. van Straalen Hooglied 2:17
Ds. A. van Straalen Hooglied 4:16
Ds. A. van Straalen Jesaja 11:1 Advent
Ds. A. van Straalen Jesaja 62:11
Ds. A. van Straalen Johannes 12:24
Ds. A. van Straalen Johannes 16:6-7 Weeszondag
Ds. A. van Straalen Lukas 23:45-47 Goede Vrijdag + Heilige Doop
Ds. A. van Straalen Lukas 23:46 Goede Vrijdag
Ds. A. van Straalen Lukas 24:45 Pasen + Openbare Belijdenis
Ds. A. van Straalen Mattheüs 2:23
Ds. A. van Straalen Mattheüs 14:24-27
Ds. A. van Straalen Openbaring 1:17-18
Ds. A. van Straalen Psalm 84:7-8
Ds. A. van Straalen Psalm 91:1
Ds. A. van Straalen Zondag 9
Ds. A. van Straalen Zondag 10
Ds. A. van Straalen Zondag 11
Kand A. van Straalen Handelingen 4:12
Kand A. van Straalen Zondag 20
Stud / Kand W. Verhoeks 1 Johannes 2:15-17 Alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks 1 Johannes 4:9 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks 1 Korinthe 2:1-5
Ds. W. Verhoeks 1 Korinthe 15:8-10
Ds. W. Verhoeks 1 Kronieken 7:2 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 1:18-21 Mbuma
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 2:9 Dankdag + Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 4:7 Oudejaarsdienst 1985
Ds. W. Verhoeks 1 Petrus 4:18 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks 1 Samuël 16:13
Ds. W. Verhoeks 2 Koningen 4:41 Dankdag
Ds. W. Verhoeks 2 Samuël 7:18
Ds. W. Verhoeks Amos 8:1-2 Tijdrede
Ds. W. Verhoeks Deuteronomium 33:12 Biddag
Ds. W. Verhoeks Deuteronomium 34:5-6
Ds. W. Verhoeks Exodus 33:13-17 Nieuwjaarsdienst 1985
Ds. W. Verhoeks Ezechiël 34:29-31 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Ezechiël 37:12 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Genesis 22:8 Heilige Doop
Stud / Kand W. Verhoeks Genesis 28:11-13 alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks Habakuk 3:17-19
Ds. W. Verhoeks Handelingen 8:37 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Handelingen 26:22-23
Ds. W. Verhoeks Hebreeën 13:8 Oudejaarsdienst 1986
Ds. W. Verhoeks Hooglied 1:4b
Ds. W. Verhoeks Hooglied 3:1-4 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Hosea 10:11-12 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Jeremia 2:31 GBS
Ds. W. Verhoeks Jeremia 8:19 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jeremia 14:7-9 Bidstond Synode
Ds. W. Verhoeks Jeremia 31:9
Stud / Kand W. Verhoeks Jeremia 31:18-20 alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks Jeremia 37:21 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jeremia 45:5 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 1:8-9 Biddag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 1:19-20 Biddag
Stud / Kand W. Verhoeks Jesaja 2:20-21 Biddag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 9:5 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Jesaja 42:6-7 Mbuma, alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks Jesaja 40:27-28 Biddag + Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Jesaja 43:19 Biddag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 55:1 Heilig Avondmaal
Ds. W. Verhoeks Jesaja 57:18 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Jesaja 63:9 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Job 19:25-27 Dankdag + Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Joël 2:17 Herdenking 40 jaar bevrijding
Ds. W. Verhoeks Johannes 1:40 Openbare Belijdenis
Ds. W. Verhoeks Johannes 15:16 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Johannes 16:13-14
Stud / Kand W. Verhoeks Johannes 18:4 Lijdenstijd
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:5 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:25-30
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:35 Goede Vrijdag
Ds. W. Verhoeks Johannes 19:38-42 Goede Vrijdag
Ds. W. Verhoeks Johannes 20:18 Pasen + Openbare Belijdenis
Ds. W. Verhoeks Johannes 20:28 Pasen + Heilige Doop + Openbare Belijdenis
Ds. W. Verhoeks Johannes 21:18 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Jona 3:10
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:6-7 Kerst
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:14 Kerst
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:38
Ds. W. Verhoeks Lukas 2:49
Ds. W. Verhoeks Lukas 6:20-21
Ds. W. Verhoeks Lukas 8:25b Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Lukas 12:31-32 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Lukas 24:26 Heilige Doop + Openbare Belijdenis
Ds. W. Verhoeks Markus 10:32-34
Ds. W. Verhoeks Markus 10:52
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 1:23 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 11:28-30 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 15:28
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 16:16 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 25:8 Oudejaarsdienst 1983
Ds. W. Verhoeks Mattheüs 26:39 Lijdenstijd
Ds. W. Verhoeks Nehemia 2:15 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Numeri 33:5
Ds. W. Verhoeks Numeri 33:7-8
Ds. W. Verhoeks Openbaring 14:6-7 Oudejaarsdienst 1989
Ds. W. Verhoeks Psalm 9:10-11
Ds. W. Verhoeks Psalm 24:9-10 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Psalm 25:5
Ds. W. Verhoeks Psalm 27:4 Dankdag
Ds. W. Verhoeks Psalm 65:5 Heilig Avondmaal
Ds. W. Verhoeks Psalm 73:28 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Psalm 80:15-16 Bidstond Synode
Ds. W. Verhoeks Psalm 90:16-17
Ds. W. Verhoeks Psalm 102:13-14
Ds. W. Verhoeks Psalm 119:89-90 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Richteren 1:15 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Richteren 13:21
Ds. W. Verhoeks Richteren 14:4
Ds. W. Verhoeks Richteren 16:31
Ds. W. Verhoeks Romeinen 8:3-4 Heilig Avondmaal
Stud / Kand W. Verhoeks Romeinen 8:23
Ds. W. Verhoeks Spreuken 9:13 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. W. Verhoeks Spreuken 30:26
Ds. W. Verhoeks Zacharia 1:16 Dankdag + Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zacharia 9:11-12 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zacharia 13:7
Ds. W. Verhoeks Zacharia 14:4-5
Ds. W. Verhoeks Zefanja 3:12 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 5 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 6 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 12 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 14
Ds. W. Verhoeks Zondag 15
Ds. W. Verhoeks Zondag 16 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 17 Pasen + Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 18
Ds. W. Verhoeks Zondag 25 Nabetr. Heilig Avondmaal + Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 30
Ds. W. Verhoeks Zondag 33 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 35
Ds. W. Verhoeks Zondag 39
Ds. W. Verhoeks Zondag 40
Ds. W. Verhoeks Zondag 41 Heilige Doop
Ds. W. Verhoeks Zondag 42
Ds. A. Wink Filippenzen 4:6-7
Ds. A. Wink Hooglied 8:8-9
Ds. A. Wink Lukas 2:13-14 Kerst
Ds. A. Wink Psalm 118:19-20
Ds. Chr. van de Woestijne 2 Samuël 9:13 Heilig Avondmaal
Ds. Chr. van de Woestijne Efeze 2:4-5
Ds. Chr. van de Woestijne Hebreeën 9:24
Ds. Chr. van de Woestijne Hebreeën 13:7 Rouwdienst Ds. T. Dorresteijn + toespraken
Ds. Chr. van de Woestijne Johannes 18:4-9 Lijdenstijd
Ds. Chr. van de Woestijne Jona 1:3-5
Ds. Chr. van de Woestijne Lukas 2:7-15 Kerst
Ds. Chr. van de Woestijne Psalm 78:52-54