Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ds. D.L. AangeenbrugJeremia 2:13Biddag
Ds. D.L. AangeenbrugJesaja 44:42e Pinksterdag
Ds. D.L. AangeenbrugJob 23:10
Ds. D.L. AangeenbrugLukas 18:6-8
Ds. D.L. AangeenbrugPsalm 90:10
Ds. D.L. AangeenbrugZefanja 3:12
Ds. M. van BeekJesaja 41:14
Ds. M. van BeekJesaja 54:13
Ds. M. van BeekJohannes 1:48-51Alleen predicatie
Ds. M. van BeekMattheüs 27:29-31Lijdenstijd
Ds. M. van BeekPrediker 3:2Laatste preek
Ds. A. van den BergHandelingen 9:20-22
Ds. A. van den BergJesaja 38:17
Ds. J. de Groot2 Samuël 6:15
Ds. J. de GrootJesaja 45:22
Ds. H. Ligtenberg Sr.Galaten 4:29
Ds. H. Ligtenberg Sr.Jeremia 17:8Alleen predicatie
Ds. H. Ligtenberg Sr.Markus 5:41-43
Ds. J. Pannekoek1 Korinthe 6:20
Ds. J. Pannekoek1 Petrus 3:18Heilig Avondmaal
Ds. J. Pannekoek2 Koningen 4:7Dankdag
Ds. J. PannekoekFilippenzen 4:6-7
Ds. J. PannekoekFilippenzen 4:19Dankdag
Ds. J. PannekoekGalaten 4:4-5Kerst
Ds. J. PannekoekGenesis 49:13
Ds. J. PannekoekJeremia 5:1-3Biddag
Ds. J. PannekoekJeremia 8:19-20
Ds. J. PannekoekJeremia 17:16Biddag
Ds. J. PannekoekJohannes 14:1-3
Ds. J. PannekoekJohannes 19:12-16Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. PannekoekJohannes 21:18-19Afscheid te Gouda
Ds. J. PannekoekJudas:24-25Afscheid te Terneuzen
Ds. J. PannekoekLukas 2:6Kerst
Ds. J. PannekoekLukas 2:14Kerst
Ds. J. PannekoekMattheüs 5:8
Ds. J. PannekoekOpenbaring 5:5Dankdag
Ds. J. PannekoekPsalm 137:1-6Biddag
Ds. J. PannekoekRichteren 14:10
Ds. J. PannekoekRichteren 20:26bDankdag
Ds. J. PannekoekZondag 13Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. SteenblokHebreeën 2:3a
Ds. C. SteenblokJesaja 38:14-16
Ds. A. van Straalen1 Petrus 1:17
Ds. A. van Straalen1 Petrus 2:6
Ds. A. van StraalenEfeze 2:14-15
Ds. A. van StraalenEzechiël 37:3-4
Ds. A. van StraalenGenesis 46:1-4
Ds. A. van StraalenHooglied 1:5
Ds. A. van StraalenHooglied 2:14
Ds. A. van StraalenHooglied 2:17
Ds. A. van StraalenHooglied 4:16
Ds. A. van StraalenJesaja 11:1Advent
Ds. A. van StraalenJesaja 62:11
Ds. A. van StraalenJohannes 12:24
Ds. A. van StraalenJohannes 16:6-7Weeszondag
Ds. A. van StraalenLukas 23:45-47Goede Vrijdag
Ds. A. van StraalenLukas 23:46Goede Vrijdag
Ds. A. van StraalenLukas 24:45Pasen
Ds. A. van StraalenMattheüs 2:23
Ds. A. van StraalenMattheüs 14:24-27
Ds. A. van StraalenOpenbaring 1:17-18
Ds. A. van StraalenPsalm 84:7-8
Ds. A. van StraalenPsalm 91:1
Ds. A. van StraalenZondag 9
Ds. A. van StraalenZondag 10
Ds. A. van StraalenZondag 11
Kand A. van StraalenHandelingen 4:12
Kand A. van StraalenZondag 20
Stud / Kand W. Verhoeks1 Johannes 2:15-17Alleen predicatie
Ds. W. Verhoeks1 Johannes 4:9
Ds. W. Verhoeks1 Korinthe 2:1-5
Ds. W. Verhoeks1 Korinthe 15:8-10
Ds. W. Verhoeks1 Kronieken 7:2
Ds. W. Verhoeks1 Petrus 1:18-21Mbuma
Ds. W. Verhoeks1 Petrus 2:9Dankdag
Ds. W. Verhoeks1 Petrus 4:7Oudejaarsdienst 1985
Ds. W. Verhoeks1 Petrus 4:18
Ds. W. Verhoeks1 Samuël 16:13
Ds. W. Verhoeks2 Koningen 4:41Dankdag
Ds. W. Verhoeks2 Samuël 7:18
Ds. W. VerhoeksAmos 8:1-2Tijdrede
Ds. W. VerhoeksDeuteronomium 33:12Biddag
Ds. W. VerhoeksDeuteronomium 34:5-6
Ds. W. VerhoeksExodus 33:13-17Nieuwjaarsdienst 1985
Ds. W. VerhoeksEzechiël 34:29-31
Ds. W. VerhoeksEzechiël 37:12
Ds. W. VerhoeksGenesis 22:8
Stud / Kand W. VerhoeksGenesis 28:11-13alleen predicatie
Ds. W. VerhoeksHabakuk 3:17-19
Ds. W. VerhoeksHandelingen 8:37
Ds. W. VerhoeksHandelingen 26:22-23
Ds. W. VerhoeksHebreeën 13:8Oudejaarsdienst 1986
Ds. W. VerhoeksHooglied 1:4b
Ds. W. VerhoeksHooglied 3:1-4
Ds. W. VerhoeksHosea 10:11-12
Ds. W. VerhoeksJeremia 2:31GBS
Ds. W. VerhoeksJeremia 8:19Dankdag
Ds. W. VerhoeksJeremia 14:7-9Bidstond Synode
Ds. W. VerhoeksJeremia 31:9
Stud / Kand W. VerhoeksJeremia 31:18-20alleen predicatie
Ds. W. VerhoeksJeremia 37:21Dankdag
Ds. W. VerhoeksJeremia 45:5Dankdag
Ds. W. VerhoeksJesaja 1:8-9Biddag
Ds. W. VerhoeksJesaja 1:19-20Biddag
Stud / Kand W. VerhoeksJesaja 2:20-21Biddag
Ds. W. VerhoeksJesaja 9:5
Ds. W. VerhoeksJesaja 42:6-7Mbuma, alleen predicatie
Ds. W. VerhoeksJesaja 40:27-28
Ds. W. VerhoeksJesaja 43:19Biddag
Ds. W. VerhoeksJesaja 55:1Heilig Avondmaal
Ds. W. VerhoeksJesaja 57:18Dankdag
Ds. W. VerhoeksJesaja 63:9
Ds. W. VerhoeksJob 19:25-27Dankdag
Ds. W. VerhoeksJoël 2:17Herdenking 40 jaar bevrijding
Ds. W. VerhoeksJohannes 1:40
Ds. W. VerhoeksJohannes 15:16
Ds. W. VerhoeksJohannes 16:13-14
Stud / Kand W. VerhoeksJohannes 18:4Lijdenstijd
Ds. W. VerhoeksJohannes 19:5
Ds. W. VerhoeksJohannes 19:25-30
Ds. W. VerhoeksJohannes 19:35Goede Vrijdag
Ds. W. VerhoeksJohannes 19:38-42Goede Vrijdag
Ds. W. VerhoeksJohannes 20:18Pasen
Ds. W. VerhoeksJohannes 20:28Pasen
Ds. W. VerhoeksJohannes 21:18
Ds. W. VerhoeksJona 3:10
Ds. W. VerhoeksLukas 2:6-7Kerst
Ds. W. VerhoeksLukas 2:14Kerst
Ds. W. VerhoeksLukas 2:38
Ds. W. VerhoeksLukas 2:49
Ds. W. VerhoeksLukas 6:20-21
Ds. W. VerhoeksLukas 8:25b
Ds. W. VerhoeksLukas 12:31-32Dankdag
Ds. W. VerhoeksLukas 24:26
Ds. W. VerhoeksMarkus 10:32-34
Ds. W. VerhoeksMarkus 10:52
Ds. W. VerhoeksMattheüs 1:23
Ds. W. VerhoeksMattheüs 11:28-30
Ds. W. VerhoeksMattheüs 15:28
Ds. W. VerhoeksMattheüs 16:16
Ds. W. VerhoeksMattheüs 25:8Oudejaarsdienst 1983
Ds. W. VerhoeksMattheüs 26:39Lijdenstijd
Ds. W. VerhoeksNehemia 2:15
Ds. W. VerhoeksNumeri 33:5
Ds. W. VerhoeksNumeri 33:7-8
Ds. W. VerhoeksOpenbaring 14:6-7Oudejaarsdienst 1989
Ds. W. VerhoeksPsalm 9:10-11
Ds. W. VerhoeksPsalm 24:9-10
Ds. W. VerhoeksPsalm 25:5
Ds. W. VerhoeksPsalm 27:4Dankdag
Ds. W. VerhoeksPsalm 65:5Heilig Avondmaal
Ds. W. VerhoeksPsalm 73:28
Ds. W. VerhoeksPsalm 80:15-16Bidstond Synode
Ds. W. VerhoeksPsalm 90:16-17
Ds. W. VerhoeksPsalm 102:13-14
Ds. W. VerhoeksPsalm 119:89-90
Ds. W. VerhoeksRichteren 1:15
Ds. W. VerhoeksRichteren 13:21
Ds. W. VerhoeksRichteren 14:4
Ds. W. VerhoeksRichteren 16:31
Ds. W. VerhoeksRomeinen 8:3-4Heilig Avondmaal
Stud / Kand W. VerhoeksRomeinen 8:23
Ds. W. VerhoeksSpreuken 9:13Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. W. VerhoeksSpreuken 30:26
Ds. W. VerhoeksZacharia 1:16Dankdag
Ds. W. VerhoeksZacharia 9:11-12
Ds. W. VerhoeksZacharia 13:7
Ds. W. VerhoeksZacharia 14:4-5
Ds. W. VerhoeksZefanja 3:12
Ds. W. VerhoeksZondag 5
Ds. W. VerhoeksZondag 6
Ds. W. VerhoeksZondag 12
Ds. W. VerhoeksZondag 14
Ds. W. VerhoeksZondag 15
Ds. W. VerhoeksZondag 16
Ds. W. VerhoeksZondag 17Pasen
Ds. W. VerhoeksZondag 18
Ds. W. VerhoeksZondag 25Nabetr. Heilig Avondmaal
Ds. W. VerhoeksZondag 30
Ds. W. VerhoeksZondag 33
Ds. W. VerhoeksZondag 35
Ds. W. VerhoeksZondag 39
Ds. W. VerhoeksZondag 40
Ds. W. VerhoeksZondag 41
Ds. W. VerhoeksZondag 42
Ds. A. WinkFilippenzen 4:6-7
Ds. A. WinkHooglied 8:8-9
Ds. A. WinkLukas 2:13-14Kerst
Ds. A. WinkPsalm 118:19-20
Ds. Chr. van de Woestijne2 Samuël 9:13Heilig Avondmaal
Ds. Chr. van de WoestijneHebreeën 9:24
Ds. Chr. van de WoestijneHebreeën 13:7Rouwdienst Ds. T. Dorresteijn + toespraken
Ds. Chr. van de WoestijneJona 1:3-5
Ds. Chr. van de WoestijnePsalm 78:52-54