Gereformeerde Gemeenten

Voorganger Tekst Bijzonderheden
G.J. van Aalst 1 Johannes 4:10
Ds. G.J. van Aalst “Geen tijd” Inleiding
Ds. G.J. van Aalst Hebreeën 11:20
Ds. G.J. van Aalst Jeremia 31:2
Ds. G.J. van Aalst Jeremia 31:18-20
Ds. G.J. van Aalst Johannes 3:36
Ds. G.J. van Aalst Johannes 5:25
Ds. G.J. van Aalst Johannes 14:1-3
Ds. G.J. van Aalst e.a. Johannes 14:1-3 Rouwdienst en begrafenis ds. C. de Jongste
Ds. G.J. van Aalst Lukas 18:8b Biddag
Ds. G.J. van Aalst Lukas 19:10
Ds. G.J. van Aalst Mattheüs 7:13-14 Heilige Doop
Ds. G.J. van Aalst Mattheüs 16:24
G.J. van Aalst Psalm 74:19-20
Ds. G.J. van Aalst Psalm 121:1-2
Ds. G.J. van Aalst Romeinen 9:21-23
E.C. Adams Mattheüs 4:13-16
A.P. Baaijens Genesis 28:10-28
A.P. Baaijens Johannes 3:7-8
A.P. Baaijens Lukas 7:11-17
Ds. J. Baaijens Exodus 3:2-3
Ds. J. Baaijens Markus 1:40-42
Ds. J. Baaijens Mattheüs 9:2
Ds. J. Baaijens Psalm 143:10
Ds. G.J. Baan 2 Korinthe 13:5
G.J. Baan Openbaring 1:17b-18a
Ds. G.J. Baan Spreuken 1:23
Ds. A. Bac 1 Koningen 7:23-26
Ds. A. Bac 2 Koningen 5:14 Heilige Doop
Ds. A. Bac Ezechiël 16:6-8
Ds. A. Bac Filippenzen 4:6 Biddag
Ds. A. Bac Genesis 37:33a
Ds. A. Bac Genesis 44:14
Ds. A. Bac Hebreeën 11:10
Ds. A. Bac Jesaja 8:18a
Ds. A. Bac Jesaja 38:17 Dankdag
Ds. A. Bac Johannes 1:29
Ds. A. Bac Johannes 20:19-20
Ds. A. Bac Lukas 23:43 Heilige Doop
Ds. A. Bac Openbaring 1:9
Ds. A. Bac Openbaring 5:4-5
Ds. A. Bac Openbaring 8:1-5 Dankdag
Ds. A. Bac Psalm 4:8 Dankdag
Ds. A. Bac Psalm 119:126
Ds. A. Bac Romeinen 8:26
Ds. A. Bac Zacharia 6:1-8
Ds. E. Bakker Markus 4:3
Ds. E. Bakker Mattheüs 8:2-4
Ds. E. Bakker Romeinen 1:17a Herdenking Reformatie
Ds. G. Beens Genesis 3:21
Ds. G. Beens Genesis 37:1-4
G. Beens Lukas 7:14
Ds. G. Beens Mattheüs 4:1-4
J. van Belzen 1 Johannes 1:7b
Ds. J. van Belzen Efeze 3:17-19
Ds. J. van Belzen Hebreeën 12:1-2
Ds. J. van Belzen Hooglied 2:1
J. van Belzen Hooglied 2:3 Voorbereiding Heilig Avondmaal
J. van Belzen Hooglied 4:16
Ds. J. van Belzen Hooglied 5:15
Ds. J. van Belzen Hosea 13:12-14
Ds. J. van Belzen Johannes 10:9a
Ds. J. van Belzen Johannes 11:25-27 Openbare Belijdenis + Heilige Doop
J. van Belzen Johannes 14:6a
Ds. J. van Belzen Johannes 19:1-5
Ds. J. van Belzen Lukas 4:18-19 Intrede te Veenendaal
J. van Belzen Numeri 27:1-7
Ds. J. van Belzen Zacharia 13:7
Ds. J. van Belzen Zefanja 3:12
Ds. P. van der Bijl Exodus 5:22-23
Ds. P. van der Bijl Genesis 1:27b
Ds. P. van der Bijl Genesis 35:22m en 49:3-4
Ds. P. van der Bijl Johannes 1:11-13
Ds. P. van der Bijl Johannes 1:14+16-17
Ds. P. van der Bijl Psalm 143:10 Afscheid van Uddel
Ds. P. van der Bijl Zondag 6 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. van der Bijl Zondag 11
Ds. P. van der Bijl Zondag 32
Ds. A. de Blois 2 Korinthe 12:7-9
Ds. A. de Blois Zefanja 3:12
Ds. L. Blok 1 Koningen 7:23a en 25a Heilige Doop
Ds. L. Blok 2 Kronieken 33:9-13
Ds. L. Blok Filippenzen 1:21
Ds. L. Blok Handelingen 2:21 Heilige Doop
Ds. L. Blok Jesaja 38:17
Ds. L. Blok Jesaja 49:14-16
Ds. L. Blok Johannes 3:3 Heilige Doop
Ds. L. Blok Lukas 15:8-10
Ds. L. Blok Mattheüs 9:9-10
Ds. L. Blok Mattheüs 27:24-25
Ds. L. Blok Numeri 10:9
Ds. L. Blok Numeri 10:9 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. L. Blok Openbaring 22:16a Bevestiging ds. P. Blok te Capelle aan den IJssel (alleen predicatie)
Ds. L. Blok Openbaring 22:20
Ds. L. Blok Psalm 68:20-21 Dankdag
Ds. L. Blok Richteren 2:1-5 Dankdag
Ds. L. Blok Romeinen 7:24-25 Heilige Doop
Ds. M. Blok sr. Genesis 4:26
Ds. M. Blok sr. Jakobus 4:13-15 Afscheid van Rijssen, laatste preek, Oudejaarsdienst
Ds. M. Blok sr. Jesaja 26:9a
Ds. M. Blok sr. Lukas 7:11-17
Ds. M. Blok sr. Mattheüs 2:17-18
Ds. M. Blok sr. Psalm 46 Hervorming
Ds. M. Blok sr. Psalm 87:3
Ds. M. Blok sr. Zondag 11 Heilige Doop
Ds. P. Blok 1 Koningen 17:1-7 Bijbellezing Elia
Ds. P. Blok 1 Koningen 17:19-24 Bijbellezing Elia
Ds. P. Blok 1 Koningen 19:19-21 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 1:1-18 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 2:1-8 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 2:8-14 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 2:8-15 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 2:14-25 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 2:15-25 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 2:23-25 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 3:1-14 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 3:14-37 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 4:1-7 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 4:1-17 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 4:17-37 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 4:38-44 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 5:1-14 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 5:8-19 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 5:19-27 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 6:1-7 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 6:8-23 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 6:15-23 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 6:24-33 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 6:30-33 en 7:1-12 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 7 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 7:13-20 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 8:1-15 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 8:7-15 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 8:15-29 en 9:1-4 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 9:1-15 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 9:11-29 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 9:22-37 Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 13:14-25 (1) Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 13:14-25 (2) Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 13:14-25 (3) Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok 2 Koningen 13:14-25 (4) Bijbellezing Elisa
Ds. P. Blok Inleiding Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (1)
Ds. P. Blok Ruben Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (2)
Ds. P. Blok Simeon Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (3)
Ds. P. Blok Levi Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (4)
Ds. P. Blok Juda (1) Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (5)
Ds. P. Blok Juda (2) Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (6)
Ds. P. Blok Juda (3) Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (7)
Ds. P. Blok Zebulon Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (8)
Ds. P. Blok Issaschar Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (9)
Ds. P. Blok Dan Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (10)
Ds. P. Blok Gad Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (11)
Ds. P. Blok Aser Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (12)
Ds. P. Blok Naftali Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (13)
Ds. P. Blok Jozef (1) Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (14)
Ds. P. Blok Jozef (2) Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (15)
Ds. P. Blok Benjamin Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (16)
Ds. P. Blok Sterven van Jakob Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (17)
Ds. P. Blok De 144.000 verzegelden Lidmatencatechisatie “de zegeningen van Jakob” (18)
Ds. P. Blok 1 Johannes 2:17 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok 1 Koningen 8:39-40 Biddag
Ds. P. Blok 1 Korinthe 1:9 Openbare Belijdenis
Ds. P. Blok 1 Korinthe 1:9 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok 1 Korinthe 1:23-24 Intrede te Dirksland (1959)
Ds. P. Blok 1 Korinthe 3:10
Ds. P. Blok 1 Korinthe 5:7 Heilige Doop
Ds. P. Blok 1 Korinthe 13:13
Ds. P. Blok 1 Korinthe 15:8 Pasen
Ds. P. Blok 1 Korinthe 15:24 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok 1 Kronieken 4:9-10 Biddag
Ds. P. Blok 1 Petrus 1:3-4
Ds. P. Blok 1 Petrus 1:3-4 2e Paasdag
Ds. P. Blok 1 Petrus 2:2 Heilige Doop
Ds. P. Blok 1 Samuël 11:9
Ds. P. Blok 1 Samuël 16:1 Lidmatencatechisatie David (1)
Ds. P. Blok 1 Samuël 16:2-13 Lidmatencatechisatie David (2)
Ds. P. Blok 1 Samuël 16:13-23 Lidmatencatechisatie David (3)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:1-11 Lidmatencatechisatie David (4)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:12-27 Lidmatencatechisatie David (5)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:25-32 Lidmatencatechisatie David (6)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:29-39 Lidmatencatechisatie David (7)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:38-45 Lidmatencatechisatie David (8)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:41-47 Lidmatencatechisatie David (9)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:45-51 Lidmatencatechisatie David (10)
Ds. P. Blok 1 Samuël 17:50-58 Lidmatencatechisatie David (11)
Ds. P. Blok 1 Samuël 22:2
Ds. P. Blok 1 Samuël 30:6 Alleen predicatie
Ds. P. Blok 2 Korinthe 4:11
Ds. P. Blok 2 Korinthe 7:10
Ds. P. Blok 2 Korinthe 8:9 2e Kerstdag
Ds. P. Blok 2 Korinthe 12:9a
Ds. P. Blok 2 Korinthe 13:5
Ds. P. Blok 2 Kronieken 14:11 Herdenking Reformatie
Ds. P. Blok 2 Timotheüs 2:19
Ds. P. Blok Amos 3:8 Dankdag
Ds. P. Blok Amos 5:6-8 Dankdag
Ds. P. Blok Deuteronomium 18:15
Ds. P. Blok Deuteronomium 32:4 Herdenking 50 jaar predikant
Ds. P. Blok Efeze 1:22-23
Ds. P. Blok Efeze 2:1 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Efeze 2:4-5 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Efeze 2:12-13
Ds. P. Blok Efeze 3:17 Alleen predicatie
Ds. P. Blok Efeze 3:21 12,5 jaar predikant
Ds. P. Blok Efeze 4:30
Ds. P. Blok Efeze 5:14 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Exodus 3:2 Biddag
Ds. P. Blok Exodus 14:15 Biddag
Ds. P. Blok Exodus 15:26b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Ezechiël 34:26-27 Biddag
Ds. P. Blok Ezechiël 36:25-26
Ds. P. Blok Ezechiël 36:27 Alleen predicatie
Ds. P. Blok Ezechiël 36:36
Ds. P. Blok Filémon:10,15 en 18-19a Alleen predicatie
Ds. P. Blok Filippenzen 3:12
Ds. P. Blok Filippenzen 3:20-21
Ds. P. Blok Galaten 4:4-5 2e Kerstdag
Ds. P. Blok Genesis 5:29
Ds. P. Blok Genesis 32:30-31
Ds. P. Blok Genesis 49:1-2 Bijbellezing zegeningen van Jakob (1)
Ds. P. Blok Genesis 49:3-4 Bijbellezing zegeningen van Jakob (2)
Ds. P. Blok Genesis 49:5a Bijbellezing zegeningen van Jakob (3)
Ds. P. Blok Genesis 49:5b-7 Bijbellezing zegeningen van Jakob (4)
Ds. P. Blok Genesis 49:8-9 Bijbellezing zegeningen van Jakob (5)
Ds. P. Blok Genesis 49:10-11a Bijbellezing zegeningen van Jakob (6)
Ds. P. Blok Genesis 49:11b-12 Bijbellezing zegeningen van Jakob (7)
Ds. P. Blok Genesis 49:13 Bijbellezing zegeningen van Jakob (8)
Ds. P. Blok Genesis 49:14-15 Bijbellezing zegeningen van Jakob (9)
Ds. P. Blok Genesis 49:16-17 Bijbellezing zegeningen van Jakob (10)
Ds. P. Blok Genesis 49:19 Bijbellezing zegeningen van Jakob (11)
Ds. P. Blok Genesis 49:20 Bijbellezing zegeningen van Jakob (12)
Ds. P. Blok Genesis 49:21 Bijbellezing zegeningen van Jakob (13)
Ds. P. Blok Genesis 49:22a Bijbellezing zegeningen van Jakob (14)
Ds. P. Blok Genesis 49:22b-26 Bijbellezing zegeningen van Jakob (15)
Ds. P. Blok Genesis 49:27 en Deuteronomium 33:12 Bijbellezing zegeningen van Jakob (16)
Ds. P. Blok Genesis 49:29+33 en Genesis 50:3-4a Bijbellezing zegeningen van Jakob (17)
Ds. P. Blok Genesis 49:1-12 (1)
Ds. P. Blok Genesis 49:1-12 (2)
Ds. P. Blok Genesis 49:1-12 (3)
Ds. P. Blok Handelingen 1:9 Hemelvaartsdag
Ds. P. Blok Handelingen 1:13-14 Weeszondag
Ds. P. Blok Handelingen 1:14 Weeszondag
Ds. P. Blok Handelingen 2:1a Pinksteren
Ds. P. Blok Handelingen 2:1-4 Pinksteren
Ds. P. Blok Handelingen 2:4a Pinksteren
Ds. P. Blok Handelingen 2:6-8 Pinksteren
Ds. P. Blok Handelingen 2:33 Pinksteren
Ds. P. Blok Handelingen 2:36 Pinksteren (alleen predicatie)
Ds. P. Blok Handelingen 2:37 Pinksteren
Ds. P. Blok Handelingen 2:41-42 Pinksteren + Heilige Doop
Ds. P. Blok Handelingen 3:6
Ds. P. Blok Handelingen 4:12
Ds. P. Blok Handelingen 4:31
Ds. P. Blok Handelingen 4:36-37
Ds. P. Blok Handelingen 8:36 Heilige Doop
Ds. P. Blok Handelingen 10:1-4 Bijbellezing Cornelius (1 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:5-8 Bijbellezing Cornelius (2 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:9-16 Bijbellezing Cornelius (3 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:17-21 Bijbellezing Cornelius (4 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:21-23 Bijbellezing Cornelius (5 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:24-29 Bijbellezing Cornelius (6 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:28-33 Bijbellezing Cornelius (7 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:34-36 Bijbellezing Cornelius (8 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:36 Bijbellezing Cornelius (9 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:37-39 Bijbellezing Cornelius (10 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:39-41 Bijbellezing Cornelius (11 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:40-42 Bijbellezing Cornelius (12 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 10:43-48 Bijbellezing Cornelius (13 van 13)
Ds. P. Blok Handelingen 16:13-15
Ds. P. Blok Handelingen 16:30b-31
Ds. P. Blok Handelingen 26:18
Ds. P. Blok Hebreeën 4:12-13
Ds. P. Blok Hebreeën 4:14 Weeszondag
Ds. P. Blok Hebreeën 4:16 Biddag
Ds. P. Blok Hebreeën 5:7-9 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Hebreeën 9:27
Ds. P. Blok Hebreeën 10:38a
Ds. P. Blok Hebreeën 11:10
Ds. P. Blok Hebreeën 11:17-19
Ds. P. Blok Hebreeën 12:28-29
Ds. P. Blok Hebreeën 13:8
Ds. P. Blok Hooglied 1:4b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Hooglied 1:5
Ds. P. Blok Hooglied 2:14
Ds. P. Blok Hooglied 2:14-15
Ds. P. Blok Hooglied 3:11
Ds. P. Blok Hooglied 4:6
Ds. P. Blok Hooglied 4:16 2e Pinksterdag
Ds. P. Blok Hosea 2:14
Ds. P. Blok Hosea 6:4 Biddag
Ds. P. Blok Hosea 14:9 Dankdag
Ds. P. Blok Jakobus 1:12
Ds. P. Blok Jeremia 2:2-3 Biddag
Ds. P. Blok Jeremia 3:21-22 Biddag
Ds. P. Blok Jeremia 12:5 Biddag
Ds. P. Blok Jeremia 13:16
Ds. P. Blok Jeremia 18:3-4
Ds. P. Blok Jeremia 30:17
Ds. P. Blok Jeremia 30:21
Ds. P. Blok Jeremia 31:9 Openbare Belijdenis
Ds. P. Blok Jeremia 31:18-19
Ds. P. Blok Jeremia 31:20
Ds. P. Blok Jeremia 31:21-22 Dankdag
Ds. P. Blok Jeremia 31:33 Heilige Doop
Ds. P. Blok Jeremia 32:8b Biddag
Ds. P. Blok Jeremia 33:3 Biddag
Ds. P. Blok Jeremia 50:4-5
Ds. P. Blok Jesaja 4:2 Advent
Ds. P. Blok Jesaja 7:3M Advent
Ds. P. Blok Jesaja 11:1
Ds. P. Blok Jesaja 11:10
Ds. P. Blok Jesaja 12:4 Dankdag
Ds. P. Blok Jesaja 21:11-12 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok Jesaja 23:5-6
Ds. P. Blok Jesaja 25:6 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Jesaja 26:9a
Ds. P. Blok Jesaja 27:2-3 Biddag
Ds. P. Blok Jesaja 32:15 2e Pinksterdag
Ds. P. Blok Jesaja 33:2 Biddag
Ds. P. Blok Jesaja 33:2 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Jesaja 33:5 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Jesaja 33:6 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Jesaja 35:1 2e Pinksterdag
Ds. P. Blok Jesaja 35:5-6 2e Pinksterdag
Ds. P. Blok Jesaja 42:16
Ds. P. Blok Jesaja 43:1
Ds. P. Blok Jesaja 45:3
Ds. P. Blok Jesaja 45:8 2e Pinksterdag
Ds. P. Blok Jesaja 45:17
Ds. P. Blok Jesaja 49:14-16
Ds. P. Blok Jesaja 50:10
Ds. P. Blok Jesaja 50:10 Afscheid van Dirksland
Ds. P. Blok Jesaja 52:7
Ds. P. Blok Jesaja 53:2 Advent
Ds. P. Blok Jesaja 53:4
Ds. P. Blok Jesaja 53:6
Ds. P. Blok Jesaja 53:9 Goede Vrijdag
Ds. P. Blok Jesaja 53:10
Ds. P. Blok Jesaja 54:9
Ds. P. Blok Jesaja 54:11 Advent
Ds. P. Blok Jesaja 55:13 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Jesaja 57:18 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Jesaja 59:20 Heilige Doop
Ds. P. Blok Jesaja 60:1
Ds. P. Blok Jesaja 61:1 Advent
Ds. P. Blok Jesaja 63:1-3a
Ds. P. Blok Jesaja 63:13-14
Ds. P. Blok Jesaja 66:2b
Ds. P. Blok Job 19:25-27 Heilige Doop
Ds. P. Blok Job 33:22-24
Ds. P. Blok Job 37:21-24
Ds. P. Blok Job 42:10
Ds. P. Blok Joël 2:12-13
Ds. P. Blok Joël 2:17b Tijdrede
Ds. P. Blok Joël 2:23 Advent
Ds. P. Blok Johannes 1:17
Ds. P. Blok Johannes 1:48a
Ds. P. Blok Johannes 3:10 Heilige Doop
Ds. P. Blok Johannes 3:10b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Johannes 3:14-15 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Johannes 3:16
Ds. P. Blok Johannes 4:10 Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. P. Blok Johannes 4:14 Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. P. Blok Johannes 4:19-22 Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. P. Blok Johannes 5:5-9
Ds. P. Blok Johannes 6:35
Ds. P. Blok Johannes 6:45b
Ds. P. Blok Johannes 6:60-69
Ds. P. Blok Johannes 9:4
Ds. P. Blok Johannes 10:9
Ds. P. Blok Johannes 10:27-28a
Ds. P. Blok Johannes 13:8b
Ds. P. Blok Johannes 14:26 Weeszondag
Ds. P. Blok Johannes 15:5
Ds. P. Blok Johannes 16:8
Ds. P. Blok Johannes 18:21a
Ds. P. Blok Johannes 19:14a Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Johannes 19:14L
Ds. P. Blok Johannes 19:26-27
Ds. P. Blok Johannes 19:30M Goede Vrijdag
Ds. P. Blok Johannes 19:38-42 Goede Vrijdag
Ds. P. Blok Johannes 19:40-41 Goede Vrijdag
Ds. P. Blok Johannes 20:15b Pasen
Ds. P. Blok Johannes 20:19b-20 Pasen + Openbare Belijdenis
Ds. P. Blok Johannes 21:1 Heilige Doop
Ds. P. Blok Johannes 21:15-17 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Johannes 21:18-19
Ds. P. Blok Jona 1:7-9 Bijbellezing Jona (4), alleen predicatie
Ds. P. Blok Jona 1:10-12 Bijbellezing Jona (5), alleen predicatie
Ds. P. Blok Jona 1:13-15 Bijbellezing Jona (6)
Ds. P. Blok Jona 2:1-3 Bijbellezing Jona (8)
Ds. P. Blok Jona 2:4-6 Bijbellezing Jona (9)
Ds. P. Blok Jona 2:7-10 Bijbellezing Jona (10)
Ds. P. Blok Jozua 24:25-28 Biddag
Ds. P. Blok Klaagliederen 3:22-23 Dankdag
Ds. P. Blok Kolossenzen 1:13 Alleen predicatie
Ds. P. Blok Kolossenzen 2:13-15
Ds. P. Blok Leviticus 16:30-31 Hemelvaartsdag
Ds. P. Blok Leviticus 25:23
Ds. P. Blok Lukas 1:17
Ds. P. Blok Lukas 1:32 Advent, Heilige Doop
Ds. P. Blok Lukas 1:46-48 Advent
Ds. P. Blok Lukas 1:49-51 Advent
Ds. P. Blok Lukas 1:52-54 Advent
Ds. P. Blok Lukas 1:79 Advent
Ds. P. Blok Lukas 2:1a 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:6 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:7 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:11 Kerst
Ds. P. Blok Lukas 2:8-12 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:13-14 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:15L 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:15b-16 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:20 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:21a
Ds. P. Blok Lukas 2:28-30
Ds. P. Blok Lukas 2:34-35
Ds. P. Blok Lukas 2:36-38 2e Kerstdag
Ds. P. Blok Lukas 2:38 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Lukas 2:49b Heilige Doop
Ds. P. Blok Lukas 5:27-29
Ds. P. Blok Lukas 7:37a
Ds. P. Blok Lukas 7:40
Ds. P. Blok Lukas 10:21 Heilige Doop + voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Lukas 10:33
Ds. P. Blok Lukas 10:38-42
Ds. P. Blok Lukas 12:32
Ds. P. Blok Lukas 15:4-7
Ds. P. Blok Lukas 15:17-20a Bijbellezing Verloren zoon (1)
Ds. P. Blok Lukas 15:20-24 Bijbellezing Verloren zoon (2)
Ds. P. Blok Lukas 15:28-30 Bijbellezing Verloren zoon (3)
Ds. P. Blok Lukas 17:17b Heilige Doop
Ds. P. Blok Lukas 17:32
Ds. P. Blok Lukas 19:5
Ds. P. Blok Lukas 22:31-32 Lijdenszondag
Ds. P. Blok Lukas 22:60b-62 Lijdenszondag
Ds. P. Blok Lukas 23:27-31 Biddag
Ds. P. Blok Lukas 23:55 Goede Vrijdag
Ds. P. Blok Lukas 24:50-52 Hemelvaartsdag
Ds. P. Blok Lukas 24:52 Weeszondag
Ds. P. Blok Maleachi 3:16 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok Maleachi 4:2
Ds. P. Blok Markus 4:35-41
Ds. P. Blok Markus 5:14b, 15 en 20
Ds. P. Blok Markus 5:22-23, 35-36 en 41
Ds. P. Blok Markus 5:30b
Ds. P. Blok Markus 13:37 Dankdag
Ds. P. Blok Markus 14:3
Ds. P. Blok Markus 14:12-16
Ds. P. Blok Markus 14:14b
Ds. P. Blok Markus 14:37-38 Lijdenszondag
Ds. P. Blok Markus 15:33-34 Lijdenszondag
Ds. P. Blok Markus 16:3 1e Paasdag
Ds. P. Blok Markus 16:3-5 Pasen
Ds. P. Blok Markus 16:7a 1e Paasdag
Ds. P. Blok Markus 16:9 Pasen
Ds. P. Blok Markus 16:19 Hemelvaartsdag
Ds. P. Blok Mattheüs 1:18a 1e Kerstdag
Ds. P. Blok Mattheüs 2:1-2 Kerst
Ds. P. Blok Mattheüs 2:15b
Ds. P. Blok Mattheüs 3:12
Ds. P. Blok Mattheüs 4:5
Ds. P. Blok Mattheüs 5:1 Bevestiging kandidaat J.J. Tanis te Wageningen
Ds. P. Blok Mattheüs 5:1 Bijbellezing Zaligsprekingen (1)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:3 Bijbellezing Zaligsprekingen (2)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:4 Bijbellezing Zaligsprekingen (3)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:5 Bijbellezing Zaligsprekingen (4)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:6 Bijbellezing Zaligsprekingen (5)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:7 Bijbellezing Zaligsprekingen (6)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:8 Bijbellezing Zaligsprekingen (7)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:9 Bijbellezing Zaligsprekingen (8)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:10-12 Bijbellezing Zaligsprekingen (9)
Ds. P. Blok Mattheüs 5:13 Bijbellezing Zaligsprekingen (10)
Ds. P. Blok Mattheüs 7:24-27
Ds. P. Blok Mattheüs 8:2a Heilige Doop
Ds. P. Blok Mattheüs 8:2
Ds. P. Blok Mattheüs 9:13
Ds. P. Blok Mattheüs 9:27-30a
Ds. P. Blok Mattheüs 10:6-7 Intrede te Capelle aan den IJssel
Ds. P. Blok Mattheüs 11:12
Ds. P. Blok Mattheüs 11:16-19
Ds. P. Blok Mattheüs 11:28
Ds. P. Blok Mattheüs 12:20
Ds. P. Blok Mattheüs 12:42
Ds. P. Blok Mattheüs 13:24-27 Biddag
Ds. P. Blok Mattheüs 13:45-46 Alleen predicatie
Ds. P. Blok Mattheüs 13:47 Herdenking 125 jaar GG Dirksland
Ds. P. Blok Mattheüs 14:30b
Ds. P. Blok Mattheüs 15:21-28
Ds. P. Blok Mattheüs 15:25
Ds. P. Blok Mattheüs 21:28a
Ds. P. Blok Mattheüs 21:28-32
Ds. P. Blok Mattheüs 25:6 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok Mattheüs 26:2-3
Ds. P. Blok Mattheüs 26:30-32
Ds. P. Blok Mattheüs 27:31-32
Ds. P. Blok Mattheüs 27:31b-32 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Mattheüs 28:7-8 1e Paasdag
Ds. P. Blok Mattheüs 28:9 1e Paasdag
Ds. P. Blok Mattheüs 28:19 Heilige Doop
Ds. P. Blok Mattheüs 28:20
Ds. P. Blok Micha 5:1 Advent
Ds. P. Blok Micha 6:6-8 Dankdag
Ds. P. Blok Micha 7:7 Biddag
Ds. P. Blok Micha 7:18 Dankdag
Ds. P. Blok Numeri 27:1a Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Openbaring 1:5
Ds. P. Blok Openbaring 1:17-18 2e Paasdag
Ds. P. Blok Openbaring 3:7a
Ds. P. Blok Openbaring 3:18 Heilige Doop
Ds. P. Blok Openbaring 5:9-10 Dankdag
Ds. P. Blok Openbaring 6:2 Biddag
Ds. P. Blok Openbaring 12:1-6 30 jaar Bevrijding
Ds. P. Blok Openbaring 21:5 Nieuwjaarsdienst
Ds. P. Blok Openbaring 22:1-3 Dankdag
Ds. P. Blok Psalm 9:19
Ds. P. Blok Psalm 33:18 Nieuwjaarsdienst
Ds. P. Blok Psalm 39:5 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok Psalm 40:4
Ds. P. Blok Psalm 40:10
Ds. P. Blok Psalm 40:17
Ds. P. Blok Psalm 42:2 Heilige Doop
Ds. P. Blok Psalm 42:8-9
Ds. P. Blok Psalm 45:11-12
Ds. P. Blok Psalm 51:19
Ds. P. Blok Psalm 62:9 Biddag
Ds. P. Blok Psalm 77:12-13 Herdenking 100 jaar GG Dirksland
Ds. P. Blok Psalm 80:15-16
Ds. P. Blok Psalm 84:5 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Psalm 84:11 Openbare Belijdenis
Ds. P. Blok Psalm 84:12 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Psalm 84:13 Nieuwjaarsdienst
Ds. P. Blok Psalm 87:5 Openbare Belijdenis
Ds. P. Blok Psalm 91:1 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok Psalm 91:14
Ds. P. Blok Psalm 102:18-19
Ds. P. Blok Psalm 105:4-5a Nieuwjaarsdienst
Ds. P. Blok Psalm 106:4 Nieuwjaarsdienst
Ds. P. Blok Psalm 107:5-7 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Psalm 107:9-10 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Psalm 107:41-43 Herdenking Bevrijding
Ds. P. Blok Psalm 110:1-3
Ds. P. Blok Psalm 119:131-133
Ds. P. Blok Psalm 126 Herdenking Bevrijding
Ds. P. Blok Psalm 126:5-6 Dankdag
Ds. P. Blok Psalm 138:7
Ds. P. Blok Psalm 139:23-24
Ds. P. Blok Psalm 142:6 Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Psalm 145:15-16 Biddag
Ds. P. Blok Richteren 2:15-17
Ds. P. Blok Richteren 11:1a
Ds. P. Blok Romeinen 8:14
Ds. P. Blok Romeinen 8:26-27
Ds. P. Blok Romeinen 8:28
Ds. P. Blok Romeinen 8:31-32
Ds. P. Blok Ruth 2:15-17
Ds. P. Blok Spreuken 10:22 Heilige Doop
Ds. P. Blok Zacharia 2:8-10 Dankdag
Ds. P. Blok Zefanja 2:1-2 Oudejaarsdienst
Ds. P. Blok Zefanja 2:3 Nieuwjaarsdienst
Ds. P. Blok Zefanja 3:12 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Zondag 1
Ds. P. Blok Zondag 2
Ds. P. Blok Zondag 3
Ds. P. Blok Zondag 4
Ds. P. Blok Zondag 5
Ds. P. Blok Zondag 6
Ds. P. Blok Zondag 7
Ds. P. Blok Zondag 8
Ds. P. Blok Zondag 9
Ds. P. Blok Zondag 10
Ds. P. Blok Zondag 11
Ds. P. Blok Zondag 12
Ds. P. Blok Zondag 13
Ds. P. Blok Zondag 14
Ds. P. Blok Zondag 15
Ds. P. Blok Zondag 16
Ds. P. Blok Zondag 17
Ds. P. Blok Zondag 18
Ds. P. Blok Zondag 19
Ds. P. Blok Zondag 20
Ds. P. Blok Zondag 21
Ds. P. Blok Zondag 22
Ds. P. Blok Zondag 23
Ds. P. Blok Zondag 24
Ds. P. Blok Zondag 25
Ds. P. Blok Zondag 26
Ds. P. Blok Zondag 27
Ds. P. Blok Zondag 28
Ds. P. Blok Zondag 29
Ds. P. Blok Zondag 30
Ds. P. Blok Zondag 31
Ds. P. Blok Zondag 32
Ds. P. Blok Zondag 33
Ds. P. Blok Zondag 34, vraag 92 en 93
Ds. P. Blok Zondag 34, vraag 94 en 95
Ds. P. Blok Zondag 35
Ds. P. Blok Zondag 36
Ds. P. Blok Zondag 37
Ds. P. Blok Zondag 38
Ds. P. Blok Zondag 39
Ds. P. Blok Zondag 40
Ds. P. Blok Zondag 41
Ds. P. Blok Zondag 42
Ds. P. Blok Zondag 43
Ds. P. Blok Zondag 44
Ds. P. Blok Zondag 45
Ds. P. Blok Zondag 46
Ds. P. Blok Zondag 47
Ds. P. Blok Zondag 48
Ds. P. Blok Zondag 49
Ds. P. Blok Zondag 50
Ds. P. Blok Zondag 51
Ds. P. Blok Zondag 52
Ds. P. Blok Zondag 4. vraag 9
Ds. P. Blok Zondag 4, vraag 10
Ds. P. Blok Zondag 4, vraag 11
Ds. P. Blok Zondag 5, vraag 12
Ds. P. Blok Zondag 5, vraag 13
Ds. P. Blok Zondag 6, vraag 16-18
Ds. P. Blok Zondag 6, vraag 18
Ds. P. Blok Zondag 7, vraag 20 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Zondag 7, vraag 21
Ds. P. Blok Zondag 8, vraag 24
Ds. P. Blok Zondag 10, vraag 27
Ds. P. Blok Zondag 10, vraag 28
Ds. P. Blok Zondag 11, vraag 29
Ds. P. Blok Zondag 11, vraag 30
Ds. P. Blok Zondag 12, vraag 31
Ds. P. Blok Zondag 12, vraag 32 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Blok Zondag 13, vraag 34
Ds. P. Blok Zondag 14, vraag 35
Ds. P. Blok Zondag 14, vraag 36
Ds. P. Blok Zondag 15, vraag 37
Ds. P. Blok Zondag 15, vraag 38
Ds. P. Blok Zondag 15, vraag 39
Ds. P. Blok Zondag 16, vraag 40
Ds. P. Blok Zondag 16, vraag 41
Ds. P. Blok Zondag 16, vraag 42
Ds. P. Blok Zondag 16, vraag 43
Ds. P. Blok Zondag 16, vraag 43-44
Ds. P. Blok Zondag 16, vraag 44
Ds. P. Blok Zondag 18, vraag 46
Ds. P. Blok Zondag 18, vraag 46-48
Ds. P. Blok Zondag 18, vraag 47
Ds. P. Blok Zondag 18, vraag 48
Ds. P. Blok Zondag 18, vraag 49
Ds. P. Blok Zondag 19, vraag 50
Ds. P. Blok Zondag 19, vraag 51
Ds. P. Blok Zondag 19, vraag 52
Ds. P. Blok Zondag 24, vraag 62-64
Ds. P. Blok Zondag 32, vraag 87
Ds. P. Blok Zondag 33, vraag 88
Ds. P. Blok Zondag 33, vraag 89
Ds. P. Blok Zondag 35, vraag 98
Ds. A.M. den Boer 1 Korinthe 3:11-13 Intrede te Dirksland
Ds. A.M. den Boer 1 Petrus 2:7a Heilig Avondmaal
Ds. A.M. den Boer 1 Samuël 22:1-2
A.M. den Boer 2 Kronieken 33:10
Ds. A.M. den Boer Efeze 6:4
Ds. A.M. den Boer Exodus 2:1-10 Bijbellezing Mozes (1)
Ds. A.M. den Boer Exodus 2:11-14 Bijbellezing Mozes (2)
Ds. A.M. den Boer Exodus 2:15 Bijbellezing Mozes (3)
Ds. A.M. den Boer Exodus 3:2 Bijbellezing Mozes (4)
Ds. A.M. den Boer Exodus 3:9-10 Bijbellezing Mozes (5)
Ds. A.M. den Boer Exodus 4:9 Bijbellezing Mozes (6)
Ds. A.M. den Boer Exodus 4:18a Bijbellezing Mozes (7)
Ds. A.M. den Boer Exodus 4:19-26 Bijbellezing Mozes (8)
Ds. A.M. den Boer Exodus 5:22-24 Bijbellezing Mozes (9)
Ds. A.M. den Boer Exodus 7:10a Bijbellezing Mozes (10)
Ds. A.M. den Boer Exodus 33:14-15
Ds. A.M. den Boer Handelingen 2:4 1e Pinksterdag
Ds. A.M. den Boer Handelingen 4:12 Heilige Doop
Ds. A.M. den Boer Hebreeën 11:8-10 Bijbellezing De wolk der getuigen (5)
Ds. A.M. den Boer Hebreeën 11:11-12 Bijbellezing De wolk der getuigen (6) + Heilige Doop
Ds. A.M. den Boer Hebreeën 11:13-16 Bijbellezing De wolk der getuigen (7)
Ds. A.M. den Boer Hebreeën 13:8
Ds. A.M. den Boer Hosea 14:6 2e Pinksterdag
Ds. A.M. den Boer Jeremia 31:18-19
Ds. A.M. den Boer Johannes 16:33 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A.M. den Boer Johannes 21:15-17
Ds. A.M. den Boer Mattheüs 24:28
Ds. A.M. den Boer Openbaring 3:1
Ds. A.M. den Boer Psalm 84:3-4 Heilige Doop
Ds. A.M. den Boer Psalm 89:48-49
Ds. A.M. den Boer Zondag 1
Ds. A.M. den Boer Zondag 2
Ds. A.M. den Boer Zondag 3
Ds. A.M. den Boer Zondag 13
Ds. A.M. den Boer Zondag 14
Ds. A.M. den Boer Zondag 15
Ds. A.M. den Boer Zondag 29
Ds. A.M. den Boer Zondag 34
Ds. A.M. den Boer Zondag 35
Ds. A.M. den Boer Zondag 36
Ds. A.M. den Boer Zondag 37
Ds. R. Boogaard Deuteronomium 3:26b
Ds. R. Boogaard Handelingen 2:37-39
Ds. R. Boogaard Handelingen 21:30M
Ds. R. Boogaard Jeremia 31:18-19
Ds. R. Boogaard Jesaja 27:13
Ds. R. Boogaard Johannes 1:14 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. R. Boogaard Johannes 13:1b
Ds. R. Boogaard Psalm 87:5
B.J. van Boven Genesis 28:10-17
B.J. van Boven Johannes 16:8-11
B.J. van Boven Markus 5:34
B.J. van Boven Mattheüs 13:33
Ds. B.J. van Boven Psalm 84:4
Ds. A. Bregman Hooglied 2:1
Ds. A. Bregman Jeremia 3:14
Ds. A. Bregman Jesaja 1:27
Ds. A. Bregman Jesaja 54:10 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Bregman Zondag 39
Ds. A.A. Brugge Jeremia 9:21a Oudejaarsdienst
Ds. A.A. Brugge Jesaja 22:12-14 Oudejaarsdienst
Ds. A.A. Brugge Markus 12:41-44 Dankdag
Ds. A.A. Brugge Openbaring 4:1-3 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A.A. Brugge Psalm 103:17-18
Ds. G. Clements Genesis 19:24
Ds. G. Clements Hebreeën 11:34a
G. Clements Hooglied 4:16
Ds. G. Clements Job 19:25-27 Heilige Doop
G. Clements Johannes 10:9
G. Clements Johannes 20:16 1e Paasdag
G. Clements Lukas 22:61-62
Ds. G. Clements Mattheüs 13:3
G. Clements Openbaring 1:17-18a 1e Paasdag
G. Clements Openbaring 7:9-10
G. Clements Openbaring 12:5a
G. Clements Openbaring 13:17
Ds. G. Clements Psalm 23:4
G. Clements Psalm 31:20a
Ds. G. Clements Psalm 68:32b Intrede als zendingspredikant
Ds. G. Clements Psalm 104:34
Ds. G. Clements Romeinen 8:26-27
G. Clements Zacharia 3:1-3
Ds. G. Clements Zondag 10
Ds. Chr. van Dam 1 Korinthe 15:21-22
Ds. Chr. van Dam Handelingen 4:12
Ds. Chr. van Dam Handelingen 12:11-12
Ds. Chr. van Dam Jesaja 44:3-4
Ds. Chr. van Dam Mattheüs 16:21-23
Ds. Chr. van Dam Psalm 86:11-12 Heilige Doop
Ds. Chr. van Dam Romeinen 8:14
Ds. Chr. van Dam Romeinen 8:16-17
Ds. Chr. van Dam Spreuken 8:20-21
Ds. Chr. van Dam Zacharia 13:1
Ds. C.A. van Dieren 1 Samuël 20:42
Ds. C.A. van Dieren 2 Koningen 13:20-21
Ds. C.A. van Dieren 2 Samuël 19:21-23 (2)
Ds. C.A. van Dieren Exodus 17:11-12
Ds. C.A. van Dieren Ezechiël 21:27
Ds. C.A. van Dieren Handelingen 5:3-5
C.A. van Dieren Handelingen 8:27b-28 en 35
Ds. C.A. van Dieren Handelingen 8:34-35
Ds. C.A. van Dieren Handelingen 27:29b
Ds. C.A. van Dieren Handelingen 27:44
Ds. C.A. van Dieren Hebreeën 8:1
Ds. C.A. van Dieren Hooglied 4:16 Pinksteren
Ds. C.A. van Dieren Hooglied 5:8
Ds. C.A. van Dieren Hosea 14:3 Biddag, alleen predicatie
Ds. C.A. van Dieren Jakobus 3:9
Ds. C.A. van Dieren Jesaja 1:18
Ds. C.A. van Dieren Jesaja 49:14-16
Ds. C.A. van Dieren Jesaja 59:21
Ds. C.A. van Dieren Johannes 3:6
Ds. C.A. van Dieren Johannes 10:14b Heilig Avondmaal
Ds. C.A. van Dieren Johannes 11:25
Ds. C.A. van Dieren Johannes 14:26
Ds. C.A. van Dieren Lukas 2:21a
Ds. C.A. van Dieren Lukas 5:36-39 Heilige Doop
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:1-4 en 19 (1 van 5) Bijbellezing de Zaaier
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:5-7 en 20-22 (2 van 5) Bijbellezing de Zaaier
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:8 en 23 (3 van 5) Bijbellezing de Zaaier
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:10-11 (4 van 5) Bijbellezing de Zaaier
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:36 (5 van 5) Bijbellezing de Zaaier
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 13:44-46
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 16:21
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 24:37-40 Biddag
Ds. C.A. van Dieren Mattheüs 28:18
C.A. van Dieren Openbaring 3:20
Ds. C.A. van Dieren Prediker 12:5M
C.A. van Dieren Psalm 25:8
C.A. van Dieren Psalm 27:4 Nieuwjaarsdienst
Ds. C.A. van Dieren Richteren 1:14-15
Ds. C.A. van Dieren Romeinen 8:9
Ds. C.A. van Dieren Ruth 1:14
Ds. C.A. van Dieren Ruth 2:23
Ds. T.M. van Dijk 1 Petrus 1:3
Ds. T.M. van Dijk Handelingen 5:14
Ds. T.M. van Dijk Johannes 1:35-40
Ds. T.M. van Dijk Kolossenzen 3:4
Ds. T.M. van Dijk Mattheüs 5:4
Ds. T.M. van Dijk Mattheüs 9:1-8
Ds. T.M. van Dijk Mattheüs 15:25
Ds. T.M. van Dijk Psalm 25:14 Heilige Doop
Ds. J. Driessen 1 Koningen 18:12b
Ds. J. Driessen 2 Samuël 23:5
Ds. J. Driessen Exodus 12:23 Heilige Doop
Ds. J. Driessen Psalm 68:32b
Ds. J.J. van Eckeveld 1 Koningen 7:25
Ds. J.J. van Eckeveld 1 Korinthe 15:6
Ds. J.J. van Eckeveld 2 Petrus 3:8-11 Oudejaarsdienst
Ds. J.J. van Eckeveld Efeze 5:8 Zendingsdienst
Ds. J.J. van Eckeveld Exodus 2:1-3
Ds. J.J. van Eckeveld Filemon:10
Ds. J.J. van Eckeveld Hosea 14:6
Ds. J.J. van Eckeveld Johannes 1:26c
Ds. J.J. van Eckeveld Johannes 1:29b
Ds. J.J. van Eckeveld Lukas 18:9-14
Ds. J.J. van Eckeveld Lukas 24:47
J.J. van Eckeveld Psalm 23:1
Ds. A. Elshout 1 Koningen 18:20-40
Ds. A. Elshout Romeinen 1:16-17
Ds. M.J. van Gelder 2 Samuël 6:15
Ds. M.J. van Gelder Exodus 5
Ds. M.J. van Gelder Genesis 12:1 en 4a
Ds. M.J. van Gelder Handelingen 5:40-42
Ds. M.J. van Gelder Handelingen 8:36
Ds. M.J. van Gelder Jesaja 50:4a
Ds. M.J. van Gelder Johannes 11:49-51
Ds. M.J. van Gelder Klaagliederen 3:55-57
Ds. M.J. van Gelder Romeinen 3:19-22
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 1:13-16 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 2:8-13 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 2:14-17 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) De zonde tegen de Heilige Geest Ziekenhalfuurtje nr. 16 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 4:6a Ziekenhalfuurtje nr. 17 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 4:6-11 Ziekenhalfuurtje nr. 18 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:1-2 Ziekenhalfuurtje nr. 19 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:3-4 Ziekenhalfuurtje nr. 20 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:5-6 Ziekenhalfuurtje nr. 21 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:7-8 Ziekenhalfuurtje nr. 22 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 16:19-31 (1) Ziekenhalfuurtje nr. 23 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 16:19-31 (2) Ziekenhalfuurtje nr. 24 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Job 14:1-10 (1) Ziekenhalfuurtje nr. 25 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:9-11 Ziekenhalfuurtje nr. 26 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 6:12-16 Ziekenhalfuurtje nr. 27 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 7:1-8 Ziekenhalfuurtje nr. 28 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 7:1-8 en 14:1-5 Ziekenhalfuurtje nr. 29 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 49:1-12 en 16-18 Ziekenhalfuurtje nr. 30 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Psalm 42 Ziekenhalfuurtje nr. 31 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 49:22-33 Ziekenhalfuurtje nr. 32 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 50:15-26 Ziekenhalfuurtje nr. 33 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 1:1-8 Ziekenhalfuurtje nr. 34 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 37:1-11 Ziekenhalfuurtje nr. 35 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Job 14:1-10 (2) Ziekenhalfuurtje nr. 36 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Genesis 39 Ziekenhalfuurtje nr. 37 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Richteren 19:1-14 Ziekenhalfuurtje nr. 38 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Richteren 3:12-30 Ziekenhalfuurtje nr. 39 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) 1 Samuël 18:1-9 Ziekenhalfuurtje nr. 40 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) 2 Samuël 9:1-9 Ziekenhalfuurtje nr. 41 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Handelingen 9:1-19 Ziekenhalfuurtje nr. 42 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 26:17-30 Ziekenhalfuurtje nr. 43 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 26:36-46 Ziekenhalfuurtje nr. 44 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 23:23-32 Ziekenhalfuurtje nr. 45 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Jesaja 53 Ziekenhalfuurtje nr. 46 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 27:33-44 Ziekenhalfuurtje nr. 47 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 23:33-43 Ziekenhalfuurtje nr. 48 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Markus 15:22-34 Ziekenhalfuurtje nr. 49 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 27:45-56 Ziekenhalfuurtje nr. 50 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Johannes 19:30-42 Ziekenhalfuurtje nr. 51 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Johannes 19:38-42 en 20:1-10 Ziekenhalfuurtje nr. 52 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Mattheüs 28:1-10 Ziekenhalfuurtje nr. 53 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Markus 16:1-8 Ziekenhalfuurtje nr. 54 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 24:1-12 Ziekenhalfuurtje nr. 55 (meditatie)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Lukas 17:32 Meditatie (ca. 30 minuten)
Ouderling J.L. Geluk (Tholen) Openbaring 7 Meditatie (ca. 75 minuten)
Ds. K. de Gier Mattheüs 7:13-14 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. K. de Gier Psalm 2:6 Bevestiging kandidaat G. Clements als zendingspredikant
Ds. H. van Gilst 1 Johannes 3:9
Ds. H. van Gilst Hosea 10:12 Biddag
Ds. H. van Gilst Jesaja 38:1-3
Ds. H. van Gilst Johannes 11:3-4
Ds. H. van Gilst Markus 5:25-34 (1)
Ds. H. van Gilst Markus 5:25-34 (2)
Ds. M. Golverdingen 1 Korinthe 15:17a
Ds. M. Golverdingen Johannes 3:14-15
Ds. M. Golverdingen Psalm 127:3 Heilige Doop
Ds. A.J. Gunst 2 Samuël 18:33b
Ds. A.J. Gunst Daniël 3:18 Openbare Belijdenis
Ds. A.J. Gunst Genesis 35:18
Ds. A.J. Gunst Genesis 46:1-4 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A.J. Gunst Hosea 14:3 Biddag
Ds. A.J. Gunst Jesaja 21:11-12 Biddag
Ds. A.J. Gunst Lukas 19:41-42 Heilige Doop
Ds. A.J. Gunst Lukas 23:46 Goede Vrijdag
Ds. A.J. Gunst Mattheüs 2:11 Kerst
Ds. A.J. Gunst Mattheüs 12:42 Heilig Avondmaal
A.J. Gunst Mattheüs 13:45-46
Ds. A.J. Gunst Mattheüs 28:20 Uitzending evangelist J.Otte door Ds.W. Harinck / D. v.d. Noort KOEH
Ds. A.J. Gunst Numeri 10:29-30 Biddag
Ds. A.J. Gunst Numeri 35:13
Ds. A.J. Gunst Openbaring 14:1
Ds. A.J. Gunst Psalm 87:3 Heilig Avondmaal
Ds. P.D. den Haan Mattheüs 11:29-30 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. van Haaren 1 Petrus 3:18a
Ds. J. van Haaren Ezechiël 3:17 Bevestiging kandidaat C.J. Meeuse te Rotterdam-Zuid
Ds. J. van Haaren Filippenzen 2:12b-13
Ds. J. van Haaren Habakuk 3:2
Ds. J. van Haaren Handelingen 11:22-23
Ds. J. van Haaren Jesaja 65:1
Ds. J. van Haaren Johannes 4:42
Ds. J. van Haaren Johannes 11:3-4 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. J. van Haaren Johannes 21:18-22 Alleen predicatie
Ds. J. van Haaren Markus 1:35
Ds. J. van Haaren Openbaring 3:18 Alleen predicatie
Ds. J. van Haaren Zacharia 1:13
Ds. J. van Haaren Zondag 7
Ds. W. Hage 1 Korinthe 3:30-31
Ds. W. Hage 1 Petrus 1:3-4
Ds. W. Hage 1 Petrus 2:7a
Ds. W. Hage 1 Samuël 12:24-25
Ds. W. Hage 2 Samuël 23:5 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. W. Hage Efeze 2:3c-5
Ds. W. Hage Ezechiël 34:29a
Ds. W. Hage Filippenzen 3:10
Ds. W. Hage Galaten 4:26
Ds. W. Hage Genesis 28:4 Biddag
Ds. W. Hage Handelingen 2:1-4 Pinksteren
Ds. W. Hage Handelingen 9:4b
Ds. W. Hage Hebreeën 11:22-26 Openbare Belijdenis
Ds. W. Hage Hooglied 6:10M Alleen predicatie
Ds. W. Hage Hosea 10:12 Biddag
Ds. W. Hage Hosea 14:10 Biddag
Ds. W. Hage Jesaja 35:6b-7 Pinksteren
Ds. W. Hage Jesaja 43:1-2
Ds. W. Hage Jesaja 57:18 Heilige Doop
Ds. W. Hage Johannes 19:18a
Ds. W. Hage Lukas 1:38 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. W. Hage Lukas 2:15-16 Kerst
Ds. W. Hage Lukas 24:29c Pasen
Ds. W. Hage Lukas 24:50-52 Hemelvaartsdag
Ds. W. Hage Markus 5:34
Ds. W. Hage Markus 9:24
Ds. W. Hage Markus 16:1-5 Pasen
Ds. W. Hage Markus 16:6-8 Pasen
Ds. W. Hage Mattheüs 2:10-12 Kerst
Ds. W. Hage Mattheüs 13:45-46
Ds. W. Hage Mattheüs 15:22-28
Ds. W. Hage Mattheüs 28:5-7a
Ds. W. Hage Openbaring 2:12-17
Ds. W. Hage Openbaring 6:1-5
Ds. W. Hage Openbaring 7:13-15
Ds. W. Hage Openbaring 22:2
Ds. W. Hage Psalm 66:12-13 Herdenking 25 jaar Bevrijding
Ds. W. Hage Psalm 68:10c Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. W. Hage Psalm 106:4-5
Ds. W. Hage Psalm 110:3
Ds. W. Hage Psalm 130:7-8
Ds. W. Hage Spreuken 30:24 en 28
Ds. W. Hage Zondag 20
Ds. W. Hage Zondag 21
Ds. W. Hage Zondag 45
Ds. D. Hakkenberg 2 Korinthe 5:17 Nieuwjaarsdienst
Ds. D. Hakkenberg Genesis 37:1-11
Ds. D. Hakkenberg Genesis 45:26-28
Ds. D. Hakkenberg Johannes 6:37
Ds. D. Hakkenberg Lukas 10:21
Ds. D. Hakkenberg Lukas 16:2M Oudejaarsdienst, alleen predicatie
Ds. D. Hakkenberg Markus 9:19c en 24 Heilige Doop
Ds. D. Hakkenberg Mattheüs 8:23-27
Ds. D. Hakkenberg Romeinen 5:3-5
Ds. D. Hakkenberg Spreuken 30:7-9
Ds. E. Hakvoort 1 Petrus 1:10-12
Ds. E. Hakvoort Genesis 4:4b-5a
Ds. E. Hakvoort Lukas 23:25
Ds. E. Hakvoort Mattheüs 5:13
Ds. E. Hakvoort Psalm 23:2a
Ds. C. Harinck Ezechiël 47:1a
Ds. C. Harinck Hooglied 4:16
Ds. C. Harinck Hosea 2:20-21
Ds. C. Harinck Job 19:25
Ds. C. Harinck Johannes 21:17
Ds. C. Harinck Lukas 10:20
Ds. C. Harinck Romeinen 10:9
Ds. F. Harinck 1 Johannes 5:6
Ds. F. Harinck 1 Korinthe 15:54c
Ds. F. Harinck 1 Korinthe 6:20
Ds. F. Harinck Exodus 12:7
Ds. F. Harinck Genesis 8:11 Nieuwjaarsdienst
Ds. F. Harinck Handelingen 16:14
Ds. F. Harinck Handelingen 19:2a
Ds. F. Harinck Hebreeën 4:1
Ds. F. Harinck Hooglied 1:5-6a Heilige Doop
Ds. F. Harinck Jeremia 3:14
Ds. F. Harinck Johannes 10:9
Ds. F. Harinck Johannes 11:23
Ds. F. Harinck Johannes 20:28
Ds. F. Harinck Lukas 15:8
Ds. F. Harinck Lukas 17:32
Ds. F. Harinck Lukas 5:8
Ds. F. Harinck Markus 12:34
Ds. F. Harinck Psalm 23:1 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. W. Harinck Deuteronomium 34:5
Ds. W. Harinck Genesis 3:24
Ds. W. Harinck Johannes 17:20-21
Ds. W. Harinck Maleachi 3:3
Ds. W. Harinck Mattheüs 1:25b Heilige Doop
Ds. J.M.D. de Heer 2 Kronieken 34:3b Bijbellezing Josia (2)
Ds. J.M.D. de Heer 2 Kronieken 34:22-28 Bijbellezing Josia (3)
Ds. J.M.D. de Heer 2 Kronieken 34:29-33 Bijbellezing Josia (4)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 1:8 Bijbellezing Daniël (1)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 2:44 Bijbellezing Daniël (3)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 3:16-18 Bijbellezing Daniël (4)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 3:25 Bijbellezing Daniël (5)
Ds. J.M.D. de Heer Daniël 4:27 Bijbellezing Daniël (6)
Ds. J.M.D. de Heer Efeze 2:1
Ds. J.M.D. de Heer Efeze 2:19-20
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 1:31a Bijbellezing Schepping en zondeval (1)
Ds. J.M.D. de Heer Genesis 28:10-15
Ds. J.M.D. de Heer Hooglied 4:16
Ds. J.M.D. de Heer Mattheüs 28:18
Ds. J.M.D. de Heer Mattheüs 28:19
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:13a Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:14 Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:17 Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Psalm 72:18-20 Bijbellezing
Ds. J.M.D. de Heer Zondag 46 Heilige Doop
Ds. M. Heerschap Hebreeën 11:5-6
Ds. M. Heerschap Hosea 2:14
Ds. M. Heerschap Jesaja 63:1
Ds. M. Heerschap Markus 10:51-52
Ds. M. Heerschap Psalm 40:17 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Heerschap Ruth 1:6-9a
Ds. M. Heerschap Ruth 1:16
Ds. M. Heerschap Ruth 2:2-3 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Heerschap Ruth 2:7 Heilig Avondmaal
Ds. M. Heerschap Ruth 2:10 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. M. Heerschap Ruth 2:12-13
Ds. M. Heerschap Ruth 2:20a Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Habakuk 3:2b Heilige Doop
Ds. C. Hegeman Handelingen 8:35 Intrede 1970 te Tholen
Ds. C. Hegeman Hebreeën 9:13-14
Ds. C. Hegeman Jeremia 8:20 Dankdag
Ds. C. Hegeman Jesaja 38:17 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Johannes 20:16 Pasen
Ds. C. Hegeman Jozua 2:21b
Ds. C. Hegeman Jozua 24:13 Dankdag
Ds. C. Hegeman Klaagliederen 1:16a Voorbereiding Heilig Avondmaal (alleen predicatie)
Ds. C. Hegeman Lukas 1:13
Ds. C. Hegeman Lukas 2:11 Kerst
Ds. C. Hegeman Lukas 18:14b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Lukas 22:54-62
Ds. C. Hegeman Lukas 24:31a Pasen
Ds. C. Hegeman Lukas 24:50b Hemelvaartsdag + Heilige Doop
Ds. C. Hegeman Maleachi 3:6 Oudejaarsdienst
Ds. C. Hegeman Mattheüs 8:25b Dankdag
Ds. C. Hegeman Mattheüs 13:33
Ds. C. Hegeman Openbaring 6:1L Dankdag
Ds. C. Hegeman Psalm 31:16a Nieuwjaarsdienst
Ds. C. Hegeman Psalm 74:19-20a
Ds. C. Hegeman Psalm 77:20b
Ds. C. Hegeman Psalm 91:1
Ds. C. Hegeman Psalm 119:71 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Zondag 46
Ds. C. Hegeman Zondag 51
Ds. A.B. van der Heiden Exodus 14:13-16
Ds. A.B. van der Heiden Jesaja 1:18 en 27
Ds. A.B. van der Heiden Jesaja 53:10
Ds. A.B. van der Heiden Markus 5:34
Ds. B. van der Heiden 1 Timotheüs 1:15
Ds. B. van der Heiden Jesaja 55:10-11
Ds. B. van der Heiden Johannes 15:14
Ds. B. van der Heiden Lukas 2:21-24
Ds. B. van der Heiden Psalm 130:7-8 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. B. van der Heiden Psalm 137:1
Ds. B. van der Heiden Psalm 27:4 Heilige Doop
B. van der Heiden Psalm 43:9a
Ds. B. van der Heiden Psalm 73:23b-24
Ds. B. van der Heiden Psalm 84:6-8
Ds. B. van der Heiden Psalm 90:12 Appelavond JV over “Leren”
Ds. B. van der Heiden Romeinen 8:23
Ds. B. van der Heiden Zefanja 3:12
Ds. B. van der Heiden Zondag 2
G. Heijkamp Markus 10:46-52
G. Heijkamp Lukas 18:1-8
P.G. Heijkamp Johannes 5:25
P.G. Heijkamp Lukas 18:1-8
Ds. J. den Hoed 2 Koningen 4:1
Ds. J. den Hoed Jeremia 18:3
Ds. J. den Hoed Jesaja 54:11
Ds. J. den Hoed Mattheüs 15:22-23
Ds. A. Hofman Efeze 4:30
Ds. A. Hofman Ezechiël 47:1a Bevestiging Ds. H. Hofman Sr. te Gorinchem
Ds. A. Hofman e.a. Johannes 17:24 Rouwdienst en grafrede bij de begrafenis van ds. H. van Gilst, 1966
Ds. A. Hofman Mattheüs 22:31-32
Ds. A. Hofman Richteren 7:13-14
Ds. H. Hofman Sr. 1 Petrus 1:1 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Efeze 2:13 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. H. Hofman Sr. Efeze 6:23 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Efeze 6:24 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Exodus 14:13-14 Nieuwjaarsdienst
Ds. H. Hofman Sr. Exodus 16:4 Heilig Avondmaal
Ds. H. Hofman Sr. Genesis 33:9a en 11b Dankdag + Heilige Doop
Ds. H. Hofman Sr. Handelingen 2:41 Intrede te Gorinchem
Ds. H. Hofman Sr. Hooglied 6:10
Ds. H. Hofman Sr. Jesaja 7:14 (1) Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Jesaja 7:14 (2) Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Johannes 3:35-36
Ds. H. Hofman Sr. Johannes 4:10 (1 van 4) Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. H. Hofman Sr. Johannes 4:11-18 (2 van 4) Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. H. Hofman Sr. Johannes 4:19-26 (3 van 4) Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. H. Hofman Sr. Johannes 4:34 (4 van 4) Bijbellezing Samaritaanse vrouw
Ds. H. Hofman Sr. Lukas 5:12-13
Ds. H. Hofman Sr. Lukas 24:50-53 Hemelvaartsdag en afscheid van Rotterdam-Zuid
Ds. H. Hofman Sr. Mattheüs 12:43-45
Ds. H. Hofman Sr. Mattheüs 13:33
Ds. H. Hofman Sr. Mattheüs 13:44
Ds. H. Hofman Sr. Mattheüs 26:20-25
Ds. H. Hofman Sr. Micha 4:5 Nieuwjaarsdienst
Ds. H. Hofman Sr. Openbaring 8:1-5
Ds. H. Hofman Sr. Prediker 12:13-14 Oudejaarsdienst
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 4 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 5 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 6 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 7 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 25 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 26 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 27 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 28 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 45 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 46 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 47 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 48 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 61 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 62 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 63 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 64 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 65 Meditatie (ca. 40 minuten)
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 72:15 Bij de inhuldiging van Koningin Beatrix
Ds. H. Hofman Sr. Psalm 73:27-28
Ds. C. Hogchem 1 Koningen 19:8
Ds. C. Hogchem 2 Koningen 2:12-13
Ds. C. Hogchem Daniël 5:23c-24 Oudejaarsdienst
Ds. C. Hogchem Handelingen 24:24-25 Oudejaarsdienst
Ds. C. Hogchem Jesaja 11:1 Advent
Ds. C. Hogchem Jesaja 11:2-4
Ds. C. Hogchem Jesaja 44:3-4 Heilige Doop
Ds. C. Hogchem Lukas 19:1-10
Ds. C. Hogchem Lukas 2:25-30
Ds. C. Hogchem Lukas 24:50-53
Ds. C. Hogchem Markus 15:20c-21
C. Hogchem Mattheüs 8:23-27
Ds. C. Hogchem Mattheüs 13:45-46 Heilige Doop
Ds. C. Hogchem Mattheüs 14:28-31
Ds. C. Hogchem Openbaring 20:11-12 Oudejaarsdienst
Ds. C. Hogchem Psalm 87:4-5
Ds. C. Hogchem Psalm 90:11-12 Oudejaarsdienst
Ds. C. Hogchem Psalm 132:9 Intrede te Genemuiden
Ds. A.F. Honkoop 2 Koningen 8:11c Dankdag
Ds. A.F. Honkoop Exodus 33:2
Ds. A.F. Honkoop Ezechiël 16:62-63
Ds. A.F. Honkoop Gelijkenis rijke man & Lazarus Verteld aan kinderen met beperking
Ds. A.F. Honkoop Genesis 35:3 Dankdag
Ds. A.F. Honkoop Handelingen 2:36-37a Openbare Belijdenis
Ds. A.F. Honkoop Handelingen 3:6-8
Ds. A.F. Honkoop Hosea 9:12b
Ds. A.F. Honkoop Jeremia 31:9
Ds. A.F. Honkoop Jesaja 9:5 2e Kerstdag + Heilige Doop
Ds. A.F. Honkoop Jesaja 25:9 2e Kerstdag + Heilige Doop
Ds. A.F. Honkoop Markus 5:30c
Ds. A.F. Honkoop Romeinen 8:1
Ds. A.F. Honkoop Zondag 21 Heilige Doop
Ds. A.F. Honkoop Zondag 29
Ds. A.F. Honkoop Zondag 45 Heilige Doop
Ds. A.F. Honkoop Zondag 47
Ds. A.F. Honkoop Zondag 49
Ds. A.F. Honkoop Zondag 51
Ds. A.F. Honkoop Zondag 52
Ds. P. Honkoop Sr. Hooglied 6:11a
Ds. A. Hoogerland 1 Koningen 18:22-31
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 1:3-5
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 2:2 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 2:7a Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 2:9 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland 1 Samuël 21:10-11
Ds. A. Hoogerland 1 Timotheüs 1:15 2e Kerstdag
Ds. A. Hoogerland 2 Kronieken 33:12-13
Ds. A. Hoogerland Efeze 5:8
Ds. A. Hoogerland Exodus 33:14-15 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Ezechiël 34:23
Ds. A. Hoogerland Ezechiël 47:1-5 2e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Ezra 8:22 Biddag
Ds. A. Hoogerland Ezra 9:13-14 40 jaar Bevrijding
Ds. A. Hoogerland Genesis 13:15-18 en 14:13-17 Lidmatencatechisatie Abraham (5)
Ds. A. Hoogerland Genesis 14:15-24 Lidmatencatechisatie Abraham (6)
Ds. A. Hoogerland Genesis 16:1-7 Lidmatencatechisatie Abraham (9)
Ds. A. Hoogerland Genesis 17:1-8 Lidmatencatechisatie Abraham (10)
Ds. A. Hoogerland Genesis 17:9-21 Lidmatencatechisatie Abraham (11)
Ds. A. Hoogerland Genesis 18:1-15 Lidmatencatechisatie Abraham (12)
Ds. A. Hoogerland Genesis 18:16-33 Lidmatencatechisatie Abraham (13)
Ds. A. Hoogerland Genesis 19:22-29 Lidmatencatechisatie Abraham (14)
Ds. A. Hoogerland Genesis 20:1-9 Lidmatencatechisatie Abraham (15)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:1-3 Lidmatencatechisatie Jozef (1)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:4-11 Lidmatencatechisatie Jozef (2)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:11-20 Lidmatencatechisatie Jozef (3)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:20-28 Lidmatencatechisatie Jozef (4)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:29-36 Lidmatencatechisatie Jozef (5)
Ds. A. Hoogerland Genesis 39:1-6 Lidmatencatechisatie Jozef (6)
Ds. A. Hoogerland Genesis 39:7-18 Lidmatencatechisatie Jozef (7)
Ds. A. Hoogerland Genesis 39:13-23 Lidmatencatechisatie Jozef (8)
Ds. A. Hoogerland Genesis 40:1-15 Lidmatencatechisatie Jozef (9)
Ds. A. Hoogerland Genesis 40:16-23 en 41:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (10)
Ds. A. Hoogerland Genesis 41:8-24 Lidmatencatechisatie Jozef (11)
Ds. A. Hoogerland Genesis 41:25-45 Lidmatencatechisatie Jozef (12)
Ds. A. Hoogerland Genesis 41:46-57 Lidmatencatechisatie Jozef (13)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:1-14 Lidmatencatechisatie Jozef (14)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:13-25 Lidmatencatechisatie Jozef (15)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:18-28 Lidmatencatechisatie Jozef (16)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:29-38 Lidmatencatechisatie Jozef (17)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:36-38 en 43:1-9 Lidmatencatechisatie Jozef (18)
Ds. A. Hoogerland Genesis 43:11-23 Lidmatencatechisatie Jozef (19)
Ds. A. Hoogerland Genesis 44:10-23 Lidmatencatechisatie Jozef (20)
Ds. A. Hoogerland Genesis 45:1-10 Lidmatencatechisatie Jozef (21)
Ds. A. Hoogerland Genesis 45:13-28 Lidmatencatechisatie Jozef (22)
Ds. A. Hoogerland Genesis 45:21-28 en 46:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (23)
Ds. A. Hoogerland Genesis 46:26-34 Lidmatencatechisatie Jozef (24)
Ds. A. Hoogerland Genesis 46:34 en 47:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (25)
Ds. A. Hoogerland Genesis 47:1-12 Lidmatencatechisatie Jozef (26)
Ds. A. Hoogerland Genesis 47:12-28 Lidmatencatechisatie Jozef (27)
Ds. A. Hoogerland Genesis 47:27-31 en 48:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (28)
Ds. A. Hoogerland Genesis 48:13-22 Lidmatencatechisatie Jozef (29)
Ds. A. Hoogerland Genesis 50:15-26 Lidmatencatechisatie Jozef (30)
Ds. A. Hoogerland Handelingen 2:3-4a 1e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Handelingen 2:37 1e Pinksterdag (alleen predicatie)
Ds. A. Hoogerland Handelingen 3:11
Ds. A. Hoogerland Handelingen 14:22 Gemeentemiddag
Ds. A. Hoogerland Hebreeën 11:17-18
Ds. A. Hoogerland Hooglied 1:4
Ds. A. Hoogerland Hooglied 7:5b-6
Ds. A. Hoogerland Jesaja 1:2-3 Dankdag
Ds. A. Hoogerland Jesaja 33:17a Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Jesaja 53:12b
Ds. A. Hoogerland Jesaja 55:7
Ds. A. Hoogerland Job 1:6 Lidmatencatechisatie Job (2)
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:6-7
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:29b
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:40
Ds. A. Hoogerland Johannes 6:67-69 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Johannes 11:5-10
Ds. A. Hoogerland Johannes 13:30b Lijdenszondag
Ds. A. Hoogerland Johannes 20:11-15 1e Paasdag
Ds. A. Hoogerland Johannes 20:16 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. A. Hoogerland Johannes 20:20a Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 1:21-22
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 2:14 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 3:1-2 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Lukas 1:46-47 Advent
Ds. A. Hoogerland Lukas 2:1-7 1e Kerstdag
Ds. A. Hoogerland Lukas 2:8-12 1e Kerstdag
Ds. A. Hoogerland Lukas 7:6-7
Ds. A. Hoogerland Lukas 13:24
Ds. A. Hoogerland Lukas 15:2L Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Lukas 18:13 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Lukas 19:10 Lijdenszondag
Ds. A. Hoogerland Maleachi 3:16b Oudejaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Markus 2:19-20 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Markus 5:22-24a en 35-36
Ds. A. Hoogerland Markus 9:22b-24
Ds. A. Hoogerland Markus 14:26 Lijdenszondag
Ds. A. Hoogerland Markus 14:33-34 (1) Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Markus 14:33-34 (2)
Ds. A. Hoogerland Markus 16:1-6 1e Paasdag
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 5:6a Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 5:6b Heillig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 6:33 Biddag
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 9:27-28 (1)
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 9:27-31 (2)
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 11:5b-6
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 14:28-31
Ds. A. Hoogerland Micha 6:3 Oudejaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Openbaring 6:1-2 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Psalm 4:7 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Psalm 4:8 Dankdag
Ds. A. Hoogerland Psalm 43:5
Ds. A. Hoogerland Psalm 48:10 Dankdag
Ds. A. Hoogerland Psalm 68:17 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Psalm 91:15
Ds. A. Hoogerland Psalm 116:1a
Ds. A. Hoogerland Richteren 13:6-14 Lidmatencatechiscatie Simson (2)
Ds. A. Hoogerland Richteren 13:15-20 Lidmatencatechiscatie Simson (3)
Ds. A. Hoogerland Richteren 13:21-24 Lidmatencatechiscatie Simson (4)
Ds. A. Hoogerland Richteren 14:1-5 Lidmatencatechiscatie Simson (5)
Ds. A. Hoogerland Richteren 14:7-20 Lidmatencatechiscatie Simson (6)
Ds. A. Hoogerland Richteren 15:1-8 Lidmatencatechiscatie Simson (7)
Ds. A. Hoogerland Richteren 15:11-18 Lidmatencatechiscatie Simson (8)
Ds. A. Hoogerland Richteren 15:18-20 Lidmatencatechiscatie Simson (9)
Ds. A. Hoogerland Richteren 16:4-12 Lidmatencatechiscatie Simson (10)
Ds. A. Hoogerland Richteren 16:20-31 Lidmatencatechiscatie Simson (11)
Ds. A. Hoogerland Romeinen 8:14 2e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Zacharia 4:6L Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Zondag 11, vraag 30
Ds. A. Hoogerland Zondag 13
Ds. A. Hoogerland Zondag 15
Ds. A. Hoogerland Zondag 22
Ds. A. Hoogerland Zondag 24
Ds. A. Hoogerland Zondag 40 Alleen predicatie
Ds. A. Hoogerland Zondag 45
Ds. A. Hoogerland Zondag 47b Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Zondag 48
Ds. A. Hoogerland Zondag 50
G. Hoogerland Efeze 2:4-5
G. Hoogerland Genesis 5:27
G. Hoogerland Johannes 3:29
A.T. Huijser Openbaring 4:1-3
A.T. Huijser Zacharia 13:7
Ds. L. Huisman 1 Samuël 26:7-9
Ds. L. Huisman Hebreeën 9:24 Biddag
Ds. L. Huisman Hosea 14:6
Ds. L. Huisman Jesaja 55:1
Ds. L. Huisman Lukas 23:39-43
Ds. L. Huisman Zondag 25
Ds. S.W. Janse Jesaja 50:10
S.W. Janse Lukas 7:11-17
S.W. Janse Mattheüs 13:44
S.W. Janse Mattheüs 15:21-28
Ds. S.W. Janse Psalm 22:31-32 Intrede ‘s-Gravenpolder (predicatie en enkele toespraken)
Ds. C. de Jongste 1 Korinthe 6:19-20 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. de Jongste 1 Samuël 7:12 Dankdag
Ds. C. de Jongste Filippenzen 2:1-5
Ds. C. de Jongste Filippenzen 4:6-7 Biddag
Ds. C. de Jongste Handelingen 7:55-56
Ds. C. de Jongste Hosea 14:4c
Ds. C. de Jongste Jesaja 42:3
Ds. C. de Jongste Jesaja 53:6 Heilig Avondmaal
Ds. C. de Jongste Joël 2:12-14 Biddag
Ds. C. de Jongste Johannes 16:33 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. de Jongste Johannes 6:67-69
Ds. C. de Jongste Lukas 7:1-10
Ds. C. de Jongste Mattheüs 15:21-28 Heilig Avondmaal
Ds. C. de Jongste Mattheüs 4:1-4 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. de Jongste Psalm 104:27-30 Biddag
Ds. C. de Jongste Ruth 2:1-10
Ds. C. de Jongste Ruth 4:1-12
Ds. C. de Jongste Voeding en opvoeding Gemeenteavond
Ds. C. de Jongste Zacharia 4:6-7
Ds. M. Joosse Ezechiël 47:9b
Ds. M. Joosse Joël 3:16
Ds. J. Karels 1 Petrus 1:3-5
Ds. J. Karels Deuteronomium 29:29
Ds. J. Karels Ezechiël 9:4 en 11
Ds. J. Karels Handelingen 26:22-23 25 jaar predikant
Ds. J. Karels Jesaja 66:2b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Karels Joël 3:18
Ds. J. Karels Johannes 14:2-3
Ds. J. Karels Johannes 19:1-3
Ds. J. Karels Johannes 20:24-29
Ds. J. Karels Jozua 2:21
Ds. J. Karels Markus 5:18-20
Ds. J. Karels Mattheüs 3:13-17
Ds. J. Karels Psalm 106:4-5 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Karels Psalm 45:2-3
Ds. J. Karels Psalm 84:6-8
Ds. J. Karels Zacharia 13:7
W.J. Karels 1 Kronieken 4:9-10
W.J. Karels Exodus 12:23
Ds. W.J. Karels Ezechiël 16:6-8
Ds. W.J. Karels Hosea 2:5a
W.J. Karels Lukas 2:34-35 2e Kerstdag
Ds. W.J. Karels Mattheüs 27:3-10
Ds. W.J. Karels Richteren 17:13
Ds. W.J. Karels Ruth 2:14
Ds. W.J. Karels Ruth 3:18 & 4:1-8
Ds. W.J. Karels Spreuken 14:23
Ds. J. Karens 1 Koningen 22:49-50
Ds. J. Karens 1 Kronieken 4:9-10 Biddag
Ds. J. Karens 1 Petrus 3:21a Heilige Doop
Ds. J. Karens 1 Samuël 1:9-10
Ds. J. Karens 1 Samuël 30:6b
Ds. J. Karens 1 Timotheüs 1:17 Dankdag
Ds. J. Karens 2 Koningen 4:8-44
Ds. J. Karens 2 Koningen 6:1-7
Ds. J. Karens 2 Korinthe 9:13-14 Pasen + Openbare Belijdenis
Ds. J. Karens 2 Korinthe 13:11
Ds. J. Karens 2 Samuël 24:25
Ds. J. Karens 2 Timotheüs 2:1 Bevestiging kandidaat M. Karens
Ds. J. Karens Daniël 3:17
Ds. J. Karens Efeze 6:14
Ds. J. Karens Efeze 6:14b Heilige Doop
Ds. J. Karens Filémon
Ds. J. Karens Filippenzen 3:7-8
Ds. J. Karens Genesis 4:10 Oudejaarsdienst
Ds. J. Karens Genesis 5:24
Ds. J. Karens Genesis 7:1
Ds. J. Karens Handelingen 7:60
Ds. J. Karens Handelingen 16:14
Ds. J. Karens Hebreeën 11:26a Dankdag + Heilige Doop
Ds. J. Karens Hosea 14:9
Ds. J. Karens Jeremia 14:7-8
Ds. J. Karens Jeremia 8:20-22 Dankdag
Ds. J. Karens Jesaja 1:2-3 Dankdag
Ds. J. Karens Jesaja 32:15
Ds. J. Karens Johannes 6:27 Biddag
Ds. J. Karens Johannes 6:67b Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. Karens Johannes 8:35 Heilige Doop
Ds. J. Karens Johannes 13:7
Ds. J. Karens Johannes 14:26
Ds. J. Karens Klaagliederen 2:19b Heilige Doop
Ds. J. Karens Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. J. Karens Lukas 2:7 Kerst
Ds. J. Karens Lukas 2:10 Kerst
Ds. J. Karens Lukas 2:13-14 2e Kerstdag
Ds. J. Karens Lukas 5:36-39
Ds. J. Karens Mattheüs 28:19
Ds. J. Karens Psalm 22:27 Heilig Avondmaal
Ds. J. Karens Psalm 25:5b Biddag
Ds. J. Karens Psalm 68:19 Hemelvaartsdag
Ds. J. Karens Richteren 1:15
Ds. J. Karens Ruth 1:19-22
Ds. J. Karens Ruth 3:16-18
Ds. J. Karens Spreuken 3:9-10 Dankdag
Ds. J. Karens Zondag 21
Ds. J. Karens Zondag 35 Heilige Doop
Ds. J. Karens Zondag 39
Ds. M. Karens 1 Petrus 4:18
M. Karens 1 Petrus 5:7 Nieuwjaarsdienst
Ds. M. Karens 2 Koningen 4:35b
Ds. M. Karens Daniël 1:17a Bijbellezing Daniël (1 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 1:17a Bijbellezing Daniël (2 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 2:1-23 Bijbellezing Daniël (3 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 2:24-49 Bijbellezing Daniël (4 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 3:25 Bijbellezing Daniël (5 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 4:1-27 Bijbellezing Daniël (6 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 4:28-37 Bijbellezing Daniël (7 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 5:27 Bijbellezing Daniël (8 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 6:1-12 Bijbellezing Daniël (9 van 10)
Ds. M. Karens Daniël 6:13-29 Bijbellezing Daniël (10 van 10)
Ds. M. Karens Efeze 5:14
Ds. M. Karens Esther 1:1-9 Bijbellezing Esther (1 van 18)
Ds. M. Karens Esther 1:10-22 Bijbellezing Esther (2 van 18)
Ds. M. Karens Esther 2:1-10 Bijbellezing Esther (3 van 18)
Ds. M. Karens Esther 2:11-23 Bijbellezing Esther (4 van 18)
Ds. M. Karens Esther 3:1-6 Bijbellezing Esther (5 van 18)
Ds. M. Karens Esther 3:7-15 Bijbellezing Esther (6 van 18)
Ds. M. Karens Esther 4:1-8 Bijbellezing Esther (7 van 18)
Ds. M. Karens Esther 4:9-17 Bijbellezing Esther (8 van 18)
Ds. M. Karens Esther 5:1-4 Bijbellezing Esther (9 van 18)
Ds. M. Karens Esther 5:5-14 Bijbellezing Esther (10 van 18)
Ds. M. Karens Esther 6:1-9 Bijbellezing Esther (11 van 18)
Ds. M. Karens Esther 6:10-14 Bijbellezing Esther (12 van 18)
Ds. M. Karens Esther 7 Bijbellezing Esther (13 van 18)
Ds. M. Karens Esther 8:1-8 Bijbellezing Esther (14 van 18)
Ds. M. Karens Esther 8:9-17 Bijbellezing Esther (15 van 18)
Ds. M. Karens Esther 9:1-10 Bijbellezing Esther (16 van 18)
Ds. M. Karens Esther 9:11-19 Bijbellezing Esther (17 van 18)
Ds. M. Karens Esther 9:20 t/m 10:3 Bijbellezing Esther (18 van 18)
Ds. M. Karens Genesis 5:28-32 Bijbellezing Noach (1 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 6:1-8 Bijbellezing Noach (2 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 6:9-22 Bijbellezing Noach (3 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 7 Bijbellezing Noach (4 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 8:1-14 Bijbellezing Noach (5 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 8:15-22 Bijbellezing Noach (6 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 9:1-17 Bijbellezing Noach (7 van 8)
Ds. M. Karens Genesis 9:18-29 Bijbellezing Noach (8 van 8)
Ds. M. Karens Hosea 2:13
Ds. M. Karens Jakobus 4:3 Biddag
Ds. M. Karens Jesaja 38:17
Ds. M. Karens Jona 1:1-6 Bijbellezing Jona (1 van 8)
Ds. M. Karens Jona 1:7-10 Bijbellezing Jona (2 van 8)
Ds. M. Karens Jona 1:15 Bijbellezing Jona (3 van 8)
Ds. M. Karens Jona 1:16-17 en 2:1 Bijbellezing Jona (4 van 8)
Ds. M. Karens Jona 2:9b-10 Bijbellezing Jona (5 van 8)
Ds. M. Karens Jona 3 Bijbellezing Jona (6 van 8)
Ds. M. Karens Jona 3:9 t/m 4:5 Bijbellezing Jona (7 van 8)
Ds. M. Karens Jona 4:6-11 Bijbellezing Jona (8 van 8)
Ds. M. Karens Johannes 16:14a
M. Karens Johannes 20:24-29
Ds. M. Karens Lukas 22:3-6
Ds. M. Karens Markus 4:35-41 Heilige Doop
Ds. M. Karens Psalm 27:4
Ds. M. Karens Richteren 3:31 Bijbellezing Samgar
Ds. M. Karens Richteren 10:6-14 Bijbellezing Jeftha (1)
Ds. M. Karens Richteren 10:15-18 Bijbellezing Jeftha (2)
Ds. M. Karens Richteren 11:1-3 Bijbellezing Jeftha (3)
Ds. M. Karens Richteren 11:4-11 Bijbellezing Jeftha (4)
Ds. M. Karens Richteren 11:12-28 Bijbellezing Jeftha (5)
Ds. M. Karens Richteren 11:29-31 Bijbellezing Jeftha (6)
Ds. M. Karens Richteren 11:32-40 Bijbellezing Jeftha (7)
Ds. M. Karens Richteren 12:1-7 Bijbellezing Jeftha (8)
Ds. M. Karens Richteren 13:1-3 Bijbellezing Simson (1)
Ds. M. Karens Richteren 13:4-23 Bijbellezing Simson (2)
Ds. M. Karens Richteren 13:24 t/m 14:4 Bijbellezing Simson (3)
Ds. M. Karens Richteren 15:14-20 Bijbellezing Simson (6)
Ds. M. Karens Richteren 16:1-3 Bijbellezing Simson (7)
Ds. M. Karens Richteren 16:4-20 Bijbellezing Simson (8)
Ds. M. Karens Richteren 16:21-22 Bijbellezing Simson (9)
Ds. M. Karens Richteren 16:23-31 Bijbellezing Simson (10)
Ds. J.W. Kersten Jesaja 49:14-16
Ds. J.W. Kersten Jozua 6:25
Ds. J.W. Kersten Lukas 22:31-32
Ds. J.W. Kersten Zondag 5
Ds. J.W. Kersten Zondag 8
Ds. J.W. Kersten Zondag 48 Heilige Doop
Ds. L. Kieboom Exodus 3:2
Ds. L. Kieboom Lukas 7:36
Ds. L. Kieboom Mattheüs 28:18-20
Ds. L. Kieboom Psalm 51:14
Ds. L. Kieboom Psalm 89:16-17
Ds. J.M. Kleppe Mattheüs 27:46
Ds. J.M. Kleppe Zondag 41
J. de Kok 1 Koningen 17:17-24
Ds. H. van Kooten 1 Samuël 2:19
Ds. H. van Kooten 2 Samuël 9:8
Ds. H. van Kooten Handelingen 8:36-37
Ds. J. Koster 1 Johannes 3:2-3 Nabetr. H.A., alleen predicatie
Ds. J. Koster 1 Koningen 17:17-24
Ds. J. Koster 1 Koningen 17:1 (1 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 17:2-7 (2 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 17:8-16 (3 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 17:17-24 (4 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 18:1-16 (5 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 18:16-21 (6 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 18:22-40 (7 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 18:40-46 (8 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 19:1-8 (9 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 19:9-18 (10 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 19:19-21 (11 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 21:1-16 (12 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 1 Koningen 21:17-29 (13 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 2 Koningen 1:1-8 (14 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 2 Koningen 1:9-18 (15 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 2 Koningen 2:1-13 (16 van 16) Bijbellezing Elia
Ds. J. Koster 2 Koningen 5:20-27 (10 van x) Bijbellezing Elisa
Ds. J. Koster 1 Johannes 2:17-18a Oudejaarsdienst
Ds. J. Koster 1 Petrus 2:7a Nabetrachting Heilig Avondmaal + Heilige Doop
Ds. J. Koster 1 Samuël 2:19 Heilige Doop
Ds. J. Koster 1 Thessalonicenzen 5:18 Dankdag
Ds. J. Koster 2 Koningen 5:10
Ds. J. Koster 2 Timotheüs 2:19
Ds. J. Koster Amos 3:8 Tijdrede Golfoorlog
Ds. J. Koster Daniël 1:8
Ds. J. Koster Esther 1:9-22
Ds. J. Koster Esther 3:1-6
Ds. J. Koster Esther 5
Ds. J. Koster Esther 8
Ds. J. Koster Exodus 12:7-8 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Koster Exodus 12:13 Heilig Avondmaal
Ds. J. Koster Genesis 24:67a
Ds. J. Koster Genesis 39:13-23
Ds. J. Koster Genesis 41:38
Ds. J. Koster Genesis 43:1-14
Ds. J. Koster Handelingen 2:1-4 Pinksteren
Ds. J. Koster Handelingen 2:37-38 2e Pinksterdag
Ds. J. Koster Handelingen 7:54-60
Ds. J. Koster Handelingen 10:29b Intrede te Urk
Ds. J. Koster Handelingen 13:12
Ds. J. Koster Handelingen 16:39
Ds. J. Koster Hooglied 4:6-8a
Ds. J. Koster Hooglied 5:1b Heilig Avondmaal
Ds. J. Koster Hooglied 5:2 (1 van 4) Bijbellezing zielenstand van de bruid
Ds. J. Koster Hooglied 5:3-6 (2 van 4) Bijbellezing zielenstand van de bruid
Ds. J. Koster Hooglied 5:7-8 (3 van 4) Bijbellezing zielenstand van de bruid
Ds. J. Koster Hooglied 5:9-10 (4 van 4) Bijbellezing zielenstand van de bruid
Ds. J. Koster Hosea 10:12 Heilige Doop
Ds. J. Koster Jeremia 6:16 Biddag
Ds. J. Koster Jeremia 48:11 (1)
Ds. J. Koster Jeremia 48:11 (2)
Ds. J. Koster Jesaja 11:10
Ds. J. Koster Johannes 19:26-27 Lijdenstijd
Ds. J. Koster Johannes 19:28c Lijdenstijd
Ds. J. Koster Johannes 20:21b Intrede te Dirksland
Ds. J. Koster Johannes 21:1-14 Heilig Avondmaal
Ds. J. Koster Johannes 21:15-17 Pasen + Heilige Doop
Ds. J. Koster Lukas 1:78-79
Ds. J. Koster Lukas 2:13-14 1e Kerstdag
Ds. J. Koster Lukas 2:49b
Ds. J. Koster Lukas 15:11-24 Laatste preek
Ds. J. Koster Lukas 24:29b Pasen + Openbare Belijdenis
Ds. J. Koster Maleachi 3:1 1e Advent
Ds. J. Koster Markus 16:19 Hemelvaartsdag
Ds. J. Koster Mattheüs 8:1-4 Uitzending ZGG-arts T. Dorresteijn door ds. J.J. van Eckeveld
Ds. J. Koster Mattheüs 14:24
Ds. J. Koster Mattheüs 16:21
Ds. J. Koster Numeri 31:8b Heilige Doop
Ds. J. Koster Openbaring 7:9-17 Heilige Doop
Ds. J. Koster Openbaring 14:6-7 Dankdag
Ds. J. Koster Openbaring 21:6 Oudejaarsdienst
Ds. J. Koster Openbaring 22:17a
Ds. J. Koster Psalm 23:1 Gehandicaptendienst
Ds. J. Koster Psalm 23:2b Gemeentemiddag
Ds. J. Koster Psalm 92:14
Ds. J. Koster Psalm 111:1-2 Dankdag
Ds. J. Koster Psalm 116:12-13 60 jaar Ger. Gem. Ouddorp
Ds. J. Koster Romeinen 8:23 Pinksteren
Ds. J. Koster Zacharia 4:6 2e Pinksterdag, afscheid van Dirksland
Ds. J. Koster Zacharia 13:7
Ds. J. Koster Zefanja 3:12
Ds. J. Koster Zondag 1
Ds. J. Koster Zondag 1a
Ds. J. Koster Zondag 1b
Ds. J. Koster Zondag 1c Heilige Doop
Ds. J. Koster Zondag 22
Ds. J. Koster Zondag 27b
Ds. J. Koster Zondag 44
Ds. J. Koster Zondag 48b
Ds. J. Koster Zondag 49a
Ds. J. Koster Zondag 50a
Ds. C. van Krimpen 1 Samuël 17:47
Ds. C. van Krimpen 1 Samuël 30:6b
Ds. C. van Krimpen 2 Petrus 1:19 Heilige Doop
C. van Krimpen Filippenzen 3:14
Ds. C. van Krimpen Galaten 1:4
Ds. C. van Krimpen Genesis 17:1
Ds. C. van Krimpen Genesis 43:34
Ds. C. van Krimpen Jesaja 41:17
Ds. C. van Krimpen Jesaja 66:5b Heilige Doop
Ds. C. van Krimpen Job 39:30-33
Ds. C. van Krimpen Johannes 12:24 Heilige Doop
Ds. C. van Krimpen Johannes 5:6b
Ds. C. van Krimpen Lukas 4:18-19
Ds. C. van Krimpen Lukas 15:7
Ds. C. van Krimpen Markus 15:25b
C. van Krimpen Openbaring 6:2
Ds. C. van Krimpen Zefanja 3:16-17
Ds. G. Kuijt 2 Korinthe 5:17-21
Ds. G. Kuijt 1 Timotheüs 1:15
Ds. G. Kuijt Handelingen 19:17-20
Ds. G. Kuijt Lukas 5:17-26
Ds. G. Kuijt Psalm 78:19 alleen predicatie
J. van Laar 2 Koningen 5:8-19
J. van Laar Mattheüs 7:24-27
B. Labee Jesaja 54:11-13
Ds. B. Labee Job 19:25-27
Ds. W.C. Lamain 1 Johannes 4:16
Ds. W.C. Lamain 1 Petrus 1:3 (1)
Ds. W.C. Lamain 1 Petrus 1:3 (2)
Ds. W.C. Lamain 1 Petrus 1:3 (3)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 3:17 (1)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 3:17b (2)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 8:9 (1)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 8:9 (2)
Ds. W.C. Lamain Deuteronomium 33:25a
Ds. W.C. Lamain Efeze 2:18
Ds. W.C. Lamain Efeze 3:19a
Ds. W.C. Lamain Ezechiël 48:31
Ds. W.C. Lamain Genesis 16:5-6
Ds. W.C. Lamain Genesis 38:26 alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Genesis 46:28-30
Ds. W.C. Lamain Genesis 49:11-12
Ds. W.C. Lamain Handelingen 2:39 alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Handelingen 2:43-44
Ds. W.C. Lamain Handelingen 3:6 (1)
Ds. W.C. Lamain Handelingen 3:6-7 (2)
Ds. W.C. Lamain Handelingen 4:12
Ds. W.C. Lamain Handelingen 4:36-37
Ds. W.C. Lamain Handelingen 5:4
Ds. W.C. Lamain Hooglied 3:11
Ds. W.C. Lamain Hooglied 4:16a
Ds. W.C. Lamain Hooglied 4:2
Ds. W.C. Lamain Hooglied 7:11 (1)
Ds. W.C. Lamain Hooglied 7:11 (2)
Ds. W.C. Lamain Hosea 13:14
Ds. W.C. Lamain Jeremia 2:2
Ds. W.C. Lamain Jeremia 45:5
Ds. W.C. Lamain Jesaja 4:1
Ds. W.C. Lamain Jesaja 11:2 (2) Advent, alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Jesaja 29:24
Ds. W.C. Lamain Jesaja 30:29L Heilige Doop
Ds. W.C. Lamain Jesaja 32:15
Ds. W.C. Lamain Jesaja 40:30-31a
Ds. W.C. Lamain Jesaja 40:31
Ds. W.C. Lamain Jesaja 42:16
Ds. W.C. Lamain Jesaja 44:3
Ds. W.C. Lamain Jesaja 54:9 Heilige Doop
Ds. W.C. Lamain Jesaja 56:7a (1)
Ds. W.C. Lamain Jesaja 56:7a (2)
Ds. W.C. Lamain Jesaja 59:20
Ds. W.C. Lamain Jesaja 63:14
Ds. W.C. Lamain Job 3:17
Ds. W.C. Lamain Job 5:26 (1)
Ds. W.C. Lamain Job 5:26 (2)
Ds. W.C. Lamain Job 19:25
Ds. W.C. Lamain Job 33:25
Ds. W.C. Lamain Johannes 8:51
Ds. W.C. Lamain Johannes 10:10L
Ds. W.C. Lamain Johannes 14:26b
Ds. W.C. Lamain Johannes 20:16 Pasen
Ds. W.C. Lamain Johannes 20:19 Pasen
Ds. W.C. Lamain Johannes 20:31
Ds. W.C. Lamain Johannes 21:15
Ds. W.C. Lamain Kolossenzen 1:24
Ds. W.C. Lamain Leviticus 16:14 Broederdienst met toespraak van ds. Joh. van der Poel
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:15-16 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:17 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:21 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:25 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:29-30 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:36-38 (2) Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 7:11-12
Ds. W.C. Lamain Lukas 15:10
Ds. W.C. Lamain Lukas 23:7
Ds. W.C. Lamain Lukas 23:42-43
Ds. W.C. Lamain Lukas 24:27
Ds. W.C. Lamain Markus 16:7-8
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 2:1-2 Kerst
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 5:6
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 24:28
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:14-16
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:3-5
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:38-39
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:47-51
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:58
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 27:24-26
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 28:5-7 Pasen
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 28:8-9 Pasen
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 28:9-10 Pasen
Ds. W.C. Lamain Micha 5:1 (2) Advent
Ds. W.C. Lamain Numeri 27:4-5
Ds. W.C. Lamain Psalm 17:4-5
Ds. W.C. Lamain Psalm 27:5
Ds. W.C. Lamain Psalm 36:10a
Ds. W.C. Lamain Psalm 48:15
Ds. W.C. Lamain Psalm 51:14a (1)
Ds. W.C. Lamain Psalm 51:14a (2)
Ds. W.C. Lamain Psalm 119:49 (1)
Ds. W.C. Lamain Psalm 119:49 (2)
Ds. W.C. Lamain Psalm 119:49 (3)
Ds. W.C. Lamain Psalm 140:13
Ds. W.C. Lamain Romeinen 8:23
Ds. W.C. Lamain Zondag 1 vraag 2
Ds. W.C. Lamain Zondag 12 vraag 32 (2) Alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Zondag 15
Ds. W.C. Lamain Zondag 17 (1)
Ds. W.C. Lamain Zondag 17 (2)
Ds. W.C. Lamain Zondag 21 vraag 56
Ds. W.C. Lamain Zondag 22
Ds. W.C. Lamain Zondag 28 vraag 76
Ds. W.C. Lamain Zondag 52 vraag 127
G.M. de Leeuw Filippenzen 1:6
Ds. G.M. de Leeuw Filippenzen 4:6-7 Biddag
Ds. G.M. de Leeuw Handelingen 2:42
Ds. G.M. de Leeuw Handelingen 15:26
Rev. G.M. de Leeuw Isaiah 11:10 Engelstalig
G.M. de Leeuw Job 19:25-27
Rev. G.M. de Leeuw Luke 4:42-44 Inaugural Sermon Lethbridge (Engelstalige intrededienst)
Ds. G.M. de Leeuw Lukas 14:25-35
Ds. G.M. de Leeuw Lukas 24:26 Pasen
Ds. G.M. de Leeuw Mattheüs 13:24-30 Dankdag
Ds. G.M. de Leeuw Psalm 119:141
Ds. G.M. de Leeuw Psalm 145:15-16 Biddag
Ds. G.M. de Leeuw Romeinen 14:17
Ds. G.M. de Leeuw Zondag 23
Ds. H. Ligtenberg Jr. Klaagliederen 3:21 en 23 Oudejaarsdienst
Ds. S. Maljaars Exodus 16:4
S. Maljaars Mattheüs 5:3
S. Maljaars Richteren 15:14-20
Ds. G. van Manen 1 Samuël 12:24a
Ds. G. van Manen Genesis 16:8m
Ds. G. van Manen Genesis 26:25
Ds. G. van Manen Genesis 28:10-22
Ds. G. van Manen Hooglied 2:1
Ds. G. van Manen Johannes 14:16-17
Ds. G. van Manen Mattheüs 28:20 Nieuwjaarsdienst en afscheid van Middelharnis
Ds. C.J. Meeuse 1 Koningen 21:3
Ds. C.J. Meeuse Genesis 2:16-17
Ds. C.J. Meeuse Genesis 3:15
Ds. C.J. Meeuse Genesis 45:28
Ds. C.J. Meeuse Hebreeën 13:10-12 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C.J. Meeuse Johannes 12:24
Ds. C.J. Meeuse Johannes 19:1
Ds. C.J. Meeuse Johannes 21:6a
Ds. C.J. Meeuse Lukas 10:41-42a Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C.J. Meeuse Lukas 10:42b Heilig Avondmaal
Ds. C.J. Meeuse Lukas 10:42c Nabetrachting Heilig Avondmaal
C.J. Meeuse Lukas 24:5b-6a Pasen + voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C.J. Meeuse Markus 4:41b
Ds. C.J. Meeuse Markus 6:50
Ds. C.J. Meeuse Markus 10:14
Ds. C.J. Meeuse Mattheüs 3:10
Ds. C.J. Meeuse Mattheüs 26:38a Heilige Doop
Ds. C.J. Meeuse Mattheüs 27:25
Ds. C.J. Meeuse Mattheüs 6:33a Heilige Doop
Ds. C.J. Meeuse Openbaring 2:8-11
Ds. C.J. Meeuse Psalm 40:2-4
Ds. C.J. Meeuse Psalm 60:6-7 Intrede te Rotterdam-Zuid
Ds. C.J. Meeuse Psalm 119:47 Meditatie (ca. 50 minuten)
Ds. C.J. Meeuse Zondag 1
Ds. C.J. Meeuse Zondag 2
Ds. C.J. Meeuse Zondag 3
Ds. C.J. Meeuse Zondag 20 Heilige Doop
Ds. P. Melis 1 Kronieken 4:9-10 Biddag
Ds. P. Melis 1 Timotheüs 1:15 Heilig Avondmaal
Ds. P. Melis 1 Timotheüs 4:8 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. P. Melis Daniël 6:11 Biddag
Ds. P. Melis Johannes 1:46-50
Ds. P. Melis Lukas 13:10-13
Ds. P. Melis Markus 5:1-20 Biddag
Ds. P. Melis Mattheüs 1:1 Heilige Doop
Ds. P. Melis Mattheüs 3:12
Ds. P. Melis Mattheüs 8:2-3 Heilige Doop
Ds. P. Melis Psalm 89:16
Ds. P. Melis Richteren 13:1-5 Bijbellezing Simson (1 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 13:6-23 Bijbellezing Simson (2 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 13:24-25 en 14:1-7 Bijbellezing Simson (3 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 14:8-20 Bijbellezing Simson (4 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 15:1-13 Bijbellezing Simson (5 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 15:14-20 Bijbellezing Simson (6 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 16:1-3 Bijbellezing Simson (7 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 16:4-21 Bijbellezing Simson (8 van 9)
Ds. P. Melis Richteren 16:22-31 Bijbellezing Simson (9 van 9)
Ds. P. Melis Romeinen 2:4 Dankdag
Ds. P. Melis Romeinen 8:23
Ds. P. Melis Psalm 46:5a alleen predicatie
Ds. J. Mijnders 1 Petrus 2:21
Ds. J. Mijnders 2 Koningen 4:1-7
Ds. J. Mijnders Bezet en bevrijd Ervaringen uit 2e Wereldoorlog
J. Mijnders Handelingen 27:44
J. Mijnders Jozua 5:14b
Ds. G.J.N. Moens Daniël 1:8 Biddag
Ds. G.J.N. Moens Efeze 2:5-10
Ds. G.J.N. Moens Handelingen 8:26-39
Ds. G.J.N. Moens Johannes 16:33 Weeszondag
Ds. G.J.N. Moens Mattheüs 11:28a Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G.J.N. Moens Zondag 1
Ds. A. Moerkerken De Helige Schrift (1) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De Helige Schrift (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De heiligmaking (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De Kerk (1) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De Kerk (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De orde des heils Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken De rechtvaardigmaking (2) Lidmatencatechisatie Hellenbroek
Ds. A. Moerkerken Exodus 16:14-15 Bijbellezing Woestijnreis nr. 4
Ds. A. Moerkerken 1 Korinthe 10:12 Bijbellezing Woestijnreis nr. 5
Ds. A. Moerkerken Exodus 17:12b Bijbellezing Woestijnreis nr. 6
Ds. A. Moerkerken Exodus 19:18 Bijbellezing Woestijnreis nr. 7
Ds. A. Moerkerken Exodus 24:10-11 Bijbellezing Woestijnreis nr. 8
Ds. A. Moerkerken Exodus 32:4b Bijbellezing Woestijnreis nr. 9
Ds. A. Moerkerken Leviticus 16:17 Bijbellezing Woestijnreis nr. 10
Ds. A. Moerkerken Leviticus 25:8-10 Bijbellezing Woestijnreis nr. 11
Ds. A. Moerkerken Numeri 20:27-28 Bijbellezing Woestijnreis nr. 13
Ds. A. Moerkerken Numeri 23:7-10 Bijbellezing Woestijnreis nr. 14
Ds. A. Moerkerken Jozua 3:17 Bijbellezing Woestijnreis nr. 16
Ds. A. Moerkerken 1 Koningen 17:17
A. Moerkerken 1 Korinthe 2:9-10
Ds. A. Moerkerken 1 Samuël 4:21 Dankdag
Ds. A. Moerkerken 1 Samuël 7:12 Biddag en 12 1/2 jarig jubileum
Ds. A. Moerkerken 1 Timotheüs 6:13-14 Openbare Belijdenis
Ds. A. Moerkerken 2 Koningen 2:14b Biddag
Ds. A. Moerkerken 2 Koningen 4:3-4 Biddag
Ds. A. Moerkerken 2 Kronieken 12:14
Ds. A. Moerkerken 2 Samuël 6:20-23 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Begrafenis van de Heere Jezus Verteld aan kinderen die een beperking hebben
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Inleiding
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 1-3
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 4-6
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 7-8
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 9-11
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 12-14
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 15-16
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 17
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, artikel 18 en H. 2, artikel 1
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, artikel 3-4
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, artikel 5-7
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, artikel 8-9
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 1-3
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 4-6
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 6-8
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 9-10
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 11
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 12-13
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 14-15
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3-4, artikel 16-17
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 1-3
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 4-6
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 6-7
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 8-10
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 11-13
Ds. A. Moerkerken Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 14-15
Ds. A. Moerkerken Esther 4:14b Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Exodus 12:5a
Ds. A. Moerkerken Exodus 33:11b Bijbellezing Jozua (2)
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 9:4-6
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 16:6
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 36:26-27
Ds. A. Moerkerken Ezechiël 37:9
Ds. A. Moerkerken Genesis 5:24 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Genesis 7:16L
Ds. A. Moerkerken Genesis 18:22b Dankdag
Ds. A. Moerkerken Genesis 32:30
Ds. A. Moerkerken Genesis 37:3 Bijbellezing Jozef (1)
Ds. A. Moerkerken Genesis 37:12-28 Bijbellezing Jozef (2)
Ds. A. Moerkerken Genesis 37:29-36 Bijbellezing Jozef (3)
Ds. A. Moerkerken Genesis 39:9b Bijbellezing Jozef (4)
Ds. A. Moerkerken Genesis 39:20 Bijbellezing Jozef (5)
Ds. A. Moerkerken Genesis 41:1-36 Bijbellezing Jozef (6)
Ds. A. Moerkerken Genesis 41:49 Bijbellezing Jozef (7)
Ds. A. Moerkerken Genesis 42:8 Bijbellezing Jozef (8)
Ds. A. Moerkerken Genesis 42:35 Bijbellezing Jozef (9)
Ds. A. Moerkerken Genesis 43:9 Bijbellezing Jozef (10)
Ds. A. Moerkerken Genesis 43:26 Bijbellezing Jozef (11)
Ds. A. Moerkerken Genesis 44:16 Bijbellezing Jozef (12)
Ds. A. Moerkerken Genesis 45:1b Bijbellezing Jozef (13)
Ds. A. Moerkerken Genesis 45:26b
Ds. A. Moerkerken Genesis 46:2a
Ds. A. Moerkerken Genesis 41:38
Ds. A. Moerkerken Genesis 49:18
Ds. A. Moerkerken Handelingen 2:1-4a Pinksteren
Ds. A. Moerkerken Handelingen 2:4 Pinksteren
Ds. A. Moerkerken Hebreeën 11:31
Ds. A. Moerkerken Hosea 2:14m
Ds. A. Moerkerken Jeremia 4:3b
Ds. A. Moerkerken Jeremia 23:5-6
Ds. A. Moerkerken Jeremia 35:14 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Jesaja 5:4 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Jesaja 9:5
Ds. A. Moerkerken Jesaja 59:21 Afscheid Nieuw-Beijerland 1987
Ds. A. Moerkerken Jesaja 63:1-3a
Ds. A. Moerkerken Jesaja 64:1 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Johannes 3:30
Ds. A. Moerkerken Johannes 4:13-14 Pinksteren, alleen predicatie
Ds. A. Moerkerken Johannes 5:1-14
Ds. A. Moerkerken Johannes 6:37 Voorbereiding Heilig Avondmaal
A. Moerkerken Johannes 6:44
Ds. A. Moerkerken Johannes 9:9b (1 van 3) Bijbellezing blindgeborene
Ds. A. Moerkerken Johannes 9:25 (2 van 3) Bijbellezing blindgeborene
Ds. A. Moerkerken Johannes 9:38 (3 van 3) Bijbellezing blindgeborene
Ds. A. Moerkerken Johannes 14:2-3
Ds. A. Moerkerken Johannes 14:16-17
Ds. A. Moerkerken Johannes 15:1-5
Ds. A. Moerkerken Johannes 19:28-29
Ds. A. Moerkerken Johannes 20:24-29 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Jona 1:7b (1 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 1:15b (2 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 2:1 (3 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 3:1-2 (4 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 4:4 (5 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jona 4:10-11 (6 van 6) Bijbellezing Jona
Ds. A. Moerkerken Jozua 9:27
Ds. A. Moerkerken Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. A. Moerkerken Lukas 7:47
Ds. A. Moerkerken Lukas 8:30
Ds. A. Moerkerken Lukas 15:17a Voorbereiding HA
Ds. A. Moerkerken Lukas 15:28 Nabetrachting HA
Ds. A. Moerkerken Lukas 16:22-23
Ds. A. Moerkerken Lukas 23:8-9
Ds. A. Moerkerken Markus 9:25
Ds. A. Moerkerken Mattheüs 6:33 Biddag
Ds. A. Moerkerken Mattheüs 16:15-17
Ds. A. Moerkerken Micha 6:3-5 Herdenking Bevrijding, alleen predicatie
Ds. A. Moerkerken Numeri 11:29b
Ds. A. Moerkerken Openbaring 4:3b Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Openbaring 9:13-21 Aanslag VS
Ds. A. Moerkerken Openbaring 11:3 Bidstond PS Noord West
Ds. A. Moerkerken Openbaring 14:14-20 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Openbaring 20:11-12
Ds. A. Moerkerken Openbaring 22:14-15 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Prediker 7:16-18
Ds. A. Moerkerken Psalm 2:6
Ds. A. Moerkerken Psalm 4:8 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Psalm 33:6 Heilige Doop
Ds. A. Moerkerken Psalm 68:19 Hemelvaartsdag
Ds. A. Moerkerken Psalm 80:15-16 Herdenking Reformatie
Ds. A. Moerkerken Psalm 91:1 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Moerkerken Richteren 6:24 Biddag
Ds. A. Moerkerken Richteren 13:18 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Romeinen 2:4 Dankdag
Ds. A. Moerkerken Romeinen 7:9
Ds. A. Moerkerken Romeinen 8:26-27 Pinksteren
Ds. A. Moerkerken Ruth 1:16 Alleen predicatie
Ds. A. Moerkerken Ruth 2:1-10
Ds. A. Moerkerken Zacharia 1:8 (1 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 1:18-21 (2 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 2:4-5 (3 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 3:1-3 (4 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 4:10 (5 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 5:1 (6 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 5:6a (7 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 6:1 (8 van 8) Bijbellezing nachtgezichten
Ds. A. Moerkerken Zacharia 13:8-9 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Moerkerken Zondag 37
Ds. A. Moerkerken Zondag 38
Ds. A. Moerkerken Zondag 44
Ds. A. Moerkerken Zondag 45
Ds. A. Moerkerken Zondag 46
Ds. A. Moerkerken Zondag 47
Ds. J. Mol 1 Korinthe 2:2 Intrede te Elspeet
Ds. J. Mol Amos 7:7-9
Ds. J. Mol Efeze 2:14-15
Ds. J. Mol Exodus 15:13
Ds. J. Mol Hooglied 4:16
Ds. J. Mol Hosea 2:13 Alleen predicatie
Ds. J. Mol Jesaja 40:29-30
Ds. J. Mol Jesaja 42:3
Ds. J. Mol Jesaja 55:1
Ds. J. Mol Jesaja 64:1
Ds. J. Mol Job 19:25-27
Ds. J. Mol Johannes 5:6-8
Ds. J. Mol Johannes 10:16
J. Mol Lukas 15:20
Ds. J. Mol Markus 5:30-31
Ds. J. Mol Mattheüs 24:37-41
Ds. J. Mol Psalm 84:5 Ingebruikname verbouwde kerk Oud-Beijerland (1971)
Ds. J. Mol Zacharia 13:1 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C. Molenaar Deuteronomium 32:9-10 Heilige Doop
Ds. C. Molenaar Markus 9:19b
Ds. C. Molenaar Romeinen 3:25
Ds. M. Mondria 1 Petrus 3:18a
Ds. M. Mondria 1 Thessalonicenzen 5:19
Ds. M. Mondria 2 Kronieken 33:10-13
Ds. M. Mondria 2 Samuël 24:25 Dankdag
M. Mondria Daniël 3:17-18
Ds. M. Mondria Efeze 5:14
Ds. M. Mondria Ezechiël 47:12L
Ds. M. Mondria Filippenzen 1:6
Ds. M. Mondria Genesis 45:26-28
M. Mondria Handelingen 16:13-15
Ds. M. Mondria Jeremia 14:7-8 Dankdag
Ds. M. Mondria Jesaja 14:32 Dankdag
Ds. M. Mondria Johannes 21:4
Ds. M. Mondria Johannes 21:15-17
Ds. M. Mondria Johannes 21:22c
Ds. M. Mondria Kolossenzen 3:11c
Ds. M. Mondria Lukas 17:12-19 Dankdag
Ds. M. Mondria Lukas 23:39-43
M. Mondria Mattheüs 16:21
Ds. M. Mondria Openbaring 1:5b-6
M. Mondria Openbaring 4:1-3 Biddag
Ds. M. Mondria Psalm 89:20
Ds. M. Mondria Zefanja 2:14 Dankdag
Ds. G. Mouw Jr. 1 Samuël 7:12 25 jaar predikant
Ds. G. Mouw Jr. 2 Koningen 4:40-41
Ds. G. Mouw Jr. 2 Koningen 4:41
Ds. G. Mouw Jr. Ezechiël 16:6a en 8a
Ds. G. Mouw Jr. Filémon:8
Ds. G. Mouw Jr. Genesis 4:3-5
Ds. G. Mouw Jr. Handelingen 8:30b
G. Mouw Jr. Jesaja 29:18-19
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 40:31 Nieuwjaarsdienst
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 40:6-8 Aanslag VS 2001
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 50:10 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Jr. Jesaja 53:10
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 1:49
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 3:14-15
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 17:18-20 Bevestiging ds. J. Koster te Urk
Ds. G. Mouw Jr. Johannes 21:5-6
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 10:42a
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 13:6-9
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 13:11-12 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 5:27-28
Ds. G. Mouw Jr. Lukas 7:6-7
G. Mouw Jr. Maleachi 4:2
G. Mouw Jr. Markus 2:12
Ds. G. Mouw Jr. Mattheüs 6:33 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Jr. Mattheüs 16:16-18
Ds. G. Mouw Jr. Mattheüs 25:6
G. Mouw Jr. Numeri 27:1a
Ds. G. Mouw Jr. Openbaring 5:4
Ds. G. Mouw Jr. Openbaring 14:13 Rouwdienst ds. J. Koster in Urk
Ds. G. Mouw Jr. Openbaring 20:12 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Jr. Zacharia 8:3-5
Ds. G. Mouw Sr. 1 Koningen 8:57 Intrede Tholen 1976
Ds. G. Mouw Sr. 1 Koningen 18:45a Biddag
Ds. G. Mouw Sr. 1 Korinthe 11:26 Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. 1 Petrus 2:7a Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. 2 Korinthe 4:11
Ds. G. Mouw Sr. 2 Petrus 1:19 Herdenking Reformatie
Ds. G. Mouw Sr. 2 Samuël 9:13 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. 2 Timotheüs 1:15 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Sr. 2 Timotheüs 2:19
Ds. G. Mouw Sr. Amos 4:12L Bidstond
Ds. G. Mouw Sr. Exodus 24:7-8 en 11b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Handelingen 3:7 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Hebreeën 11:5 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Jeremia 6:16 Biddag
Ds. G. Mouw Sr. Jesaja 55:6-9 (1) Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Jesaja 55:6-9 (2) Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Job 22:21 Pinksteren
Ds. G. Mouw Sr. Johannes 1:5 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Jozua 3:3L Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Judas:5
Ds. G. Mouw Sr. Openbaring 12:5L-6
Ds. G. Mouw Sr. Openbaring 21:6a Oudejaarsdienst
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 4:7 Nieuwjaarsdienst
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 42:10 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 77:14b
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 92:4 Ingebruikname orgel te Dinteloord
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 119:93 Alleen predicatie + Heilige Doop
Ds. G. Mouw Sr. Zondag 16 vraag 40-41
Ds. G. Mouw Sr. Zondag 39
Ds. F. Mulder 1 Korinthe 15:5
Ds. F. Mulder Genesis 19:26 Biddag
F. Mulder Handelingen 2:41
Ds. F. Mulder Handelingen 12:15-17a
Ds. F. Mulder Jesaja 44:4-5
Ds. F. Mulder Lukas 12:32
F. Mulder Mattheüs 5:3
G.W.S. Mulder Mattheüs 16:25
Ds. G.W.S. Mulder Mattheüs 28:19b
Ds. P. Mulder Ezechiël 36:27
Ds. P. Mulder Genesis 28:16
Ds. P. Mulder Handelingen 12:17a
Ds. P. Mulder Handelingen 19:3-6
Ds. P. Mulder Jesaja 53:6-7
Ds. P. Mulder Joël 2:32a Heilige Doop
Ds. P. Mulder Lukas 1:30-31a Heilige Doop
Ds. C. Neele 2 Korinthe 4:7 Intrede te Aagtekerke
C. Neele Jesaja 32:14-15
Ds. C. Neele Jozua 3
Ds. C. Neele Lukas 18:11a
Ds. C. Neele Openbaring 1:16a Intrede te Lisse
J.S. van der Net 1 Timotheüs 1:15
Ds. J.S. van der Net 2 Korinthe 12:7-9
Ds. J.S. van der Net Genesis 4:5b-7a
Ds. J.S. van der Net Jesaja 49:14-16
Ds. J.S. van der Net Mattheus 10:38
G.P. van Nieuw Amerongen Jesaja 11:1 Advent
Ds. G.J. van den Noort 1 Petrus 4:18 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. G.J. van den Noort Efeze 5:14
Ds. G.J. van den Noort Handelingen 6:15
Ds. G.J. van den Noort Hebreeën 11:5-6
Ds. G.J. van den Noort Psalm 32:8 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G.J. van den Noort Psalm 43:3-4
Ds. G.J. van den Noort Psalm 62:2
Ds. H. Paul 1 Korinthe 15:6
Ds. H. Paul Handelingen 27:20b, 22a en 44b
Ds. H. Paul Johannes 1:41-43
Ds. H. Paul Psalm 9:11
Ds. Chr. van der Poel Genesis 37:28 (1 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 39:9 (2 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 40:23 (3 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 41:41 (4 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 42:7a (5 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 42:7 (6 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 43:15 (7 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 43:26-34 (8 van 15) Heilig Avondmaal, Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 44:33 (9 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 45:1 (10 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 46:29 (11 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 47:27 (12 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 48:20 (13 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 50:21 (14 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 50:22-26 (15 van 15) Bijbellezing Jozef
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:3-4 (1 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:5-7 (2 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:8-12 (3 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:13 (4 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:14-15 (5 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:16-17 (6 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:18-19 (7 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:20 (8 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:21 (9 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:22-26 (10 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Genesis 49:27 (11 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Openbaring 7:4 (12 van 12) Bijbellezing zonen van Jacob
Ds. Chr. van der Poel Lukas 1:8b (1 van 6) Bijbellezing Johannes de Doper
Ds. Chr. van der Poel Mattheüs 3:1-2 (2 van 6) Bijbellezing Johannes de Doper
Ds. Chr. van der Poel Lukas 3:19-20 (3 van 6) Bijbellezing Johannes de Doper
Ds. Chr. van der Poel Mattheüs 11:2-3 (4 van 6) Bijbellezing Johannes de Doper
Ds. Chr. van der Poel Markus 6:21-29 (5 van 6) Bijbellezing Johannes de Doper
Ds. Chr. van der Poel Mattheüs 11:7-19 (6 van 6) Bijbellezing Johannes de Doper
Ds. Chr. van der Poel 1 Johannes 3:2 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. Chr. van der Poel 2 Koningen 2:19-25
Ds. Chr. van der Poel 2 Samuël 9:8
Chr. van der Poel 2 Samuël 24:25 Dankdag
Ds. Chr. van der Poel Efeze 5:16-17 Tijdwoord
Ds. Chr. van der Poel Hebreeën 11:4
Ds. Chr. van der Poel Hebreeën 11:7
Ds. Chr. van der Poel Hooglied 2:11-13a
Ds. Chr. van der Poel Hooglied 2:15-17
Ds. Chr. van der Poel Hooglied 6:4
Ds. Chr. van der Poel Jesaja 9:6
Ds. Chr. van der Poel Jesaja 49:23L Alleen predicatie
Ds. Chr. van der Poel Job 16:20L
Ds. Chr. van der Poel Job 19:25
Ds. Chr. van der Poel Johannes 10:27
Ds. Chr. van der Poel Johannes 16:33
Ds. Chr. van der Poel Johannes 21:15-17
Ds. Chr. van der Poel Johannes 3:14-15 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. Chr. van der Poel Jona 1:13-17
Ds. Chr. van der Poel Judas:1b-2
Ds. Chr. van der Poel Kolossenzen 3:11L
Ds. Chr. van der Poel Lukas 2:34-35
Ds. Chr. van der Poel Markus 7:31-37
Ds. Chr. van der Poel Mattheüs 11:12
Ds. Chr. van der Poel Mattheüs 26:30
Ds. Chr. van der Poel Mattheüs 28:8-10 Pasen
Ds. Chr. van der Poel Numeri 17:8
Ds. Chr. van der Poel Openbaring 1:7
Ds. Chr. van der Poel Openbaring 3:20
Ds. Chr. van der Poel Openbaring 13:1-4 Tijdwoord
Ds. Chr. van der Poel Prediker 3:2 Rouwdienst en begrafenis ds. J. Koster te Barneveld
Ds. Chr. van der Poel Psalm 66:11-13 25 jaar Bevrijding
Ds. Chr. van der Poel Richteren 16:20-21 (1)
Ds. Chr. van der Poel Richteren 16:20-21 (2)
Ds. Chr. van der Poel Richteren 16:28
Ds. Chr. van der Poel Zacharia 13:7
Ds. Chr. van der Poel Zondag 16
Ds. Chr. van der Poel Zondag 17
Ds. Chr. van der Poel Zondag 18
Ds. Chr. van der Poel Zondag 19
Ds. Chr. van der Poel Zondag 21
Ds. Chr. van der Poel Zondag 39
Ds. Chr. van der Poel Zondag 46
Ds. Chr. van der Poel Zondag 47
Ds. C. de Ridder Esther 6:1-2 Oudejaarsdienst
Ds. C. de Ridder Lukas 9:23 Openbare Belijdenis
Ds. C. de Ridder Lukas 23:39-43
Ds. C. de Ridder Psalm 4:7
Ds. C. de Ridder Psalm 9:19
Ds. C. de Ridder Richteren 14:12-14
Ds. C. de Ridder Zacharia 3:1-5
Ds. D. Rietdijk 1 Samuël 18:14
Ds. D. Rietdijk Hooglied 2:9m Heilige Doop
Ds. D. Rietdijk Johannes 1:12-13 Heilige Doop
Ds. D. Rietdijk Mattheüs 11:16-19
Ds. D. Rietdijk Psalm 79:9-10 Biddag
Ds. L. Rijksen Jesaja 22:23-24
Ds. J. van Rijswijk Handelingen 7:54-60
Ds. J. van Rijswijk Mattheüs 4:1-4
J. van Rijswijk Openbaring 7:13-17
Ds. J. van Rijswijk Openbaring 22:17
Dhr. B. Roest Jozua 24:14-15
P. van Ruitenburg Amos 4:12
Ds. P. van Ruitenburg Hebreeën 2:17
Ds. P. van Ruitenburg Hebreeën 9:22
P. van Ruitenburg Hosea 2:22
Rev. P. van Ruitenburg Isaiah 55:5 Inaugural Sermon Chilliwack (Engelstalige intrededienst)
Ds. P. van Ruitenburg Jeremia 31:3
Ds. P. van Ruitenburg Kolossenzen 1:19
Ds. P. van Ruitenburg Lukas 17:33
Ds. P. van Ruitenburg Mattheüs 7:13-14
Ds. G. Schipaanboord 1 Samuël 1:10+11+15 (1 van 2)
Ds. G. Schipaanboord 1 Samuël 1:11+17+19 (2 van 2)
Ds. G. Schipaanboord Efeze 2:20-22
Ds. G. Schipaanboord Galaten 2:20
Ds. G. Schipaanboord Genesis 32:24 Oudejaarsdienst
Ds. G. Schipaanboord Hebreeën 11:31
Ds. G. Schipaanboord Jesaja 27:4a Kerst
Ds. G. Schipaanboord Lukas 2:13-14 Kerst
Ds. G. Schipaanboord Lukas 21:36 Biddag
Ds. G. Schipaanboord Markus 16:7b
Ds. G. Schipaanboord Prediker 7:13
Ds. G. Schipaanboord Romeinen 7:4 (1 van 2)
Ds. G. Schipaanboord Romeinen 7:4 (2 van 2)
Ds. J. Schipper 1 Kronieken 4:9-10 Biddag
Ds. J. Schipper 1 Petrus 5:7 Biddag
Ds. J. Schipper 1 Samuël 7:12 Biddag
Ds. J. Schipper Genesis 5:29 Heilige Doop
Ds. J. Schipper Genesis 18:23
Ds. J. Schipper Handelingen 10:21
Ds. J. Schipper Lukas 7:1-10
Ds. J. Schipper Mattheüs 4:5-7
Ds. J. Schipper Mattheus 6:33 Biddag
Ds. J. Schipper Mattheüs 13:3L
Ds. J. Schipper Numeri 11:29b
Ds. J. Schipper Openbaring 14:13 Herdenking Bevrijding
Ds. J. Schipper Psalm 71:3a Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Schot 1 Korinthe 9:24-27
Ds. A. Schot Filippenzen 1:6
Ds. A. Schot Handelingen 10:1-8 Heilige Doop
Ds. A. Schot Hooglied 1:4m Bevestiging ds. C. Hogchem te Genemuiden
Ds. A. Schot Hooglied 8:13-14
A. Schot Jesaja 14:32
Ds. A. Schot Jesaja 50:10
Ds. A. Schot Mattheüs 7:7-8
Ds. A. Schot Prediker 7:16-18
Ds. A. Schot Richteren 13:18 Heilige Doop
Ds. M.H. Schot Markus 1:21-28
Ds. A. Schreuder Genesis 32:7a
Ds. A. Schreuder Genesis 32:24-26
Ds. A. Schreuder Jakobus 1:12
Ds. A. Schreuder Jesaja 49:14-16
Ds. W. Silfhout 2 Timotheüs 2:8
W. Silfhout Exodus 15:12-13
Ds. W. Silfhout Johannes 1:29c
W. Silfhout Lukas 7:47
Ds. W. Silfhout Openbaring 1:12-16
Ds. W. Silfhout Psalm 94:19
Ds. A. Snoep Hooglied 2:8-10 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Snoep Kolossenzen 3:1-2
Ds. C. Sonnevelt Ezechiël 37:4-5 Pinksteren
Ds. C. Sonnevelt Gen. 1:2 / Hand. 2:2 / Openb. 21:3
Ds. C. Sonnevelt Genesis 45:26-28
Ds. C. Sonnevelt Handelingen 11:27-30 Israëldienst
Ds. C. Sonnevelt Handelingen 13:38-41 Herdenking Reformatie
Ds. C. Sonnevelt Johannes 11:28-32
Ds. C. Sonnevelt Johannes 21:1-14
Ds. C. Sonnevelt Lukas 1:46-50
Ds. C. Sonnevelt Markus 10:14-15 Heilige Doop
Ds. C. Sonnevelt Numeri 21:6-8
Ds. C. Sonnevelt Psalm 22:2
Ds. C. Sonnevelt Spreuken 8:35
Ds. J. Spaans 1 Korinthe 1:25-26
Ds. J. Spaans 1 Korinthe 1:26-31
Ds. J. Spaans 1 Korinthe 13:13
Rev. J. Spaans 1 Peter 5:2-3
Installation of Rev. G.M. de Leeuw, Lethbridge (Engelstalige bevestigingsdienst)
Ds. J. Spaans 1 Petrus 1:3-4
Ds. J. Spaans 1 Petrus 5:7 Alleen predicatie
Ds. J. Spaans 1 Samuël 7:9-10
Ds. J. Spaans 1 Samuël 22:1-2
Ds. J. Spaans 2 Korinthe 5:1
Ds. J. Spaans 2 Samuël 23:5
Ds. J. Spaans Filippenzen 1:6
Ds. J. Spaans Galaten 2:20
Ds. J. Spaans Genesis 12:2-3
Ds. J. Spaans Genesis 12:7-8
Ds. J. Spaans Genesis 25:20-22
Ds. J. Spaans Genesis 42:21b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Spaans Genesis 45:24-28
Ds. J. Spaans Genesis 46:1-4
Ds. J. Spaans Genesis 49:33
Ds. J. Spaans Handelingen 1:12-14
Ds. J. Spaans Handelingen 2:36-38 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Spaans Jesaja 26:9a
Ds. J. Spaans Jesaja 41:14
Ds. J. Spaans Jesaja 42:16
Ds. J. Spaans Jesaja 49:14-16
Ds. J. Spaans Job 3:18
Ds. J. Spaans Johannes 14:19b
Ds. J. Spaans Johannes 19:5b
Ds. J. Spaans Johannes 19:28b
Ds. J. Spaans Lukas 15:24
Ds. J. Spaans Lukas 18:9-14
Ds. J. Spaans Lukas 23:38
Ds. J. Spaans Lukas 24:50-53 Hemelvaartsdag
Ds. J. Spaans Markus 5:22-24
Ds. J. Spaans Markus 5:25-34
Ds. J. Spaans Mattheüs 5:6
Ds. J. Spaans Mattheüs 26:6-13
Ds. J. Spaans Openbaring 22:3a
Ds. J. Spaans Prediker 9:13-15
Rev. J. Spaans Psalm 34:11-14 Engelstalig
Ds. J. Spaans Psalm 42:1-6
Ds. J. Spaans Psalm 50:15
Ds. J. Spaans Psalm 122:5-6
Ds. J. Spaans Psalm 132:13-15
Ds. J. Spaans Romeinen 7:24-26
Ds. J. Spaans Romeinen 8:1
Ds. J. Spaans Ruth 2:1-3
Ds. J. Spaans Ruth 3:1a
Ds. J. Spaans Zacharia 3:1-5
Ds. J. Spaans Zacharia 8:3-5
Ds. A. van Stuijvenberg 1 Korinthe 15:5a
Ds. Th. van Stuijvenberg 2 Kronieken 30:8
Ds. Th. van Stuijvenberg Mattheüs 2:13-15
Ds. J.J. Tanis 1 Kronieken 4:10 Biddag
Ds. J.J. Tanis 1 Petrus 1:3-6
Ds. J.J. Tanis Genesis 18:27 Biddag
Ds. J.J. Tanis Genesis 21:8-13 Heilige Doop
Ds. J.J. Tanis Handelingen 2:47b
J.J. Tanis Hooglied 5:16b
Ds. J.J. Tanis Hosea 14:6
Ds. J.J. Tanis Jesaja 5:4 Oudejaarsdienst
Ds. J.J. Tanis Jesaja 38:17
J.J. Tanis Job 19:25-27
Ds. J.J. Tanis Johannes 13:7 Biddag + Heilige Doop
Ds. J.J. Tanis Johannes 18:8 Lijdenstijd
Ds. J.J. Tanis Johannes 19:37L Goede Vrijdag
Ds. J.J. Tanis Johannes 21:16
Ds. J.J. Tanis Lukas 2:16a Kerst
Ds. J.J. Tanis Lukas 2:49b Heilige Doop
Ds. J.J. Tanis Lukas 15:1-7
J.J. Tanis Lukas 18:1-8
Ds. J.J. Tanis Lukas 24:32M Pasen
Ds. J.J. Tanis Lukas 24:50-52 Hemelvaartsdag + Heilige Doop
Ds. J.J. Tanis Markus 1:40-45
Ds. J.J. Tanis Mattheüs 8:8
Ds. J.J. Tanis Mattheüs 11:28 Heilig Avondmaal
Ds. J.J. Tanis Mattheüs 13:24-30 en 36-44
Ds. J.J. Tanis Mattheüs 27:19 Lijdenstijd
Ds. J.J. Tanis Mattheüs 28:5-6 Pasen
Ds. J.J. Tanis Numeri 20:28
Ds. J.J. Tanis Openbaring 12:1-6 2e Kerstdag
Ds. J.J. Tanis Openbaring 22:17 2e Pinksterdag + Openbare Belijdenis
Ds. J.J. Tanis Psalm 2:12 Dankdag + Heilige Doop
Ds. J.J. Tanis Psalm 118:15a Ingebruikname orgel te Dinteloord
Ds. J.J. Tanis Psalm 119:17 Intrede te Wageningen
Ds. J.J. Tanis Romeinen 8:1 Dankdag
Ds. J.J. Tanis Romeinen 8:1 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J.J. Tanis Spreuken 8:21 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J.J. Tanis Zondag 7 vraag 20
Ds. J.J. Tanis Zondag 7 vraag 21-23
Ds. L. Terlouw Handelingen 9:3-4
Ds. D.W. Tuinier Romeinen 8:26-27
Ds. J. Veenendaal 1 Petrus 2:4-5
Ds. J. Veenendaal 1 Petrus 2:9-10
Ds. J. Veenendaal Daniël 3:16-18 Tijdrede SGP
Ds. J. Veenendaal Handelingen 4:12 Intrede te Rhenen
Ds. J. Veenendaal Jesaja 50:10
Ds. J. Veenendaal Jesaja 53:5
Ds. J. Veenendaal Johannes 3:3
Ds. J. Veenendaal Johannes 5:25
Ds. J. Veenendaal Johannes 8:36
Ds. J. Veenendaal Psalm 25:14
Ds. J. Veenendaal Psalm 51:17
Ds. J. Veenendaal Zondag 32
Ds. J. Veenendaal Zondag 33, vraag 91
Ds. E. Venema 1 Koningen 17:8-24
Ds. E. Venema 1 Koningen 21:1-16
Ds. E. Venema 1 Korinthe 16:22 Heilige Doop + Openbare Belijdenis
Ds. E. Venema 1 Samuël 19:2-3
Ds. E. Venema 1 Samuël 22:1-2
Ds. E. Venema 2 Korinthe 8:9 Kerst
Ds. E. Venema 2 Korinthe 12:7 Dankdag
Ds. E. Venema 2 Kronieken 33:1-20
Ds. E. Venema 2 Kronieken 33:13c
Ds. E. Venema 2 Samuël 9:6-7 Heilige Doop
Ds. E. Venema Daniël 5:1 / Lukas 15:24b Oudejaarsdienst
Ds. E. Venema Daniël 6:11 Biddag
Ds. E. Venema Deuteronomium 32:4a / Lukas 17:10b Afscheid van Elspeet
Ds. E. Venema Efeze 2:20-21
Ds. E. Venema Esther 7
Ds. E. Venema Exodus 12:13m Lijdenstijd
Ds. E. Venema Exodus 25:22a
Ds. E. Venema Exodus 33:21 Biddag
Ds. E. Venema Ezechiël 16:6
Ds. E. Venema Ezechiël 20:37 Heilige Doop
Ds. E. Venema Genesis 8:6
Ds. E. Venema Genesis 16:8a
Ds. E. Venema Genesis 37:16b
Ds. E. Venema Genesis 37:16-36
Ds. E. Venema Genesis 49:13
Ds. E. Venema Hebreeën 11:7a Oudejaarsdienst
Ds. E. Venema Hosea 14:6-7
Ds. E. Venema Hosea 2:13 Biddag
Ds. E. Venema Jeremia 18:3
Ds. E. Venema Jeremia 18:4 Heilige Doop en afscheid van Elspeet
Ds. E. Venema Jeremia 45 Dankdag
Ds. E. Venema Jeremia 45:2
Ds. E. Venema Jesaja 9:5 Kerst + Heilige Doop
Ds. E. Venema Jesaja 11:10 Advent
Ds. E. Venema Jesaja 14:32
Ds. E. Venema Jesaja 22:23L
Ds. E. Venema Jesaja 27:2-3
Ds. E. Venema Jesaja 28:24-29
Ds. E. Venema Job 19:25
Ds. E. Venema Johannes 1:16 Dankdag
Ds. E. Venema Johannes 1:40b
Ds. E. Venema Johannes 4:7a
Ds. E. Venema Johannes 6:31b
Ds. E. Venema Johannes 20:11a
Ds. E. Venema Jozua 2:1b
Ds. E. Venema Jozua 2:21b
Ds. E. Venema Jozua 3:4 Heilige Doop
Ds. E. Venema Kolossenzen 3:4b 40 jaar predikant
Ds. E. Venema Kolossenzen 3:11L
Ds. E. Venema Lukas 1:10 Advent
Ds. E. Venema Lukas 1:46b Advent
Ds. E. Venema Lukas 2:7 en Hooglied 5:16 Kerst
Ds. E. Venema Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. E. Venema Lukas 2:36-50 Heilige Doop
Ds. E. Venema Lukas 8:41
Ds. E. Venema Lukas 8:43-44
Ds. E. Venema Lukas 22:31-32
Ds. E. Venema Maleachi 4:2 Advent
Ds. E. Venema Markus 2:1a
Ds. E. Venema Markus 5:25 en 27
Ds. E. Venema Markus 10:52m
Ds. E. Venema Markus 15:21
Ds. E. Venema Markus 16:7
Ds. E. Venema Mattheüs 13:24-30 Heilige Doop
Ds. E. Venema Mattheüs 13:36-43
Ds. E. Venema Mattheüs 13:45-46
Ds. E. Venema Mattheüs 24:37 Oudejaarsdienst
Ds. E. Venema Mattheüs 25:6
Ds. E. Venema Mattheüs 25:1-13
Ds. E. Venema Openbaring 12:4m-5a
Ds. E. Venema Openbaring 19:9m Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. E. Venema Openbaring 22:2 Dankdag
Ds. E. Venema Psalm 31:20a
Ds. E. Venema Psalm 31:20
Ds. E. Venema Psalm 42:2 Dankdag
Ds. E. Venema Romeinen 16:7
Ds. E. Venema Ruth 1:6b Kerst
Ds. E. Venema Ruth 1:19a en 22b Kerst
Ds. E. Venema Ruth 4:14 Kerst
Ds. E. Venema Zacharia 1:8a
Ds. E. Venema Zacharia 4:7
Ds. E. Venema Zondag 1 vraag 1
Ds. E. Venema Zondag 13 vraag 33
Ds. E. Venema Zondag 13 vraag 34 Heilige Doop
Ds. E. Venema Zondag 19 vraag 50
Ds. E. Venema Zondag 21 vraag 54
Ds. E. Venema Zondag 21 vraag 55
Ds. E. Venema Zondag 22 vraag 58
Ds. E. Venema Zondag 23 vraag 59
Ds. E. Venema Zondag 23 vraag 61
Ds. E. Venema Zondag 27 vraag 74
Ds. E. Venema Zondag 31 vraag 85
Ds. E. Venema Zondag 32
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 88
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 88 t/m 90
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 90
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 91
Ds. E. Venema Zondag 34 vraag 92
Ds. E. Venema Zondag 34 vraag 93 Heilige Doop
Ds. E. Venema Zondag 34 vraag 95
Ds. E. Venema Zondag 38
Ds. E. Venema Zondag 39
Ds. E. Venema Zondag 40
Ds. E. Venema Zondag 43 Heilige Doop
Ds. E. Venema Zondag 45 vraag 118-119
Ds. E. Venema Zondag 46 vraag 120
Ds. E. Venema Zondag 48
Ds. E. Venema Zondag 49
Ds. E. Venema Zondag 50
Ds. E. Venema Zondag 52 vraag 128 (alleen predicatie)
Ds. E. Venema Zondag 52 vraag 129
Ds. A. Vergunst 2 Kronieken 33:12-13 (alleen predicatie)
Ds. A. Vergunst Esther 6:1 Oudejaarsdienst
Ds. A. Vergunst Filippenzen 4:6-7
Ds. A. Vergunst Lukas 24:46-48 Bevestiging ds. C. Hegeman te Tholen
Ds. A. Vergunst Mattheüs 15:22-28
Ds. A. Vergunst Openbaring 7:14b-15 Rouwdienst ds. G. Zwerus
Ds. A. Verhagen 1 Korinthe 1:9 geluidskwaliteit matig
Ds. A.H. Verhoef 2 Korinthe 4:6
A.H. Verhoef 1 Samuël 23:16
Ds. A.H. Verhoef Efeze 5:14
Ds. A.H. Verhoef Exodus 21:20-21
Ds. A.H. Verhoef Hebreeën 7:25
Ds. A.H. Verhoef Hooglied 3:6
Ds. A.H. Verhoef Jesaja 43:16
Ds. A.H. Verhoef Jesaja 57:15
Ds. A.H. Verhoef Johannes 1:46-50
Ds. A.H. Verhoef Johannes 21:18-19
Ds. A.H. Verhoef Lukas 15:2b
Ds. A.H. Verhoef Openbaring 19:9
Ds. A.H. Verhoef Psalm 84:4-5
Ds. A.H. Verhoef Psalm 140:13-14
Ds. A.H. Verhoef Richteren 16:22
Ds. A.H. Verhoef Zondag 46
Ds. A.W. Verhoef 1 Koningen 6:7 alleen predicatie
Ds. A.W. Verhoef 1 Kronieken 4:40
Ds. A.W. Verhoef 2 Kronieken 33:10-13 Tijdrede SGP
Ds. A.W. Verhoef 2 Kronieken 35:10 en 13 Biddag
Ds. A.W. Verhoef Exodus 3:3-6
Ds. A.W. Verhoef Filippenzen 4:6
Ds. A.W. Verhoef Hebreeën 11:10
Ds. A.W. Verhoef Hooglied 3:9-10
Ds. A.W. Verhoef Hooglied 7:13
Ds. A.W. Verhoef Hooglied 8:6
Ds. A.W. Verhoef Hooglied 8:11-12
Ds. A.W. Verhoef Hosea 6:1-2 Biddag
Ds. A.W. Verhoef Jesaja 53:3
Ds. A.W. Verhoef Job 39:36-38
Ds. A.W. Verhoef Jozua 24:29-30
Ds. A.W. Verhoef Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. A.W. Verhoef Psalm 71:3
Ds. A.W. Verhoef Psalm 146:2
Ds. A.W. Verhoef Psalm 147:3
Ds. A. Vermeij 2 Samuël 9:5-8
Ds. A. Vermeij Jeremia 48:11
Ds. A. Vermeij Lukas 15:3-7
A. Vermeij Mattheüs 3:13-17
Ds. A. Vermeij Psalm 25:14
Ds. A. Vermeij Psalm 42:2-3
A. Verschuure 2 Samuël 6:9b
Ds. A. Verschuure Efeze 2:8
Ds. A. Verschuure Deuteronomium 5:29 Heilige Doop
Ds. A. Verschuure Exodus 12:6b-11 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Verschuure Ezechiël 16:7b-8
Ds. A. Verschuure Hooglied 2:3 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Verschuure Johannes 1:36b
Ds. A. Verschuure Lukas 24:34b (2)
Ds. A. Verschuure Markus 1:35
A. Verschuure Psalm 68:19 Alleen predicatie
Evang. L. Versteeg Jona 3 Evangelisatiewerk Tilburg
Ds. J.W. Verweij 1 Koningen 8:30-40 Biddag
Ds. J.W. Verweij Deuteronomium 32:15 Dankdag
Ds. J.W. Verweij Exodus 2:23-25
Ds. J.W. Verweij Genesis 44:16
Ds. J.W. Verweij Handelingen 3:26
Ds. J.W. Verweij Johannes 11:1
Ds. J.W. Verweij Johannes 18:28-32
Ds. J.W. Verweij Lukas 1:29-31 Advent
Ds. J.W. Verweij Lukas 9:59-61
Ds. J.W. Verweij Lukas 13:6-9 Biddag
Ds. J.W. Verweij Markus 1:40-45
Ds. J.W. Verweij Markus 5:5-13
Ds. J.W. Verweij Markus 5:14-20
Ds. J.W. Verweij Mattheüs 13:45-46
Ds. W. Visscher 2 Koningen 22:8,10 en 11
Ds. W. Visscher Daniël 3:13-22
Ds. W. Visscher Handelingen 3:26 Heilige Doop
Ds. W. Visscher Mattheüs 5:4
R.A.M. Visser Genesis 8:1a en 18-19
Ds. J. van Vliet Handelingen 8:36 Heilige Doop
Ds. J. van Vliet Hooglied 2:17
Ds. J. van Vliet Lukas 15:3-7
Ds. J. van Vliet Mattheüs 27:21-22
Ds. J. van Vliet Mattheüs 27:57-60 Goede Vrijdag
Ds. J. van Vliet Openbaring 3:1-6
Ds. L. Vogelaar Mattheüs 28:20 Afscheid van Elspeet
Ds. L. Vogelaar Psalm 50:17
Ds. L. Vogelaar Zacharia 13:7
C.G. Vreugdenhil Handelingen 2:21
C.G. Vreugdenhil Hooglied 6:1-3
C.G. Vreugdenhil Openbaring 1:17-18
Ds. C.G. Vreugdenhil Psalm 72:17
Ds. C.G. Vreugdenhil Zendingsdienst
Ds. A.J. de Waard Handelingen 16:30-31
Ds. A.J. de Waard Jesaja 42:16
Ds. J.C. Weststrate 1 Kronieken 4:10 Biddag
Ds. J.C. Weststrate Handelingen 9:11L Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J.C. Weststrate Jeremia 4:3 Heilige Doop
Ds. J.C. Weststrate Jesaja 40:31
Ds. J.C. Weststrate Johannes 19:42a Goede Vrijdag + Heilige Doop
Ds. J.C. Weststrate Johannes 21:18-19 Openbare Belijdenis
Ds. J.C. Weststrate Psalm 89:16a Ingebruikname orgel te Ouddorp
Ds. J.C. Weststrate Psalm 119:131-133
Ds. C. Wisse 1 Petrus 4:18
Ds. C. Wisse Deuteronomium 11:10-12 (1) Biddag
Ds. C. Wisse Deuteronomium 11:10-12 (2) Biddag
Ds. C. Wisse Genesis 49:33
Ds. C. Wisse Johannes 11:40
Ds. C. Wisse Markus 16:12-13a Pasen, alleen predicatie
Ds. C. Wisse Psalm 4:8
Ds. C. Wisse Psalm 110:3
Ds. C. Wisse Romeinen 8:31-32
Ds. D. de Wit Galaten 4:4-5
Ds. D. de Wit Mattheüs 28:19-20
Ds. D. de Wit Openbaring 10:1-2
Evang. J. Witte Openbaring 15:2-4
Ds. G.A. Zijderveld Efeze 6:18
Ds. G.A. Zijderveld Jesaja 62:6-7 Bevestigingsdienst ds. G. Mouw Sr. te Tholen
Ds. G.A. Zijderveld Johannes 12:3
Ds. J.B. Zippro Hebreeën 11:5
Ds. J.B. Zippro Johannes 16:33b