Lamain, ds. W.C. (1904-1984)

Ds. W.C. Lamain 1 Johannes 4:16
Ds. W.C. Lamain 1 Petrus 1:3 (1)
Ds. W.C. Lamain 1 Petrus 1:3 (2)
Ds. W.C. Lamain 1 Petrus 1:3 (3)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 3:17 (1)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 3:17b (2)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 8:9 (1)
Ds. W.C. Lamain 2 Korinthe 8:9 (2)
Ds. W.C. Lamain Deuteronomium 33:25a
Ds. W.C. Lamain Efeze 2:18
Ds. W.C. Lamain Efeze 3:19a
Ds. W.C. Lamain Ezechiël 48:31
Ds. W.C. Lamain Genesis 16:5-6
Ds. W.C. Lamain Genesis 38:26 alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Genesis 46:28-30
Ds. W.C. Lamain Genesis 49:11-12
Ds. W.C. Lamain Handelingen 2:39 alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Handelingen 2:43-44
Ds. W.C. Lamain Handelingen 3:6 (1)
Ds. W.C. Lamain Handelingen 3:6-7 (2)
Ds. W.C. Lamain Handelingen 4:12
Ds. W.C. Lamain Handelingen 4:36-37
Ds. W.C. Lamain Handelingen 5:4
Ds. W.C. Lamain Hooglied 3:11
Ds. W.C. Lamain Hooglied 4:16a
Ds. W.C. Lamain Hooglied 4:2
Ds. W.C. Lamain Hooglied 7:11 (1)
Ds. W.C. Lamain Hooglied 7:11 (2)
Ds. W.C. Lamain Hosea 13:14
Ds. W.C. Lamain Jeremia 2:2
Ds. W.C. Lamain Jeremia 45:5
Ds. W.C. Lamain Jesaja 4:1
Ds. W.C. Lamain Jesaja 11:2 (2) Advent, alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Jesaja 29:24
Ds. W.C. Lamain Jesaja 30:29L Heilige Doop
Ds. W.C. Lamain Jesaja 32:15
Ds. W.C. Lamain Jesaja 40:30-31a
Ds. W.C. Lamain Jesaja 40:31
Ds. W.C. Lamain Jesaja 42:16
Ds. W.C. Lamain Jesaja 44:3
Ds. W.C. Lamain Jesaja 54:9 Heilige Doop
Ds. W.C. Lamain Jesaja 56:7a (1)
Ds. W.C. Lamain Jesaja 56:7a (2)
Ds. W.C. Lamain Jesaja 59:20
Ds. W.C. Lamain Jesaja 63:14
Ds. W.C. Lamain Job 3:17
Ds. W.C. Lamain Job 5:26 (1)
Ds. W.C. Lamain Job 5:26 (2)
Ds. W.C. Lamain Job 19:25
Ds. W.C. Lamain Job 33:25
Ds. W.C. Lamain Johannes 8:51
Ds. W.C. Lamain Johannes 10:10L
Ds. W.C. Lamain Johannes 14:26b
Ds. W.C. Lamain Johannes 20:16 Pasen
Ds. W.C. Lamain Johannes 20:19 Pasen
Ds. W.C. Lamain Johannes 20:31
Ds. W.C. Lamain Johannes 21:15
Ds. W.C. Lamain Kolossenzen 1:24
Ds. W.C. Lamain Leviticus 16:14 Broederdienst met toespraak van ds. Joh. van der Poel
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:15-16 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:17 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:21 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:25 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:29-30 Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 2:36-38 (2) Kerst
Ds. W.C. Lamain Lukas 7:11-12
Ds. W.C. Lamain Lukas 15:10
Ds. W.C. Lamain Lukas 23:7
Ds. W.C. Lamain Lukas 23:42-43
Ds. W.C. Lamain Lukas 24:27
Ds. W.C. Lamain Markus 16:7-8
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 2:1-2 Kerst
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 5:6
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 24:28
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:14-16
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:3-5
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:38-39
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:47-51
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 26:58
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 27:24-26
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 28:5-7 Pasen
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 28:8-9 Pasen
Ds. W.C. Lamain Mattheüs 28:9-10 Pasen
Ds. W.C. Lamain Micha 5:1 (2) Advent
Ds. W.C. Lamain Numeri 27:4-5
Ds. W.C. Lamain Psalm 17:4-5
Ds. W.C. Lamain Psalm 27:5
Ds. W.C. Lamain Psalm 36:10a
Ds. W.C. Lamain Psalm 42:2
Ds. W.C. Lamain Psalm 48:15
Ds. W.C. Lamain Psalm 51:14a (1)
Ds. W.C. Lamain Psalm 51:14a (2)
Ds. W.C. Lamain Psalm 119:49 (1)
Ds. W.C. Lamain Psalm 119:49 (2)
Ds. W.C. Lamain Psalm 119:49 (3)
Ds. W.C. Lamain Psalm 140:13
Ds. W.C. Lamain Romeinen 8:23
Ds. W.C. Lamain Zondag 1 vraag 2
Ds. W.C. Lamain Zondag 12 vraag 32 (2) Alleen predicatie
Ds. W.C. Lamain Zondag 15
Ds. W.C. Lamain Zondag 17 (1)
Ds. W.C. Lamain Zondag 17 (2)
Ds. W.C. Lamain Zondag 21 vraag 56
Ds. W.C. Lamain Zondag 22
Ds. W.C. Lamain Zondag 28 vraag 76
Ds. W.C. Lamain Zondag 52 vraag 127