Digitaliseren

WAT WIJ VOOR U KUNNEN DIGITALISEREN:

 • preken (ook voor predikanten of kerken);
 • bijbellezingen (prekenseries t.b.v. uitzending kerktelefoon);
 • meditaties;
 • bijeenkomsten (Kerstfeest, jubileum, herdenking, symposium, lidmatencatechisaties etc.);
 • toespraken;
 • interviews;
 • educatieve geluidsopnames (cursus, luistertoets t.b.v. scholen, etc.);
 • doopdiensten;
 • belijdenisdiensten;
 • trouwdiensten / huwelijksdiensten;
 • rouwdiensten;
 • gesproken brieven (geluidspost);
 • gezinsmomenten;
 • christelijke muziek (Psalmen, gezangen);
 • enzovoorts.

Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij ons op!

UW OORSPRONKELIJKE OPNAME STAAT OP:

 • bandrecorder geluidsband (banden, tape);
 • MC (MuziekCassette, bandje);
 • CD (Compact Disc);
 • MD (MiniDisc).

ER KAN NAAR UW KEUZE GEDIGITALISEERD WORDEN NAAR:

 • mp3-bestand;
 • audio (dubbel)CD;
 • mp3 CD;
 • mp3 DVD;
 • USB-stick;
 • harddisk.

U kunt de banden, cassettes en CD’s na overleg afgeven of naar ons opsturen.  Indien u dit wenst zullen we uw banden, cassettes en CD’s na het digitaliseren naar u terugsturen. Neem contact met ons op via Contact.

 

WAT WIJ ALTIJD DOEN BIJ HET DIGITALISEREN NAAR MP3:

 • Uw cassette, band en CD aan beide kanten over de volledige lengte afspelen (tenzij anders overeengekomen).
 • Lege passages verwijderen (bijvoorbeeld tussen kant A en B).
 • Opnamevolume versterken (indien nodig).
 • Ruis of bromgeluiden verminderen.
 • Toevoegen van een ID3-tag.

Geluidsbanden kunnen de bandrecorder bevuilen tijdens het afspelen; dit beïnvloedt de geluidskwaliteit negatief. Indien noodzakelijk reinigen we de geluidsbanden over de volledige lengte om de vervuiling te beperken. Ook kan geluidsband wat veranderd is in een soort “plakband” speciaal behandeld worden om deze weer tijdelijk te kunnen afspelen.

 • Elke preek bestaat in principe uit 1 mp3-bestand.
 • Uiteraard is maatwerk (bijvoorbeeld het maken van tracks) mogelijk op basis van prijsopgave.
 • De voor u in opdracht gedigitaliseerde opnames kunnen ook tegen kostprijs op een opslagmedium gezet worden zoals een USB stick, CD of DVD.
 • Preken of meditaties worden (na vooruitbetaling) toegezonden via WeTransfer.
 • Wij digitaliseren geen video’s, foto’s, dia’s, filmmateriaal. Dat geldt ook voor andere (geluids-)media die niet bij onze doelstelling behoort.

WIJ KUNNEN VOOR U DE VOLGENDE BANDRECORDER BANDEN (TAPE) DIGITALISEREN:

Spoeldiameter 8 tot en met 26 cm, ook met NAB aansluiting.

Snelheden 2,4 / 4,75 / 9,5 / 19 / 38 cm per sec.

Mono en stereo, 2 sporen en 4 sporen (1-4 en 3-2 of 2-3)

Alle gangbare banddiktes: SP (Standard Play), LP (Long Play), DP (Double Play) en TP (Tripple Play).

Oude geluidsbanden / tapes (voor bandrecorder) en cassettes kunnen lange tijd goed blijven maar gaan soms ineens in geluidskwaliteit achteruit. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de magnetische laag losgelaten is van de drager. Dit zorgt voor vervuiling van de koppen in de bandrecorder en hierdoor wordt de geluidskwaliteit aanzienlijk slechter. Om deze geluidsbanden toch te kunnen digitaliseren hebben we hiervoor een aantal oplossingen. In de meeste gevallen is dat afdoende.

Cassettes kunnen soms erg moeilijk of helemaal niet meer draaien (vastlopen). Mogelijk hebt u geen (werkende) bandrecorder of cassettespeler.

Wacht daarom niet langer, laat uw oude geluidsopnames door ons digitaliseren.

Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij ons op!