Hegeman, ds. C. (1914-1981)

Ds. C. Hegeman Habakuk 3:2b Heilige Doop
Ds. C. Hegeman Handelingen 8:35 Intrede 1970 te Tholen
Ds. C. Hegeman Hebreeën 9:13-14
Ds. C. Hegeman Jeremia 8:20 Dankdag
Ds. C. Hegeman Jesaja 38:17 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Johannes 20:16 Pasen
Ds. C. Hegeman Jozua 2:21b
Ds. C. Hegeman Jozua 24:13 Dankdag
Ds. C. Hegeman Klaagliederen 1:16a Voorbereiding Heilig Avondmaal (alleen predicatie)
Ds. C. Hegeman Lukas 1:13
Ds. C. Hegeman Lukas 2:11 Kerst
Ds. C. Hegeman Lukas 18:14b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Lukas 22:54-62
Ds. C. Hegeman Lukas 24:31a Pasen
Ds. C. Hegeman Lukas 24:50b Hemelvaartsdag + Heilige Doop
Ds. C. Hegeman Maleachi 3:6 Oudejaarsdienst
Ds. C. Hegeman Mattheüs 8:25b Dankdag
Ds. C. Hegeman Mattheüs 13:33
Ds. C. Hegeman Openbaring 6:1L Dankdag
Ds. C. Hegeman Psalm 31:16a Nieuwjaarsdienst
Ds. C. Hegeman Psalm 74:19-20a
Ds. C. Hegeman Psalm 77:20b
Ds. C. Hegeman Psalm 91:1
Ds. C. Hegeman Psalm 119:71 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. C. Hegeman Zondag 46
Ds. C. Hegeman Zondag 51