Wit, ds. D. de

Ds. D. de Wit Galaten 4:4-5
Ds. D. de Wit Mattheüs 28:19-20
Ds. D. de Wit Openbaring 10:1-2