Mouw sr., ds. G. (1918-1983)

Ds. G. Mouw Sr. 1 Koningen 8:57 Intrede Tholen 1976
Ds. G. Mouw Sr. 1 Koningen 18:45a Biddag
Ds. G. Mouw Sr. 1 Korinthe 11:26 Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. 1 Petrus 2:7a Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. 2 Korinthe 4:11
Ds. G. Mouw Sr. 2 Petrus 1:19 Herdenking Reformatie
Ds. G. Mouw Sr. 2 Samuël 9:13 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. 2 Timotheüs 1:15 Heilige Doop
Ds. G. Mouw Sr. 2 Timotheüs 2:19
Ds. G. Mouw Sr. Amos 4:12L Bidstond
Ds. G. Mouw Sr. Exodus 24:7-8 en 11b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Handelingen 3:7 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Hebreeën 11:5 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Jeremia 6:16 Biddag
Ds. G. Mouw Sr. Jesaja 55:6-9 (1) Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Jesaja 55:6-9 (2) Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Job 22:21 Pinksteren
Ds. G. Mouw Sr. Johannes 1:5 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Jozua 3:3L Heilig Avondmaal
Ds. G. Mouw Sr. Judas:5
Ds. G. Mouw Sr. Openbaring 12:5L-6
Ds. G. Mouw Sr. Openbaring 21:6a Oudejaarsdienst
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 4:7 Nieuwjaarsdienst
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 42:10 Ziekenhalfuurtje (meditatie)
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 77:14b
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 92:4 Ingebruikname orgel te Dinteloord
Ds. G. Mouw Sr. Psalm 119:93 Alleen predicatie + Heilige Doop
Ds. G. Mouw Sr. Zondag 16 vraag 40-41
Ds. G. Mouw Sr. Zondag 39