Nederlandse Hervormde Kerk

Kand. M. Aangeenbrug Markus 16:1-8 Pasen
Dhr. G. Beekman Openbaring 7:9-10
Ds. J. Belder Exodus 12:13m
Ds. J. Belder Jona 2:9b
Ds. J. Belder Mattheüs 26:30m
Ds. J. Belder Mattheüs 28:20 Rouwdienst ds. P. van Bergen Bravenboer
Ds. J. Belder Psalm 77:20-21
Ds. C. van den Berg Johannes 21:18-19
Ds. C. van den Berg Richteren 16:30b Bevestiging ds. W.J. op ’t Hof te Nederhemert
Ds. C. van den Berg Ruth 1:17a, 19b en 21a
Ds. C. van den Berg Zondag 39
Ds. J. Blom Lukas 2:21 Nieuwjaar 1975
Ds. J. Blom Markus 1:17
Ds. J. Blom Markus 8:34
Ds. C. den Boer Filippenzen 4:11b
Ds. D.J. Budding 2 Koningen 5:14
Ds. D.J. Budding Psalm 119:19
Ds. J. Catsburg Efeze 4:30
Ds. J. Catsburg Genesis 12:1-5
Ds. J. Catsburg Genesis 12:10-20
Ds. J. Catsburg Genesis 13:1-9
Ds. J. Catsburg Jeremia 31:9
Ds. J. Catsburg Jesaja 55:1
Ds. J. Catsburg Johannes 9:3b
Ds. J. Catsburg Lukas 2:39-40
Ds. J. Catsburg Prediker 12:1-2
Ds. J. Catsburg Psalm 130:3
Ds. J. Catsburg Romeinen 8:15
Ds. Jac. van Dijk Jakobus 5:11
Ds. J.T. Doornenbal 1 Kronieken 11:15-19
Ds. J.T. Doornenbal 1 Samuël 20 Bijbellezing
Ds. J.T. Doornenbal 2 Samuël 24:10-25 Bijbellezing
Ds. J.T. Doornenbal Jozua 13
Ds. J.T. Doornenbal Lukas 7:47
Ds. J.T. Doornenbal Mattheüs 12:39-40
Ds. J.T. Doornenbal Mattheüs 22:11-14 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J.T. Doornenbal Mattheüs 26:69-75
Ds. J.T. Doornenbal Openbaring 22:1 Pinksteren
Ds. P.J. Dorsman 2 Koningen 4:26 Nieuwjaarsdienst 1980
Ds. P.J. Dorsman Handelingen 1:9 Hemelvaartsdag
Ds. P.J. Dorsman Job 19:25 Pasen
Ds. P.J. Dorsman Lukas 2:7 Kerst
Ds. P.J. Dorsman Lukas 2:8-12 Kerst
Ds. P.J. Dorsman Mattheüs 27:51 Goede Vrijdag
Ds. P.J. Dorsman Psalm 77:12 Herdenking Bevrijding
Ds. P.J. Dorsman Psalm 90:11L Oudejaarsdienst 1979
Ds. P.J. Dorsman Romeinen 8:9b Pinksteren
Ds. P.J. Dorsman Zondag 3
Ds. W. van Gorsel Johannes 14:1-3
Dhr. N.H. Groen Johannes 19:30m Goede Vrijdag
Dhr. N.H. Groen Lukas 16:22-23
Dhr. N.H. Groen Romeinen 8:14 Pinksteren
Ds. J. van der Haar Mattheüs 28:20 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. W. van Hennekeler Jeremia 17:16 Afscheid 1986 te Loon op Zand
Ds. W. van Hennekeler Openbaring 6:15-17 Biddag
Ds. J. Hoek Johannes 12:20-24
Ds. J. Hoek Openbaring 8:1-5
Ds. W.Chr. Hovius Daniël 1:1-8 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. L.M. Jongejan Openbaring 20:11-12
Ds. Iz. Kok Johannes 19:14
Ds. Iz. Kok Lukas 23:28
Ds. P. van der Kraan Hebreeën 2:14-15 Heilig Avondmaal
Ds. A. de Lange Lukas 1: 63a
Ds. J. Lohuis Openbaring 20:12
Ds. J.G. van Loon 2 Samuël 15:25 Biddag
Ds. J.G. van Loon Zondag 18
Ds. A.W. van der Plas Ezechiël 47:9c Meditatie (ca. 20 minuten)
Dhr. C.A. Polderman 1 Koningen 17:15
Ds. J.J. Poort Markus 10:13-16
Ds. J.J. Poort Openbaring 3:20
Ds. H. van der Post 1 Johannes 5:1-14
Ds. H. van der Post Openbaring 8:1-5 Tijdrede
Ds. H. van der Post Openbaring 14:14-20
Ds. H. van der Post Zondag 17
Ds. H. Roelofsen Handelingen 13:38-39 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. L. Schaafsma Johannes 6:51
Ds. L. Schaafsma Zefanja 3:12
Ds. Iz. Schipper 1 Petrus 1:6-7 In Memoriam ds. J. van Sliedregt
Ds. A. Simons Lukas 1:18 Advent
kandidaat A. Simons Psalm 42:3
Ds. C. van Sliedregt Hebreeën 2:10-11
Ds. C. van Sliedregt Psalm 25:14
Ds. J. van Sliedregt 1 Koningen 18:3b en 12b
Ds. J. van Sliedregt 1 Petrus 1:3-5 Pasen
Ds. J. van Sliedregt 1 Petrus 3:18a Goede Vrijdag
Ds. J. van Sliedregt 1 Samuël 3:10b
Ds. J. van Sliedregt 1 Samuël 4:3 en 21
Ds. J. van Sliedregt 1 Thessalonicenzen 4:17b Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. van Sliedregt 2 Koningen 5:11-13 Naäman (1 van 4)
Ds. J. van Sliedregt 2 Koningen 5:14-15a Naäman (2 van 4)
Ds. J. van Sliedregt 2 Koningen 5:15b-17 Naäman (3 van 4)
Ds. J. van Sliedregt 2 Koningen 5:18-19a Naäman (4 van 4)
Ds. J. van Sliedregt Genesis 32:24
Ds. J. van Sliedregt Genesis 49:18 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. J. van Sliedregt Jeremia 2:1-13 en Lukas 15:25-32
Ds. J. van Sliedregt Johannes 9:17,25,28 en 33
Ds. J. van Sliedregt Johannes 9:34-38 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. van Sliedregt Johannes 14:6
Ds. J. van Sliedregt Johannes 21:15-17
Ds. J. van Sliedregt Lukas 1:66
Ds. J. van Sliedregt Lukas 24:25-27
Ds. J. van Sliedregt Lukas 24:27-29
Ds. J. van Sliedregt Psalm 23:6 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. van Sliedregt Psalm 108:3-4 Opening Zendingsdag GZB 1973
Ds. J. van Sliedregt Psalm 138:2a Herdenking Juliana 25 jaar koningin (1973)
Ds. J. van Sliedregt Zondag 17
Ds. J. van Sliedregt Zondag 18
Ds. J. van Sliedregt Zondag 19
Ds. J. van Sliedregt Zondag 20
Ds. J. van Sliedregt Zondag 35
Ds. A.H. Sonnenberg 1 Timotheüs 6:12
Ds. C. Stelwagen Markus 9:18-20
Ds. H. Veldhuizen Markus 14:22-26 Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. R. Veldman en Ds. J.G. van Loon Efeze 2:8-9 / Psalm 119:130 400 jaar Hervormd Ouddorp
Ds. R. Veldman Genesis 21:3-6 Advent
Ds. R. Veldman Handelingen 2:1 en 4a Pinksteren
Ds. R. Veldman Hebreeën 11:17-19
Ds. R. Veldman Markus 9:19
Ds. R. Veldman Romeinen 10:9
Ds. R. Veldman Spreuken 22:6
Ds. H. Visser Openbaring 21:1 Sluiting Zendingsdag GZB 1973
Ds. H. Visser Romeinen 12:12
Ds. P.J. Visser Handelingen 1:9 Hemelvaartsdag
Ds. H. Vreekamp 2 Korinthe 5:21 Rouwdienst en begrafenis ds. J. van Sliedregt
Ds. A. Vroegindeweij Filippenzen 3:12-14
Ds. A. Vroegindeweij Markus 2:1-13 Meditatie (ca. 20 minuten)