Extra preken

Ds. J. Beens Sr. 1 Korinthe 15:26
Ds. J. Beens Sr. Genesis 42:25m
Ds. J. Beens Sr. Jozua 3:11
Ds. J. Beens Sr. Lukas 2:8-12 2e Kerstdag
Ds. J. Beens Sr. Lukas 17:32
Ds. J. Beens Sr. Lukas 9:22a
Ds. J. Beens Sr. Mattheüs 13:47-50 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. Beens Sr. Psalm 56:9
J. Beens Sr. Handelingen 3:6
M. Burggraaf Openbaring 10:6b
Ds. F. Mallan 1 Johannes 2:18a Oudejaarsdienst
Ds. F. Mallan 1 Korinthe 15:8
Ds. F. Mallan 1 Korinthe 15:10b 40 jaar predikant
Ds. F. Mallan 2 Korinthe 3:6 Pinksteren + Heilige Doop
Ds. F. Mallan Efeze 3:17-19
Ds. F. Mallan Exodus 30:10 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Habakuk 3:17-19 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Handelingen 26:22a 25 jaar predikant
Ds. F. Mallan Hooglied 3:7-8 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Jakobus 5:9b Oudejaarsdienst
Ds. F. Mallan Jeremia 18:6 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Jeremia 29:11
Ds. F. Mallan Jesaja 26:16 Biddag
Ds. F. Mallan Jesaja 26:17-19 Biddag
Ds. F. Mallan Jesaja 46:3-4 Oudejaarsdienst
Ds. F. Mallan Johannes 20:16 Pasen + Heilige Doop + Openbare Belijdenis
Ds. F. Mallan Johannes 21:17 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Jozua 6:25
Ds. F. Mallan Lukas 2:21 Kerst en nabetrachting H.A.
Ds. F. Mallan Mattheüs 1:25 Kerst en H.A.
Ds. F. Mallan Mattheüs 13:45-46
Ds. F. Mallan Mattheüs 28:20 Afscheid
Ds. F. Mallan Nahum 1:7a Dankdag
Ds. F. Mallan Openbaring 22:14 Heilig Avondmaal
Ds. F. Mallan Psalm 2:12 Dankdag
Ds. F. Mallan Psalm 102:17-18
Ds. F. Mallan Psalm 115:1 45 jaar predikant + Heilige Doop
Ds. F. Mallan Zacharia 3:8-9
Ds. F. Mallan Zondag 40
Ds. F. Mallan Zondag 52 Alleen predicatie
L. Moerkerken Johannes 20:28 Bestand is beschadigd na 66 minuten
Ds. J. de Pater 1 Johannes 4:10 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater 1 Petrus 1:3 2e Paasdag
Ds. J. de Pater 1 Petrus 5:7 Heilig Avondmaal
Ds. J. de Pater 1 Timotheüs 1:15 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater 1 Timotheüs 6:6 Biddag
Ds. J. de Pater 1 Timotheüs 6:11-12 Biddag
Ds. J. de Pater 2 Koningen 22:19a+c
Ds. J. de Pater 2 Korinthe 7:10
Ds. J. de Pater Filippenzen 2:9 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. J. de Pater Filippenzen 3:10
Ds. J. de Pater Galaten 2:20 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. J. de Pater Handelingen 8:26-28
Ds. J. de Pater Jesaja 12:1 Dankdag
Ds. J. de Pater Jesaja 12:2 Dankdag + Heilige Doop
Ds. J. de Pater Jesaja 42:1
Ds. J. de Pater Jesaja 53:5
Ds. J. de Pater Job 33:23-24
Ds. J. de Pater Johannes 1:11-13 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater Johannes 3:16 2e Kerstdag + Heilige Doop
Ds. J. de Pater Johannes 15:5
Ds. J. de Pater Kolossenzen 3:1-2
Ds. J. de Pater Kolossenzen 3:3 2e Paasdag
Ds. J. de Pater Lukas 2:25-28 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater Lukas 23:31 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. de Pater Mattheüs 7:13-14
Ds. J. de Pater Markus 16:7 Heilige Doop
Ds. J. de Pater Micha 7:7 Biddagmorgen
Ds. J. de Pater Micha 7:9 Biddagavond
Ds. J. de Pater Openbaring 5:7
Ds. J. de Pater Psalm 2:12a 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater Psalm 37:11
Ds. J. de Pater Psalm 37:18-19
Ds. J. de Pater Psalm 50:14 Dankdag
Ds. J. de Pater Psalm 50:15 Dankdag
Ds. J. de Pater Psalm 65:10 Dankdag
Ds. J. de Pater Psalm 65:12-14 Dankdag
Ds. J. de Pater Zacharia 12:10
Ds. B. Reinders Sr. Handelingen 16:25-31
Ds. B. Reinders Sr. Handelingen 3:3-6
Ds. B. Reinders Sr. Handelingen 3:6
Ds. B. Reinders Sr. Johannes 3:16
Ds. B. Reinders Sr. Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. B. Reinders Sr. Maleachi 4:2
B. Reinders Sr Handelingen 16:25-31
B. Reinders Sr. Lukas 7:44
Ds. N.W. Schreuder Exodus 1:21 Biddag
Ds. N.W. Schreuder Exodus 3:2
Ds. N.W. Schreuder Exodus 12:8 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Exodus 33:14-15 Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Ezechiël 21:27 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 1:10-14
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 16:30-32 Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Hooglied 1:4b Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jeremia 31:9a Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 6:1-7 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 41:14 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 45:22 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:29b 1 van 2 Heilige Doop
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:29b 2 van 2
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:46-47
Ds. N.W. Schreuder Johannes 3:30 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Johannes 6:35 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jona 3:4L Tijdrede SGP
Ds. N.W. Schreuder Lukas 2:13 Kerst
Ds. N.W. Schreuder Lukas 5:27-28
Ds. N.W. Schreuder Lukas 7:11-17
Ds. N.W. Schreuder Lukas 19:10 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Mattheüs 16:1-4 Tijdrede SGP
Ds. N.W. Schreuder Numeri 10:29-32
Ds. N.W. Schreuder Numeri 11:26-29
Ds. N.W. Schreuder Psalm 25:4-5a
Ds. N.W. Schreuder Psalm 43:3
Ds. N.W. Schreuder Psalm 46:5 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Psalm 73:23L-24
Ds. N.W. Schreuder Psalm 128:1-2 Biddag
Ds. N.W. Schreuder Romeinen 8:11 2e Paasdag
Ds. N.W. Schreuder Romeinen 8:23 1 van 2
Ds. N.W. Schreuder Romeinen 8:23a 2 van 2
Ds. N.W. Schreuder Zacharia 9:11 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Zondag 18
Ds. N.W. Schreuder Zondag 25
Ds. W. Suijker Jesaja 38:17
Ds. W. Suijker Johannes 21:15-17
Ds. W. Suijker Lukas 23:39-43
T.R. Treur Jeremia 50:4-5
T.R. Treur Johannes 10:27
T.R. Treur Jona 1:6
T.R. Treur Klaagliederen 3:22-23 Oogstzondag