Extra preken

Naast het aanbod, wat u bij Preken bestellen kunt vinden, hebben we nog extra preken in voorraad. Een aantal van de extra preken staan nog op band / cassette en kunnen (op uw verzoek) aan u digitaal geleverd worden. Het digitaliseren van deze preken zorgt wel voor een langere levertijd en is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Via de Contact pagina kunt u deze (al dan niet gedigitaliseerde) preken aanvragen.

Onder de naam van de voorganger staan de teksten van de extra preken en rouwdiensten die (nog) niet in de andere overzichten van deze website zijn weergegeven. 

Het sterretje * betekent dat de preek inmiddels digitaal beschikbaar is.

Voorgangers:
G.J. van Aalst:
 • 1 Johannes 4:10 *
 • Psalm 74:19-20 *
E.C. Adams:
 • Mattheüs 4:13-16 *
A.P. Baaijens:
 • Genesis 28:10-28 *
 • Johannes 3:7-8 *
 • Lukas 7:11-17 *
R. Bakker:
 • 2 Timotheüs 4:7-8 (rouwdienst) *

J. van de Beek:
 • Ruth 2:8-10

J. Beens Sr.:
 • 1 Korinthe 15:26 *
 • Genesis 42:25m *
 • Handelingen 3:6 *
 • Jozua 3:11 *
 • Lukas 2:8-12 Kerst *
 • Lukas 9:22a *
 • Lukas 17:32 *
 • Mattheüs 13:47-50 Nabetrachting H.A. *
 • Psalm 56:9 *

J. Belder:
 • Handelingen 8:27

J. van Belzen:
 • Hooglied 2:3 Voorbereiding H.A. *

C. van den Berg:
 • Johannes 17:24
 • Psalm 51:19
M. Blok Sr.:
 • Lukas 2:8-12
 • Zondag 52 vraag 127

P. Blok:
 • Efeze 2:4-5
 • Hebreeën 11:10
 • Jeremia 50:4-5
 • Jesaja 33:6
 • Jesaja 53:9 (Goede Vrijdag)
 • Jesaja 65:1 (rouwdienst) *
 • Jona 1:13-14
 • Lukas 2:49b
 • Maleachi 3:16 (Oudejaarsdienst)
 • Psalm 9:18-19 (rouwdienst)
 • Psalm 25:18 (rouwdienst) *
 • Zondag 1 t/m 34 + 34b t/m 49 en 51+52 (totaal 52 preken)

K. Boeder:
 • 2 Korinthe 7:10 (rouwdienst) *

A.M. den Boer:
 • 2 Kronieken 33:10 *

J. de Boer:
 • Psalm 21:6a

B.J. van Boven:
 • Genesis 28:10-17 *
 • Johannes 16:8-11 *
 • Markus 5:34 *

G. Bredeweg:
 • Genesis 13:10a en 14 *

G. van de Breevaart:
 • 1 Koningen 19:18
 • 1 Korinthe 6:20
 • 1 Korinthe 11:28
 • 1 Korinthe 16:13
 • 1 Johannes 4:16
 • 1 Johannes 4:19
 • 1 Petrus 2:2-3
 • 1 Petrus 5:10-11
 • 1 Samuël 1:16
 • 1 Samuël 7:12 (1)
 • 1 Samuël 7:12 (2)
 • 1 Timotheüs 3:16
 • 2 Korinthe 8:9
 • 2 Korinthe 9:15
 • Efeze 1:17-19
 • Efeze 2:22
 • Efeze 3:16-19
 • Exodus 3:14
 • Ezechiël 36:31-32
 • Filemon:18-20
 • Galaten 5:1
 • Galaten 6:14
 • Genesis 32:29b
 • Genesis 49:22-26
 • Handelingen 2:1-4
 • Handelingen 2:5-13
 • Handelingen 9:20
 • Hebreeën 7:22
 • Hebreeën 9:13-14
 • Hebreeën 10:9a
 • Jeremia 45:2-5
 • Jesaja 59:20
 • Jesaja 60:1
 • Job 19:25a
 • Johannes 1:29
 • Johannes 1:36b
 • Johannes 1:41-43
 • Johannes 2:36b
 • Johannes 10:14-15
 • Johannes 10:27-29
 • Johannes 14:18
 • Johannes 19:23-24
 • Johannes 20:11-18 (1)
 • Johannes 20:11-18 (2)
 • Johannes 20:30-31
 • Judas:20-21
 • Kolossenzen 1:18-20
 • Kolossenzen 3:11b
 • Lukas 1:31b
 • Lukas 2:1-7 (1)
 • Lukas 2:1-7 (2)
 • Lukas 2:8-12
 • Lukas 2:18-19
 • Lukas 18:42-43
 • Lukas 23:33
 • Mattheüs 2:11
 • Mattheüs 9: 1-8
 • Mattheüs 16:13-19
 • Mattheüs 28:18-20
 • Openbaring 3:10
 • Openbaring 3:18
 • Openbaring 3:20
 • Psalm 9:11
 • Psalm 32:8
 • Psalm 27:4
 • Psalm 47:5-7
 • Psalm 49:8-9a (rouwdienst) *
 • Psalm 90:16-17 (1) Biddag
 • Psalm 90:16-17 (2) Biddag
 • Psalm 90:16-17 (3) Biddag
 • Romeinen 1:16
 • Romeinen 8:33b
 • Romeinen 15:13
 • Ruth 3:1-2
 • Zacharia 9:11-12
 • Zacharia 13:1
 • Zondag 5
 • Zondag 6
 • Zondag 7
 • Zondag 8
 • Zondag 12
 • Zondag 13
 • Zondag 14
 • Zondag 15
 • Zondag 17
 • Zondag 18
 • Zondag 21
 • Zondag 23
 • Zondag 27
 • Zondag 28
 • Zondag 29
 • Zondag 31
 • Zondag 34
 • Zondag 35
 • Zondag 39
 • Zondag 40

G. Clements:
 • Hooglied 4:16 *
 • Johannes 10:9 *
 • Lukas 22:61-62 *
 • Openbaring 13:17 *
 • Zacharia 3:1-3 *

Chr. van Dam:
 • 2 Korinthe 5:10
 • Efeze 1:3-4 (Dankdag)
 • Exodus 12:23
 • Jesaja 25:7 
 • Jesaja 44:3-4
 • Job 5:17

C.A. van Dieren:
 • Daniël 3:16-18 (Dankdag)
 • Genesis 22:8
 • Handelingen 8:27b-28 en 35 *
 • Jona 1:9 Biddag
 • Lukas 4:5-8 Biddag
 • Openbaring 3:20
 • Psalm 25:8 *
T.M. van Dijk:
 • Romeinen 5:10

J.T. Doornenbal:
 • Openbaring 22:1

T. Dorresteijn:
 • Openbaring 14:14-20

P.J. Dorsman:
 • Jakobus  5:9

J.J. van Eckeveld:
 • Genesis 49:18 (rouwdienst) *
 • Johannes 14:2 (rouwdienst) *
 • Psalm 23:1 *

G. Gerritsen:
 • 1 Johannes 2:16-17
 • Johannes 1:11-12
 • Psalm 56:2-3
 • Psalm 72:1-2 (rouwdienst) *
 • Ruth 2:22-23
 • Zondag 1
A.J. Gunst:
 • Psalm 119:19 (rouwdienst) *
 • Ruth 1:14c (rouwdienst) *

W. Hage:
 • Deuteronomium 32:10 (rouwdienst) *

D. Heemskerk:
 • Johannes  6:37
 • Mattheüs 12:42

M. Heerschap:
 • Efeze 2:4-5
 • Genesis 22:2
 • Markus 10:51-52

C. Hegeman:
 • Psalm 84:4-5

B. van der Heiden:
 • Genesis 43:9a *

G. Heijkamp:
 • Markus 10:46-52 *
 • Mattheüs 24:37-39 *

P.G. Heijkamp:
 • Johannes 5:25 *
 • Lukas 18:1-8 *

J.D. Heikamp:
 • Genesis 8:7a+8a
 • Zondag 25

W.J. op ’t Hof:
 • Psalm 46:11a Tijdrede Golfoorlog

H. Hofman (Schiedam):
 • Romeinen 9:10-11

C. Hogchem:
 • Mattheüs 8:23-27 *

A. Hoogerland:
 • Handelingen 2:3-4 Pinksteren
 • Lukas 18:31-34
 • Maleachi 3:16b
 • Mattheüs 5:6
 • Psalm 72:12 Dankzegging H.A.

G. Hoogerland:
 • Efeze 2:4-5 *
 • Genesis 5:27 *
 • Johannes 3:29 *

A.T. Huijser:
 • Openbaring 4:1-3 *
 • Zacharia 13:7 *

S.W. Janse:
 • Lukas 7:11-17 *
 • Mattheüs 15:21-28 *

S. de Jong:
 • Jeremia 8:21
 • Jesaja 57:1-2
 • Psalm 19:13b

Tj. de Jong:
 • 2 Thessalonicensen 2:10b
 • Galaten 5:17

W. Kamp:
 • Openbaring 1:3

J. Karels:
 • Psalm 130 (rouwdienst) *

W.J. Karels:
 • 1 Kronieken 4:9-10 *
 • Exodus 12:23 *
 • Lukas 23:39-43

M. Karens:
 • Johannes 20:24-29 *

M. van de Ketterij:
 • Openbaring 2:17
 • Hosea 2:14
 • Zondag 33
 • Johannes 17:24

T. Klok:
 • Catechisatie (1) *
 • Catechisatie (2) *
 • Psalm 6:10 Biddag
  Psalm 34:19 
  Psalm 103:1-5 Dankdag
  Hooglied 5:16 
  Hooglied 8:6b 
  Jesaja 1:1-9 Biddag
  Jesaja 35:3-4 
  Jesaja 60:2 
  Jesaja 64:1 
  Jeremia 3:22a Oudjaar
  Micha 6:1-5 Dankdag
  Habakuk 3:2 Biddag
  Zefanja 2:1-3 Biddag
  Lukas 24:1-5 1e Paasdag
  Johannes 18:8-9 
  Johannes 18:37-38 
  Johannes 19:34-35 Goede Vrijdag
  Johannes 21:7 
  Handelingen 1: 3 
  Handelingen 9:18 
  Romeinen 7:24-25 Dankdag
  Romeinen 8:24a 
  Kolossensen 4:2-4 Intrede lerend ouderling
  Zondag 22 
  Psalm  84:6-7 
  Handelingen 10:47-48 
  Filippenzen 2:1-5 
  Genesis 39:23 
  Genesis 40:23 
  1 Johannes 1:9 
  Lukas 24:47-48 
  Hebreeën 12:11 
  Handelingen 10:9-23 
  Genesis 45:7 
  Handelingen 8:39 
  1 Samuël 22:1-2 
  Hebreeën 12:1-2 
  Richteren 16:22-31 
  2 Petrus 1: 5-10 Dankdag
 • Zondag 12 vraag 32
 • Zondag 41
 • Hooglied 8:2

J. de Kok:
 • 1 Koningen 17:17-24 *

A. Kort:
 • Zondag 20 vraag 53 
  Zondag 21&22 vraag 56-57 
  Zondag 22 vraag 58 
  Zondag 25 vraag 65 
  Spreuken 14:28a Mbuma
  Mattheüs 10:24 Tijdrede SGP
  Mattheüs 26:31 
  Openbaringen 7:15 
  Mattheüs 25:31-32 

J. Koster:
 • Psalm 39:3a en 10a (rouwdienst) *
 • Deuteronomium 15:15 Dankzegging H.A.
  2 Koningen 4:30
  Hooglied 5:1-10 
  Hosea 10:12b
  Amos 3:8 Bidstond Golfoorlog
  Handelingen 2:42 
  Romeinen 8:23 (1) 
  Romeinen 8:23 (2) 
  Zondag 1 
  Zondag 50a 
 • 1 Thessalonicenzen 5:18
 • Genesis 43:1-14
 • Johannes 19:26-27
 • Mattheüs 26:30

A. Kot:
 • Job 19:25a
 • Openbaring 1:17-18

C. van Krimpen:
 • Filippenzen 3:14 *
 • Jesaja 60:8 
  Openbaring 3:18 Dankdag
  Lukas 2:13-14 Kerst
  Romeinen 1:11-12 (1) Intrede te Urk
  Romeinen 1:11-12 (2) Intrede te Urk
  Filippenzen 1:1-26 

J. van Laar:
 • 2 Koningen 5:8-19 *
 • Mattheüs 7:24-27 *

B. Labee:
 • Jesaja 54:11-13 *

W.C. Lamain:
 • 1 Johannes 2:6 (1) 
  1 Johannes 2:6 (2) 
  1 Johannes 3:9 
  1 Johannes 4:9 (1) 
  1 Johannes 4:9 (2) 
  1 Johannes 5:20 
  1 Korinthe 2:12 
  1 Korinthe 15:6 
  1 Korinthe 15:19-20 
  1 Korinthe 15:26 
  1 Korinthe 15:31 (1) 
  1 Korinthe 15:31 (2) 
  1 Korinthe 15:31 (3) 
  1 Korinthe 15:31 (4) 
  1 Petrus 1:9 
  1 Petrus 5:7 
  1 Thessalonicenzen 4:8b 
  1 Timotheüs 1:15 (1) 
  1 Timotheüs 1:15 (2) 
  2 Korinthe 1:15 (1) 
  2 Korinthe 1:15 (2) 
  2 Korinthe 1:15b 
  2 Korinthe 3:17 (1) 
  2 Korinthe 3:17 (2) 
  2 Korinthe 3:18 (1) 
  2 Korinthe 3:18 (2) 
  2 Korinthe 4:11 (1) 
  2 Korinthe 4:11 (2) 
  2 Korinthe 4:11 (3) 
  2 Korinthe 7:10 
  2 Korinthe 13:5 Voorbereiding H.A.
  2 Samuël 16:12 Biddag
  2 Samuël 23:5a 
  2 Samuël 23:5b 
  2 Timotheüs 1:7 
  2 Timotheüs 1:10 
  2 Timotheüs 2:8 
  Amos 4:12 
  Daniël 12:12 
  Daniël 12:13 
  Deuteronomium 32:3 Oudjaar
  Efeze 1:13 
  Efeze 1:20 
  Efeze 2:18 (1) 
  Efeze 2:18 (2) 
  Efeze 2:19 (1) 
  Efeze 2:19 (2) 
  Efeze 3:17 (1) 
  Efeze 3:17 (2) 
  Efeze 3:17 (3) 
  Efeze 3:19a Toespraak Ds. J. Mijnders
  Efeze 5:20 Dankdag
  Efeze 5:23 (1) 
  Efeze 5:23 (2) 
  Efeze 5:31 
  Efeze 5:31-32 
 • Efeze 6
  Exodus 13:18 (1) 
  Exodus 13:18 (2) 
  Exodus 21:5-6 
  Ezechiël 7:2 Oudjaar
  Ezechiël 28:24a 
  Ezechiël 34:25 (1) 
  Ezechiël 34:25 (2) 
  Ezechiël 36:11b 
  Ezechiël 36:27 (1) 
  Ezechiël 36:27 (2) 
  Ezechiël 39:29 
  Ezechiël 48:31 
  Filippenzen 1:6 
  Filippenzen 3:10 (1) 
  Filippenzen 3:10 (2) 
  Galaten 4:19 (1) 
  Galaten 4:19 (2) 
  Galaten 4:19 (3) 
  Galaten 4:19 (4) 
  Genesis 5:29 
  Genesis 18:1 
  Genesis 32:24 Biddag
  Genesis 35:4-7 
  Genesis 45:4a 
 • Genesis 46:28-30
  Genesis 47:9-10 
  Genesis 49:10a Advent
  Genesis 49:11 
  Handelingen 1:10-11 
  Handelingen 1:13-14 
  Handelingen 2:1 Pinksteren
  Handelingen 2:2 (1) 
  Handelingen 2:2 (2) 
  Handelingen 2:2 (3) 
  Handelingen 2:3-4 
  Handelingen 2:4 
  Handelingen 2:5-6 
  Handelingen 2:12-13 
  Handelingen 2:14-15 
  Handelingen 2:16-17 
  Handelingen 2:17-18 
  Handelingen 2:19-21 
  Handelingen 2:33 
  Handelingen 2:41a 
  Handelingen 2:42 (1) 
  Handelingen 2:42 (2) 
  Handelingen 2:46 
  Handelingen 2:47 
  Handelingen 3:1-4 
  Handelingen 3:3-5 
  Handelingen 3:4-6 
  Handelingen 3:8 
  Handelingen 4:7 (1) 
  Handelingen 4:11 (1) 
  Handelingen 4:12 (1) 
  Handelingen 4:12 (2) 
  Handelingen 4:12 (3) 
  Handelingen 4:36 
  Handelingen 5:4 
  Handelingen 7:13a 
  Handelingen 14:17 Dankdag
  Handelingen 26:22 
  Handelingen 27:27 
  Hebreeën 1:2 
  Hebreeën 2:17-18 Rouwdienst
  Hebreeën 4:9 
  Hebreeën 11:10 
  Hooglied 1:14 
  Hooglied 2:3b 
  Hooglied 2:10-11 Dankzegging H.A.
  Hooglied 3:11 Dankzegging H.A.
  Hooglied 4:1 
  Hooglied 4:2 
  Hooglied 4:6 
  Hooglied 4:7 
  Hooglied 4:16 (1) 
  Hooglied 4:16 (2) 
  Hooglied  4:16 (3) 
  Hooglied 4:16 (4) 
  Hooglied 4:16 (5) 
  Hooglied 5:7 
  Hooglied 7:5c 
  Hooglied 7:6 
  Hooglied 7:8b 
  Hooglied 7:9 
  Hooglied 7:10 (1) 
  Hooglied 7:10 (2) 
  Hooglied 7:11 (1) 
  Hooglied 7:11 (2) 
  Hooglied 7:12 (1) 
  Hooglied 7:12 (2) 
  Hooglied 7:13 (1) 
  Hooglied 7:13 (2) 
  Hooglied 8:1 
  Hooglied 8:3 
  Hooglied 8:4 
  Hooglied 8:13 
  Hosea 3:4-5 
  Hosea 3:5 
  Hosea 6:3 (1) 
  Hosea 6:3 (2) 
  Jeremia 2:2 (2) 
  Jeremia 2:2 (3) 
  Jeremia 2:2 (4) 
 • Jeremia 4
  Jeremia 12:5 
  Jeremia 15:12 
  Jeremia 31:19 
  Jeremia 31:20 
  Jeremia 50:19 
  Jesaja 2:5 Advent
  Jesaja 7:14 
  Jesaja 11:1 (1) 
  Jesaja 11:1 (2) 
  Jesaja 14:32 
  Jesaja 25:1 
  Jesaja 25:2-3 
  Jesaja 25:8 (1) 
  Jesaja 25:8 (2) 
  Jesaja 28:9 
  Jesaja 29:19 
  Jesaja 29:24 
  Jesaja 32:2 
  Jesaja 35:5 
  Jesaja 35:10 
  Jesaja 40:1 Advent
  Jesaja 40:2 2e adventszondag
  Jesaja 40:20a 
  Jesaja 40:20b 
  Jesaja 40:20c
 • Jesaja 40:29
 • Jesaja 41:17 (1) 
  Jesaja 41:17 (2) 
  Jesaja 41:17 (3) 
  Jesaja 41:17 (4) 
  Jesaja 41:18-19 
  Jesaja 42:16 (1) 
  Jesaja 42:16 (2) 
  Jesaja 44:2 
  Jesaja 44:3 
  Jesaja 45:3 
  Jesaja 53:9 Goede Vrijdag
  Jesaja 53:10 
  Jesaja 54:9 
  Jesaja 54:11 
  Jesaja 54:13 (1) 
  Jesaja 54:13 (2) 
  Jesaja 55:3 
  Jesaja 56:5 
  Jesaja 56:7 
  Jesaja 59:20 (1) 
  Jesaja 59:20 (2) 
  Jesaja 60:1 
  Jesaja 61:8 (1) 
  Jesaja 61:8 (2) 
  Jesaja 63:14 (1) 
  Jesaja 63:14 (2) 
  Job 3:17-18 (1) 
  Job 3:17-18 (2) 
  Job 3:17-18 (3) 
  Job 5:15 (1) 
  Job 5:15 (2) 
  Job 5:26 (1) 
 • Job 8
  Job 16:21 
  Job 19:8 
  Job 19:25 (1) 
  Job 19:25 (3) 
  Job 24:8 
  Job 33:23 
  Job 33:25 (1) 
  Job 33:25 (2) 
  Job 33:25 (3) 
  Johannes 1:9 (1) 
  Johannes 1:9 (2) 
  Johannes 1:14 (1) 
  Johannes 1:14 (2) 
  Johannes 3:14 
 • Johannes 6:35
  Johannes 8:32 
  Johannes 8:36 (1) 
  Johannes 8:36 (2) 
  Johannes 8:51 (1) 
  Johannes 8:51 (2) 
  Johannes 10:9 
  Johannes 12:3-5 
  Johannes 12:20-21 
  Johannes 12:20-22 
  Johannes 12:20-23 
  Johannes 12:21 
  Johannes 12:21b 
  Johannes 12:23-24 (1) 
  Johannes 12:23-24 (2) 
  Johannes 12:23-24 (3) 
  Johannes 12:23-24 (4) 
  Johannes 12:24 (1) 
  Johannes 12:24 (2) 
  Johannes 12:24b 
  Johannes 12:26 
  Johannes 13:1 Lijden
  Johannes 13:7 Doopdienst
  Johannes 14:2-3 (1) 
  Johannes 14:2-3 (2) 
  Johannes 14:26 
  Johannes 17:15 (1) 
  Johannes 17:15 (2) 
  Johannes 18:4-8 
  Johannes 18:5-6 Lijdenspreek
  Johannes 18:6-8 
  Johannes 18:8 
  Johannes 18:28-32 Lijdenspreek
  Johannes 19:5 Lijdenspreek
 • Johannes 19:25
  Johannes 19:31 Goede Vrijdag
  Johannes 19:31-34 
  Johannes 20:17-18 
  Johannes 20:30 (1) 
  Johannes 20:30 (2) 
  Johannes 21:1 
  Johannes 21:3 
  Johannes 21:14 
  Johannes 21:15 
  Johannes 21:16-17 (1) 
  Johannes 21:16-17 (2) 
  Johannes 21:18 
  Johannes 21:20-22 
  Kolossenzen 1:19 
  Kolossenzen 3: 1-2 
  Kolossenzen 3: 4 
  Leviticus 16:14 
  Leviticus 19:26b 
  Leviticus 26:9 (1) 
  Leviticus 26:9 (2) 
  Lukas 2:7 Kerst
  Lukas 2:10-11 
  Lukas 2:11-12  (1) Kerst
  Lukas 2:11-12  (2) 
  Lukas 2:13 Kerst
  Lukas 2:13-14 
  Lukas 2:15-16 
 • Lukas 2:17
  Lukas 2:19 
  Lukas 2:21 (2) 
  Lukas 2:21 (3) 
  Lukas 2:21 (4) 
  Lukas 2:22-24 
  Lukas 2:23-24 
  Lukas 2:24 
  Lukas 2:28-29 Dankzegging H.A.
  Lukas 2:28-30 
  Lukas 2:29-31 
  Lukas 2:30-32 
  Lukas 2:32 
  Lukas 2:36-38 (1) 
  Lukas 2:36-38 (2) 
  Lukas 2:37-38 
  Lukas 2:38 
  Lukas 2:44-45 
  Lukas 2:49 
  Lukas 3:16 Voorbereiding H.A.
  Lukas 3:21-22 
  Lukas 7:11-14 
  Lukas 9:41 
  Lukas 11: 1 Biddag
  Lukas 12:21 Dankdag
  Lukas 16:22 
  Lukas 22:36 
  Lukas 22:44 (1) 
  Lukas 22:44 (2) Lijdenspreek
  Lukas 22:44 (3) Biddag
  Lukas 23: 7 
  Lukas 24:28-29 
  Lukas 24:30-31 
  Lukas 24:35 
  Lukas 24:36-38 Pasen
  Lukas 24:38-39 
  Lukas 24:39-40 
  Lukas 24:46-47 
  Lukas 24:47 (1) 
  Lukas 24:47 (2) 
  Lukas 24:47 (3)
 • Lukas 24:52-53 Weeszondag
  Maleachi 3:2-3 Advent
  Maleachi 3:3 
  Markus 14:12-16 
  Markus 15:1 
  Markus 16:6 
  Markus 16:6-7 Pasen
  Markus 16:7 Pasen
  Mattheüs 1:19-20 Kerst
  Mattheüs 2: 9-10 
  Mattheüs 2:19-20 
  Mattheüs 3:16-17 
  Mattheüs 5:4 
  Mattheüs 5:6 (1) 
  Mattheüs 5:6 (2) 
  Mattheüs 10:30 Biddag
  Mattheüs 24:28 
  Mattheüs 26:1-2 (1) 
  Mattheüs 26:1-5 
  Mattheüs 26:3-5 (1) 
  Mattheüs 26:3-5 (2) 
  Mattheüs 26:13 
  Mattheüs 26:29 Dankzegging H.A.
  Mattheüs 26:38 Lijdenspreek
  Mattheüs 26:63 
  Mattheüs 26:65 
 • Mattheüs 27:11-14 Lijden
  Mattheüs 27:21 
  Mattheüs 27:25-26 Lijdenspreek
  Mattheüs 27:39-42 
  Mattheüs 28:4-6 Pasen
 • Micha 2:13 (1) Advent
  Micha 2:13 (2) 
  Micha 4:8 Advent
  Micha 7:1 
  Nahum 1:7b 
  Nehemia 1:11 
  Numeri 11:29 
  Numeri 23:21 
  Numeri 24:17 
  Openbaring 3: 4 
  Openbaring 5: 4-5 
  Openbaring 14:1 
  Openbaring 21:7 
 • Openbaring 22:3-4 (1)
 • Openbaring 22:3-4 (2)
  Prediker 9:14-15 (1) 
  Prediker 9:14-15 (2) 
  Psalm 3:4 
  Psalm 9:17a 
  Psalm 17:3 
  Psalm 17:4b 
  Psalm 25:5 Voorbereiding H.A.
  Psalm 25:14 (1) 
  Psalm 25:14 (2) 
  Psalm 27:6a 
  Psalm 31:20 
  Psalm 33:1b Dankdag
  Psalm 34:9 
  Psalm 38:14-16 (1) 
  Psalm 38:14-16 (2) 
  Psalm 42:2 
 • Psalm 51:13b 
  Psalm 55:23 
  Psalm 62:9 Biddag
  Psalm 63:2 (1) 
  Psalm 63:2 (2) 
  Psalm 63:2 (3) 
  Psalm 63:7-8 
  Psalm 63:9 
  Psalm 68:10 
  Psalm 68:16-18 
  Psalm 72:6 
  Psalm 72:20 Oudjaar
  Psalm 73:26 
  Psalm 74:12 (1) 
  Psalm 74:12 (2) 
  Psalm 77:2 
  Psalm 77:14 (1) 
  Psalm 77:14 (2)
 • Psalm 89:3 
  Psalm 89:3a 
  Psalm 90:1 
  Psalm 90:12 Oudjaar
  Psalm 91:14 
  Psalm 91: 14a Toespraak Ds. J. Karens
  Psalm 91:16 
  Psalm 102:28 Oudjaar
  Psalm 104:30 
  Psalm 104:35 
  Psalm 110:7 
  Psalm 118:22-23 (1) 
  Psalm 118:22-23 (2) 
  Psalm 118:24 
  Psalm 119:19 (1) 
  Psalm 119:19 (2) 
  Psalm 119:33 
  Psalm 119:38a 
  Psalm 119:54 
  Psalm 119:114 
  Psalm 119:176 
  Psalm 130:3-4 Oudjaar
  Psalm 132:15 Voorbereiding H.A.
  Psalm 132:18 (1) 
  Psalm 132:18 (2) 
  Psalm 137:1 
  Psalm 137:3-6 
  Psalm 137:8-9 
  Psalm 147:2 
  Psalm 147:3 
  Richteren 16:30 
  Romeinen 1:16 
  Romeinen 1:17 
  Romeinen 2:28-29 
  Romeinen 2:29 (1) 
  Romeinen 2:29 (2) 
  Romeinen 5:5 (1) 
  Romeinen 5:5 (2) 
  Romeinen 6:5 (1) 
  Romeinen 6:5 (2) 
  Romeinen 8:1 (1) 
  Romeinen 8:1 (2) 
  Romeinen 8:14 (1) 
  Romeinen 8:14 (2) 
  Romeinen 8:14 (3) 
  Romeinen 8:14 (4)
 • Romeinen 8:34 Pasen
 • Romeinen 8:37
 • Romeinen 12:12a 
 • Romeinen 12:12b 
  Romeinen 12:12c 
  Spreuken 4:18 
  Spreuken 8:17a 
  Spreuken 14:26 
  Spreuken 17:2 
  Spreuken 18:1 (1) 
  Spreuken 18:1 (2) 
  Zacharia 10:1a 
  Zacharia 12:10 (1) 
  Zacharia 12:10 (2) 
  Zacharia 13:7 
  Zefanja 3:12 
  Zondag 2 vraag 5 
  Zondag 3 vraag 8 (1) 
  Zondag 3 vraag 8(2) 
  Zondag 4 vraag 11 (1) 
  Zondag 4 vraag 11 (2) 
  Zondag 5 vraag 14- 15 
  Zondag 9 vraag 26 (1) 
  Zondag 9 vraag 26 (2) 
  Zondag 11 vraag 30 
  Zondag 12 vraag 32 (1) 
  Zondag 12 vraag 32 (2) 
  Zondag 13 vraag 34 
  Zondag 15 vraag 38-39 
  Zondag 15 vraag 39 
 • Zondag 16 vraag 42 
  Zondag 16 vraag 43 
  Zondag 18 vraag 47- 48 (1) 
  Zondag 18 vraag 47- 48 (2) 
  Zondag 19 vraag 52 
  Zondag 20 vraag 53 
  Zondag 21 vraag 54 
  Zondag 21 vraag 56 
  Zondag 22 vraag 57 
  Zondag 22 vraag 58 
  Zondag 23 vraag 59 (1) 
  Zondag 23 vraag 59 (2) 
  Zondag 24 vraag 62- 64 
  Zondag 25 vraag 67- 68 
  Zondag 26 vraag 70 
 • Zondag 28 vraag 76
  Zondag 32 
  Zondag 33 vraag 89- 91 
  Zondag 34 vraag 94- 95 
  Zondag 36 vraag 99 
  Zondag 39 vraag 104 
  Zondag 40 (1) 
  Zondag 40 (2) Kerst
  Zondag 42 vraag 111 
  Zondag 43 vraag 112 
  Zondag 44 vraag 113 
  Zondag 45 vraag 116 
  Zondag 45 vraag 118-119 
  Zondag 46 vraag 121 
  Zondag 48 vraag 123 
  Zondag 49 vraag 124 
  Zondag 50 vraag 125 (1) 
  Zondag 50 vraag 125 (2) 

G.M. de Leeuw:
 • Job 19:25-27 *
 • Filippenzen 1:6 *
 • Zondag 23
 • Jesaja 35:10
 • Handelingen 2:42 
 • Isaiah 11:10 (English)
 • Lukas 24:26
 • Mattheüs 13:24-30
 • Inaugural Service Lethbridge (English)

S. Maljaars:
 • Mattheüs 5:3 *
 • Richteren 15:14-20 *

F. Mallan:
 • 1 Korinthe 15:8 *
 • 1 Korinthe 15:10b (40 jaar predikant)
 • 1 Johannes 2:18a Oudjaar
 • 2 Korinthe 3:6 Pinksteren *
 • Éfeze 3:17-19 
 • Exodus 30:10 *
 • Fragmenten uit zijn leven n.a.v. 45 jarig ambsjubileum *
 • Habakuk 3:17-19 *
 • Handelingen 26:22 (25 jaar predikant)
 • Hooglied 3:6-7 *
 • Jakobus 5:9b  Oudejaarsdienst *
 • Jeremia 18:6
 • Jeremia 29:11 *
 • Jesaja 26:16 Biddag *
 • Jesaja 26:17-19 Biddag *
 • Jesaja 46:3-4 Oudejaarsdienst *
 • Johannes 20:16 Pasen
 • Johannes 21:17 *
 • Jozua 6:25 *
 • Lukas 2:21 Kerst + Nabetrachting Heilig Avondmaal *
 • Mattheüs 1:25 Kerst + Heilig Avondmaal
 • Mattheüs 13:45-46 *
 • Mattheüs 28:20 afscheid Gouda *
 • Nahum 1:7a Dankdag *
 • Openbaring 22:14 Heilig Avondmaal
 • Psalm 2:12 Dankdag *
 • Psalm 102:17-18 Dankdag, alleen predicatie *
 • Psalm 115:1 (45 jaar predikant) *
 • Zacharia 3:8-9 *
 • Zondag 40 *
 • Zondag 52 alleen predicatie *
 • G. van Manen:
 • Lukas 2:15-17
 • 1 Samuël 22:1-2

E. du Marchie van Voorthuijsen:
 • 1 Korinthe 16:22-24 
  Richteren 17:13 
  Jeremia 45:4 Tijdrede SGP
  Openbaring 7:15 en 17 Begrafenis ds. Joh. v.d. Poel, met toespraken

A.P. van der Meer:
 • Lukas 18:43

G. Meuleman:
 • Jesaja 40:1 (rouwdienst) *

M.A. Mieras:
 • Jeremia 14:7 Dankdag
  Mattheüs 22:42a 
  Psalm 42:8 
  Psalm 116:15 
  Zondag 2 
  Zondag 49 
  Genesis 35:7 Dankdag
  Jozua 6:20 Dankdag
  1 Koningen 22:7 
  2 Kronieken 33:13 
  Lukas 18:13 Heilig Avondmaal

J. Mijnders:
 • Jozua 5:14b
G.J.N. Moens:
 • Daniël 1

A. Moerkerken:
 • 1 Korinthe 2:9-10*
 • Johannes 6:44*
 • Exodus 16:14-15 Woestijnreis 4
  1 Korinthe 10:12 Woestijnreis 5
  Exodus 17:12 Woestijnreis 6
  Exodus 19:18 Woestijnreis 7
  Onbekend, Woestijnreis 8
  Exodus 32:4b Woestijnreis 9
  Leviticus 16:17 Woestijnreis 10
 • Openbaring 6:14-17
 • Dordtse Leerregels (25 overdenkingen)
 • 2 Samuël 6:20-23 Voorbereiding H.A.)
 • Mattheüs 16:15-17
 • Lukas 16:22-23
 • Jesaja 64:1
 • 1 Koningen 17:17
 • Zacharia 13:8-9
 • Jesaja 5:4
 • Esther 4:14a
 • Mattheüs 6:33 Biddag
 • Markus 9:15
 • Lukas 23:8-9
 • Numeri 11:29b
 • Psalm 91:1 Nieuwjaar
 • 2 Koningen 4:3-4

L. Moerkerken:
 • Johannes 20:28 (preek is niet compleet) *
J. Mol:
 • Lukas 15:20

H. Molendijk:
 • Handelingen 17:30-31
 • Johannes 14:16-17

M. Mondria:
 • Daniël 3:17-18 *
 • Handelingen 16:13-15*
 • Mattheüs 16:21 *
 • Kolossenzen 3:11b
  1 Korinthe 2:12-13
  Johannes 20:19b
  Johannes 5:25

D. Monster:
 • Lukas 7:11-17 en 2 Kor. 5:1-10 (rouwdienst) *

G. Mouw Jr.:
 • Jesaja 29:18-19 *
  Numeri 27:1a *
  Maleachi 4:2 *
 • Hooglied 3:1-4a 
  Openbaring 1:17-18 
  Jeremia 45:3-4 
  Jesaja 38:14 
  Job 19:25 
  Psalm 65:5 Voorber. H.A.
  Zondag 38 

F. Mulder:
 • Mattheüs 5:3 *

G.W.S. Mulder:
 • Mattheüs 16:25 *

C. Neele:
 • Jesaja 32:14-15 *

J.S. van der Net:
 • 1 Timotheüs 1:15 *

G.P. van Nieuw Amerongen:
 • Jesaja 11:1 Advent *

G.W. Nijhof:
 • Johannes 10:9
G.J. van den Noort:
 • Psalm 43:3-4

G. Overduin:
 • Nehemia 9:17 Tijdrede
 • Jesaja 64:6 (rouwdienst)
 • Genesis 25:5 

J.P. Pauwe:
 • 1 Petrus 5:14

G. Pater:
 • U kunt via email contact opnemen met de persoon die de preken van deze predikant rechtstreeks aan u kan leveren. De prijs is € 2,50 per mp3 bestand of € 4,50 per dubbel-cd. De opbrengst van de preken van ds. G. Pater is voor de ZGG.

J. de Pater:
 • 1 Johannes 4:10 Kerst *
  1 Petrus 1:3 Pasen *
  1 Petrus 5:7 Heilig Avondmaal *
  1 Timotheüs 1:15 Kerst*
  1 Timotheüs 6:6 Biddag *
  1 Timotheüs 6:11-12 Biddag *
  2 Koningen 22:19a+c *
  2 Korinthe 7:10 *
  Filippenzen 2:9 Pasen*
  Filippenzen 3:10 *
  Galaten 2:20 Pasen *
  Handelingen 8:26-28 *
  Jesaja 12:1 Dankdag *
  Jesaja 12:2 Dankdag *
  Jesaja 42:1 *
  Jesaja 53:5 *
  Job 33:23-24 *
  Johannes 1:11-13 Kerst *
  Johannes 3:16 Kerst *
  Johannes 15:5 *
  Kolossenzen 3:1-2 *
  Kolossenzen 3:3 Pasen *
  Lukas 2:25-28 Kerst *
  Lukas 23:31 Voorbereiding H.A. *
  Mattheüs 7:13-14 *
  Markus 16:7 *
  Micha 7:7 Biddag *
  Micha 7:9 Biddag *
  Openbaring 5:7 *
  Psalm 2:12a Kerst *
  Psalm 37:11 *
  Psalm 37:18-19 *
  Psalm 50:14  Dankdag *
  Psalm 50:15 Dankdag *
  Psalm 65:10 Dankdag *
  Psalm 65:12-14 Dankdag *
  Zacharia 12:10 *

Chr. van der Poel:
 • Hebreeën 13:14 (rouwdienst) *
 • Zondag 50
 • Zondag 51
 • Openbaring 1:7
 • Hooglied 2:15-17

Joh. van der Poel:
 • Richteren  6:24 
  1 Samuël 30:6 
  Jeremia 31:1-3 (1) 
  Jeremia 31:1-3 (2) 
  Jona 3:9 Biddag
  2 Samuël 23: 5 
  Jeremia 14:7 Biddag
  Zacharia 3:1-5 (2) 
  Romeinen 8:28 Belijdenis
  Openbaring 12:1-2 Doopdienst
  Openbaring 14:1 Tijdrede
  Johannes 21:7 
  Johannes 21:12 
  Johannes 21:17 
  Handelingen 4:29-31 
  Lukas 2:25-30 (1) 
  Lukas 2:25-30 (2) 
  Johannes 21:11 
  Lukas 1:11-13 Advent
  Begrafenis ds. B. Toes Met toespraken
  2 Samuël 9:8 Voorbereiding H.A.
  Psalm 130:3-4 Oudjaar
  Zondag 12 vraag 31 
  Zondag 12 vraag 32 
  Zondag 14 vraag 35- 36 
  Zondag 8 vraag 24- 25 
  Zondag 16 vraag 41- 42 (1) 
  Zondag 16 vraag 41- 42 (2) 
  Zondag 16 vraag 40- 41 (1) 
  Zondag 16 vraag 40- 41 (2) 
  Zondag 15 vraag 38- 39 
  Zondag 7 vraag 20 
  Mattheüs 1:23 
  Zondag 15:37 
  Openbaring 7:13-15 Nieuwjaar
  Handelingen 2:41 
  Openbaring 19:11-14 
  Handelingen 2: 4 
  1 Timotheüs 3:16 Advent
  Genesis 3:15 
  Filippenzen 1: 1-6 
  Psalm 71: 17 (1) 25 jr predikant Ede
  Psalm 71: 17 (2) 25 jr predikant Ede
  Openbaring 1:1-6 
  Psalm 110:3 Doopdienst
  Openbaring 14:6-7 Biddagavond+H.D.
  Mattheüs 5:6 Heilig Avondmaal
  Johannes 4:16-18 
  Johannes 16:33 Nieuwjaar
  Johannes 19:39-42 Goede Vrijdag
  Galaten 1:4 
  Handelingen 2:1-4 Pinksteren
  Genesis 3:21 Advent
  Genesis 49:8-12 
  Genesis 49:21 
  Genesis 49:27 
  Genesis 49:33 
  Genesis 15:1-6 
  Genesis 12:1 Pasen
  Psalm 72:1-2 
  Psalm 117: 1-2 Mbuma-zending
  Psalm 90:12 Oudjaar
  Psalm 121:2 Bevest. oud.+diaken
  Psalm 116:12-13 Dankdag
  Hooglied 8:6-7 
  Zacharia 13:6-7 (1) 
  Mattheüs 1:21-23 (1) 
  Mattheüs 1:21-23 (2) 
  Mattheüs 16:21-23 (1) 
  Mattheüs 16:21-23 (2) 
  Mattheüs 18:1-3 
  Mattheüs 26:63-64 Lijden
  Mattheüs 26:69-75 Lijden
  Mattheüs 28:1-10 (1) Pasen
  Mattheüs 28:1-10 (2) Pasen
  Lukas 1:37-38 Advent
  Lukas 1:45-47 Advent
  Lukas 2:1-7 Kerst
  Lukas 2:7 (1) Kerst
  Lukas 2:7 (2) Kerst
  Lukas 2:8-11 Kerst
  Lukas 2:15-16 
  Lukas 2:16-20 
  Lukas 2:20 Oudjaar
  Lukas 22:31-34 
  Spreuken 22:29 
  Zondag 49 (1) 
  Zondag 49 (2) 
  Zondag 48 
  Markus 14:35-37 Lijden
  Markus 16:19-20 
  Mattheüs 1:18 (1) Advent
  Jesaja 7:14 
  Openbaring 21:4 Dankdag
  Genesis 49:13 
  Mattheüs 27:55-60 Goede Vrijdag
  Zacharia 3:1-5 (1) 
  Hosea 13:12-14 Nieuwjaar
  Markus 6:52 
  Markus 7:31-37 
  Psalm 51:3 
  Psalm  51:7-9 
  Psalm 51:13-14 
  Psalm 39:8-10 
  Psalm 31:20a 
  2 Koningen 2:21-22 Doopdienst
  2 Koningen 6:1-7 
  Ruth 2:11 
  Genesis 32:9 Dankdag
  Jozua 15:16-19 
  Jesaja 55:6 
  Openbaring 12: 3-4 
  Openbaring 12:10-11 
  Jesaja 6:1-8 
  1 Petrus 1:18-20 
  Psalm 143:2 Oudjaar
  Jozua 5:13-15 
  Genesis 49:19 
  Genesis 49:22-26 (1) 
  Genesis 49:22-26 (2) 
  Jesaja 14:32 Nabetr. H.A.
  Hooglied 1:9-10 
  Openbaring 6:1-2 
  Lukas 1:26-31 Advent
  Zondag 1:2 
  Lukas 19:1-10 (1) 
  Lukas 18:35-43 
  Zondag 1:1 
  Lukas 16:9 Nieuwjaar
  Johannes 13:10 
  Lukas 19:1-10 (2) 
 • Genesis 32:9-10
 • 2 Koningen 2:21-22
 • Johannes 21:12

M. Pronk:
 • Handelingen 2:6-7 1e Pinksterdag

B. Reinders Sr. (GG):
 • Handelingen 16:25-31 *
  Handelingen 3:3-6 *
  Handelingen 3:6 *
  Johannes 3:16 *
  Maleachi 4:2 *
  Handelingen 16:25-31 *
 • Lukas 2:1-7 *
  Lukas 7:44 *

A.C. Rijken:
 • Filippenzen 1:21

J.J. Roodsant:
 • Mattheüs 9:20-22

W. Roos:
 • Mattheüs 28:20 Tijdrede SGP

P. van Ruitenburg:
 • Amos 4:12 *
 • Hosea 2:22 *
 • Isaiah 55:5 Inaugural Service Chilliwack (English)

L. Schaafsma:
 • Hooglied 1:4a
 • Mattheüs 26:1-5

J. Schinkelshoek:
 • 2 Petrus 1:16b

J. Schipper:
 • Hebreeën 12:1-2 
  Jesaja 11:1 
  Psalm 43:3 
  Zondag 23 
  Job 13:9a Oudjaar
  Mattheüs 7:24-29 (rouwdienst)
A. Schot:
 • Jesaja 14:32 *

N.W. Schreuder:
 • 1 Johannes 2:17-18a Oudejaarsdienst * 
 • Exodus 1:21 Biddag *
 • Exodus 3:2 *
 • Exodus 33:14-15 *
 • Handelingen 1:10-14 *
 • Handelingen 16:30-32 *
 • Johannes 1:29b (1) *
 • Johannes 1:29b (2) *
 • Johannes 1:46-47 *
 • Jona 3:4L Tijdrede SGP *
 • Lukas 5:27-28 *
 • Lukas 7:11-17 *
 • Mattheüs 16:1-4 Tijdrede SGP *
 • Numeri 10:29-32 *
 • Psalm 25:4-5a *
 • Psalm 43:3 *
 • Psalm 73:23L-24 *
 • Psalm 128:1-2 Biddag *
  Romeinen 8:11 Pasen *
  Romeinen 8:23 (1) *
  Romeinen 8:23a (2) *
  Zondag 18 *
  Zondag 25 *

J.W. Slager:
 • Job 33:26b
 • Psalm 21:5-6
 • Ezechiël 16:6-8
 • Zacharia 11

J. van der Sleen:
 • Mattheüs 6:10b
 • Exodus 20: 8-11

J. Spaans:
 • Psalm 61:2-3 
  Psalm 84:12 (1) 
  Openbaring 20:11-12 
  Jeremia 12:5 
  Psalm 27:4 
  Romeinen 8:14 (1) 
  Romeinen 8:14 (2) 
  Psalm 34:7 (1) 
  Ruth 2:17-20 
  Markus 5:25-34 
  Lukas 15:11-24 Voorbereiding H.A.
  Jesaja 26:9a (2) 
  Psalm 50:15 
  Psalm 119:175 
  Genesis 4:4 
  Romeinen 7:24-26 
  Lukas 15:24 (3) 
  Romeinen  8:1 
  Psalm 84: 12 (2) 
  1 Korinthe 13:13 
  Psalm 34:7 (2) 
  Lukas 18:9-14 
  Ruth 2:14 Voorbereiding H.A.
 • Psalm 34:11-14 English

C. Stelwagen:
 • 1 Koningen 18:17-21 Biddag
  Mattheüs 26:30 
  Markus 9:28-29 

W. Suijker:
 • Jesaja 38:17 *
  Johannes 21:15-17 *
  Lukas 23:39-43 *
J.J. Tanis:
 • Lukas 2:16 Kerst

T.R. Treur:
 • Jeremia 50:4-5
  Johannes 10:27
  Jona 1:6
  Klaagliederen 3:22-23
K. Veldman:
 • Numeri 6:24-26 Afscheidsdienst Nederhemert

E. Venema:
 • 2 Samuël 23:5 Rouwdienst
A. Vergunst:
 • Mattheüs 15:22-28

A. Verschuure:
 • 2 Samuël 6:9b *
 • 2 Koningen  4: 1-7
 • Ruth 4:14-15a
 • Ruth 4:15b-16a
J.W. Verweij:
 • Handelingen 3:26b
H. Visser:
 • Romeinen 12:12

R.A.M. Visser:
 • Genesis 8:1a en 18-19 *
W. Visscher:
 • Daniël 3:13-22
J. van Vliet:
 • Lukas 15:3-7

C. Vogelaar:
 • 1 Thessalonicenzen 5:3-5 *
 • Jeremia 31:8-9 *

A. de Waard:
 • 1 Koningen 17:1
 • Psalm 119:131-132
 • 2 Samuël 9:6

J.C. Weststrate:
 • Johannes 14:3 (rouwdienst) *
 • Deuteronomium 32:4 Oudjaar
H. Wiltink:
 • Handelingen 12:5
A. Wink:
 • Romeinen 8:1-2

C. Wisse:
 • Job 19:25
 • Romeinen 8:26

G. Wisse:
 • Mattheüs 12:43-45 Tijdrede

Chr. van de Woestijne:
 • Genesis 46:2-4
 • 1 Samuël 17:45-46
 • 2 Samuël 6:21-22
 • Psalm 73:23-24
 • Psalm 32:8 Nieuwjaar

H. Zweistra:
 • Psalm 1:6
 • Psalm 2:12a Tijdrede SGP
 • 2 Thessalonicensen 2:7 Tijdrede SGP