Extra preken

Naast het aanbod, wat u bij Preken bestellen kunt vinden, hebben we nog extra preken in voorraad. Een aantal van de extra preken staan nog op band / cassette en kunnen (op uw verzoek) aan u digitaal geleverd worden. Het digitaliseren van deze preken zorgt wel voor een langere levertijd en is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Via de Contact pagina kunt u deze (al dan niet gedigitaliseerde) preken aanvragen.

Onder de naam van de voorganger staan de teksten van de extra preken en rouwdiensten die (nog) niet in de andere overzichten van deze website zijn weergegeven. 

Het sterretje * betekent dat de preek inmiddels digitaal beschikbaar is.

Voorgangers:

 

M. Aangeenbrug: 

3 preken

R. Bakker:

 • 2 Timotheüs 4:7-8 (rouwdienst) *

R. van Beek:

1 preek

J. Beens Sr.:

 • 1 Korinthe 15:26 *
 • Genesis 42:25m *
 • Handelingen 3:6 *
 • Jozua 3:11 *
 • Lukas 2:8-12 Kerst *
 • Lukas 9:22a *
 • Lukas 17:32 *
 • Mattheüs 13:47-50 Nabetrachting H.A. *
 • Psalm 56:9 *

C. van der Bergh:

1 preek

P. Blok:

 • Ezechiël 36:26
 • Handelingen 1:13-14
 • Hebreeën 11:10
 • Jeremia 3:22
 • Jesaja 7:3
 • Jesaja 65:1 (rouwdienst) *
 • Lukas 12:32
 • Mattheüs 2:1-2 (Kerst)
 • Mattheüs 17:13
 • Psalm 25:18 (rouwdienst) *
 • Zondag 29, vraag 52

C. den Boer:

1 preek

H.R.H.A. de Boer:

 • 2 Koningen 6:1-7

P.M. Breugem:

1 afscheidspreek te Barneveld

D. Breure:

4 preken

J. Broekhuis:

1 preek (Pasen)

M. Burggraaf:

Openbaring 10:6b

J. van Dijk:

1 preek

Jac. van Dijk:

1 preek

J.J. van Eckeveld:

 • Genesis 49:18 (rouwdienst) *
 • Johannes 14:2 (rouwdienst) *

J.W. van Estrik:

1 preek

J.L. Geluk (ouderling uit Tholen):

Ziekenhalfuurtjes (meditaties)

G. Gerritsen:

 • Psalm 72:1-2 (rouwdienst) *

A.J. Gunst:

 • Psalm 119:19 (rouwdienst) *
 • Ruth 1:14c (rouwdienst) *

W. Hage:

 • Deuteronomium 32:10 (rouwdienst) *
 • Handelingen 9:4b

C. Hegeman:

 • Jozua 24:13 (Dankdag)
 • Mattheüs 8:25b
 • Mattheüs 13:33 
 • Zondag 46

G. Herwig:

2 preken

J. den Hoed (Hervormd):

1 preek

H. Hofman Sr.:

Genesis 33:9a en 11b (Dankdag)

A. Hoogerland:

 • Hooglied 7:4-6

P. de Jager:

2 preken

J. de Jong:

1 preek

W. de Joode:

 • Handelingen 16:13-24
 • Handelingen 16:25-34

G.D. Kamphuis:

1 preek

J. Karels:

 • Psalm 130 (rouwdienst) *

J. van de Ketterij:

Ezechiël 37:3,4,9 en 10

T. Klok:

 • Catechisatie (1) *
 • Catechisatie (2) *

G.S.A. de Knegt:

3 preken

J. Koppelaar:

1 preek

J. Koster:

 • Psalm 39:3a en 10a (rouwdienst) *

G. Kuijt:

Lukas 5:18-26, Psalm 78:19(?)

W.C. Lamain:

 • 1 Korinthe 15:8
 • 1 Kronieken 11:17-18
 • 2 Korinthe 8:9 (1)
 • 2 Korinthe 8:9 (2)
 • Hooglied 3:9-10
 • Jeremia 31:9
 • Johannes 14:26
 • Psalm 17:4b
 • Psalm 73:26
 • Zondag 13, vraag 34
 • Zondag 15
 • Zondag 19

G.M. de Leeuw:

 • Jesaja 35:10 (rouwdienst) *

F. Mallan:

 • 1 Korinthe 15:8 *
 • 1 Korinthe 15:10b (40 jaar predikant) *
 • 1 Johannes 2:18a Oudjaar *
 • 2 Korinthe 3:6 Pinksteren *
 • Éfeze 3:17-19 *
 • Exodus 30:10 *
 • Fragmenten uit zijn leven n.a.v. 45 jarig ambsjubileum *
 • Habakuk 3:17-19 *
 • Handelingen 26:22 (25 jaar predikant) *
 • Hooglied 3:6-7 *
 • Jakobus 5:9b  Oudejaarsdienst *
 • Jeremia 18:6 *
 • Jeremia 29:11 *
 • Jesaja 26:16 Biddag *
 • Jesaja 26:17-19 Biddag *
 • Jesaja 46:3-4 Oudejaarsdienst *
 • Johannes 20:16 Pasen *
 • Johannes 21:17 *
 • Jozua 6:25 *
 • Lukas 2:21 Kerst + Nabetrachting Heilig Avondmaal *
 • Mattheüs 1:25 Kerst + Heilig Avondmaal *
 • Mattheüs 13:45-46 *
 • Mattheüs 28:20 afscheid Gouda *
 • Nahum 1:7a Dankdag *
 • Openbaring 22:14 Heilig Avondmaal *
 • Psalm 2:12 Dankdag *
 • Psalm 102:17-18 Dankdag, alleen predicatie *
 • Psalm 115:1 (45 jaar predikant) *
 • Zacharia 3:8-9 *
 • Zondag 40 *
 • Zondag 52 alleen predicatie *

C.J. Meeuse:

Zondag 20

J. van der Meijden:

1 preek

G. Meuleman:

 • Jesaja 40:1 (rouwdienst) *

L. Moerkerken:

 • Johannes 20:28 (preek is niet compleet) *

M. Mondria:

 • Lukas 7:11-17 en 2 Kor. 5:1-10 (rouwdienst) *
 • Openbaring 4:1-3 (Biddag)

G. Mouw Sr.:

 • 1 Korinthe 11:26 (Heilig Avondmaal)
 • 1 Petrus 2:7a (Heilig Avondmaal)
 • 2 Samuël 9:13 (Voorbereiding H.A.)
 • Exodus 24:7-8 en 11b
 • Johannes 1:5 (Nabetrachting H.A.)
 • Openbaring 21:6a (Voorbereiding H.A.)
 • Openbaring 21:8 (Oudejaarsdienst)
 • Psalm 4:7 (Nieuwjaarsdienst)
 • Psalm 37:37 (rouwdienst) *
 • Psalm 43:4a
 • Psalm 77:14a (Nabetrachting H.A.)
 • Psalm 121:4 (Nieuwjaarsdienst)
 • Psalm 146:5 (Nieuwjaarsdienst)
 • Ruth 3:16-18 (Heilig Avondmaal)
 • Ziekenhalfuur
 • Zondag 16

J.P. Nap:

2 preken

J. Niesing:

2 preken

G. Pater:

 • U kunt via email contact opnemen met de persoon die recente preken van deze predikant rechtstreeks aan u kan leveren. De prijs is € 2,50 per mp3 bestand of € 4,50 per dubbel-cd. De opbrengst van de preken van ds. G. Pater is voor de ZGG.

J. de Pater:

 • 1 Johannes 4:10 Kerst *
  1 Petrus 1:3 Pasen *
  1 Petrus 5:7 Heilig Avondmaal *
  1 Timotheüs 1:15 Kerst*
  1 Timotheüs 6:6 Biddag *
  1 Timotheüs 6:11-12 Biddag *
  2 Koningen 22:19a+c *
  2 Korinthe 7:10 *
  Filippenzen 2:9 Pasen*
  Filippenzen 3:10 *
  Galaten 2:20 Pasen *
  Handelingen 8:26-28 *
  Jesaja 12:1 Dankdag *
  Jesaja 12:2 Dankdag *
  Jesaja 42:1 *
  Jesaja 53:5 *
  Job 33:23-24 *
  Johannes 1:11-13 Kerst *
  Johannes 3:16 Kerst *
  Johannes 15:5 *
  Kolossenzen 3:1-2 *
  Kolossenzen 3:3 Pasen *
  Lukas 2:25-28 Kerst *
  Lukas 23:31 Voorbereiding H.A. *
  Mattheüs 7:13-14 *
  Markus 16:7 *
  Micha 7:7 Biddag *
  Micha 7:9 Biddag *
  Openbaring 5:7 *
  Psalm 2:12a Kerst *
  Psalm 37:11 *
  Psalm 37:18-19 *
  Psalm 50:14  Dankdag *
  Psalm 50:15 Dankdag *
  Psalm 65:10 Dankdag *
  Psalm 65:12-14 Dankdag *
  Zacharia 12:10 *

Chr. van der Poel:

 • Hebreeën 13:14 (rouwdienst) *

Joh. van der Poel:

Psalm 51:13-14

B. Reinders Sr. (GG):

 • Handelingen 16:25-31 *
 • Handelingen 3:3-6 *
 • Handelingen 3:6 *
 • Johannes 3:16 *
 • Maleachi 4:2 *
 • Handelingen 16:25-31 *
 • Lukas 2:1-7 *
 • Lukas 7:44 *

D. Rietdijk:

 • Johannes 1:12-13
 • Hooglied 2:9

G. Schipaanboord (GG):

 • Hebreeën 4:9
 • Markus 14:72 (lijdenstijd)
 • Mattheüs 17:2-5 en 8 (lijdenstijd)

H. Schipaanboord (CGK):

1 preek

N.W. Schreuder:

 • 1 Johannes 2:17-18a Oudejaarsdienst * 
 • Exodus 1:21 Biddag *
 • Exodus 3:2 *
 • Exodus 33:14-15 *
 • Ezechiël 21:27 (meditatie) *
 • Handelingen 1:10-14 *
 • Handelingen 16:30-32 *
 • Hooglied 1:4b (meditatie) *
 • Jeremia 31:9a (meditatie) *
 • Jesaja 6:1-7 (meditatie) *
 • Jesaja 41:14 (meditatie) *
 • Jesaja 45:22 (meditatie) *
 • Johannes 1:29b (1) *
 • Johannes 1:29b (2) *
 • Johannes 1:46-47 *
 • Johannes 3:30 (meditatie) *
 • Johannes 6:35 (meditatie) *
 • Jona 3:4L Tijdrede SGP *
 • Lukas 2:13 (Kerst)
 • Lukas 5:27-28 *
 • Lukas 7:11-17 *
 • Lukas 19:10 (meditatie) *
 • Mattheüs 16:1-4 Tijdrede SGP *
 • Numeri 10:29-32 *
 • Numeri 11:26-29 *
 • Prediker 7:2-3 (rouwdienst) *
 • Psalm 25:4-5a *
 • Psalm 43:3 *
 • Psalm 46:5 (meditatie) *
 • Psalm 73:23L-24 *
 • Psalm 128:1-2 Biddag *
 • Romeinen 8:11 Pasen *
 • Romeinen 8:23 (1) *
 • Romeinen 8:23a (2) *
 • Zacharia 9:11 (meditatie) *
 • Zondag 18 *
 • Zondag 25 *

Prof. J.J. van der Schuit:

Johannes 14:6

J.C. Schuurman Sr.:

1 preek

H.E. Sterk:

1 preek

Th. van Stuijvenberg

Rouwdienst

W. Suijker:

 • Jesaja 38:17 *
  Johannes 21:15-17 *
  Lukas 23:39-43 *

J.J. Tanis:

1 predicatie

T.R. Treur:

 • Jeremia 50:4-5 * 
  Johannes 10:27 *
  Jona 1:6 *
  Klaagliederen 3:22-23 *

P.H. van Trigt:

1 preek

E. Venema:

Mattheüs 28:1 (Pasen)

H. Verheul:

1 preek

A.W. Verhoef:

 • 1 Koningen 13:4-6
 • 1 Koningen 13:28-30

C.G. Vreugdenhil:

 • Handelingen 2:21
 • Hooglied 6:1-3
 • Openbaring 1:17-18
 • Psalm 40:18a

W. Vroegindeweij:

1 preek

J. Westerink:

1 preek en 1 rouwdienst

J.C. Weststrate:

 • Johannes 14:3 (rouwdienst) *

A.J. Wijnmaalen:

1 predicatie

A.L. van Zwet:

1 preek